saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - FERRÉ BORRULL, JOSÉ


FERRÉ BORRULL, JOSÉ

Paraules Clau / Keywords
  • Fotònica
  • Propietats físiques dels materials
  • Òptica aplicada
Linies de Recerca / Research lines
  • Cracterització de recobriments òptics en làmina prima. Caracterització de la micro-rugositat i les pèrdues per difusió.
  • Desenvolupament de mètodes per a la caracterització d'estructures nano- i micro-fotòniques.
  • Modelització de la propagació de la llum.