saltar al contingut principal
Cercar
URV

Àmbits de treball - CORTÉS RUIZ, MARIA JOSÉ


CORTÉS RUIZ, MARIA JOSÉ

Paraules Clau / Keywords
  • Autisme
  • Discapacitat intel·lectual
  • Genètica
  • Salut Mental
  • Trastorns generalitzats del desenvolupament
Linies de Recerca / Research lines
  • Discapacitat Intel·lectual, Autisme i Genètica
  • Indicadors i patrons de salut en Discapacitat Intel·lectual
  • Instruments d'avaluació adaptats per a la població amb Discapacitat Intel·lectual
  • Nosologia i classificació de la Discapacitat Intel·lectual
  • Trastorn Dual: Comorbiditat dels trastorns de salut mental en persones amb Discapacitat Intel·lectual