saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental


Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental

Unió Europea / European Union 
Títol: Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: 311820
Convocatòria: FP7-KBBE-2012-6 single stage. Collaborative Project (small or medium-scale focused research project)
Data d'Inici: 01/02/2013 Data de Finalització: 31/01/2017
Títol: European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: 633172
Convocatòria: H2020-SFS-2014-2. Sustainable Food Security. Topic: SFS-12-2014: Assessing the health risks of combined human exposure to multiple food-related toxic substances
Data d'Inici: 15/05/2015 Data de Finalització: 14/05/2019
Estat / Spanish 
Títol: Inducción del cambio climático sobre la degradación ambiental de hidrocarburos aromáticospolicíclicos. Riesgos sobre la salud humana
Investigador Principal: NADAL LOMAS, MARTÍ
Codi Oficial: CTM2012-33079
Convocatòria: Programa Nacional de Projectes d'Investigació. Pla Nacional d'I+D+I. Investigació fonamental no orientada.
Data d'Inici: 01/02/2013 Data de Finalització: 31/01/2016
Títol: Detección precoz de signos de alarma en el desarrollo de personas con trastornos del espectro autista
Investigador Principal: VICENS CALDERÓN, PALOMA
Codi Oficial: PSI2013-45794-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: MODELIZACION FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMICA DE BISFENOL A Y SUS ANALOGOS: APROXIMACION A LAS MEZCLAS
Investigador Principal: NADAL LOMAS, MARTÍ
Codi Oficial: AGL2016-78942-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 30/12/2016 Data de Finalització: 29/12/2019
Catalunya / Catalonia 
Títol: Pla de transferència tecnològica universitària (PTTU) de la URV
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: TECCIT12-1-0005-02
Convocatòria: Subvencions destinades a incentivar els plans d'actuació dels agents TECNIO
Data d'Inici: 01/01/2012 Data de Finalització: 31/12/2012
Títol: Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: 2014 SGR 90
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Títol: EVOLUCLO EN EL TEMPS DE LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A LES RODALIES DE LA PLANTA DE VALORITZACIO ENERGETICA DE RESIDUS ESPECIALS DEL CAMP DE TARRAGONA (2017-2019)
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17063S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 14/02/2017 Data de Finalització: 31/12/2019
Títol: EVALUACION TEMPORAL DE LOS NIVELES DE HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EMITIDOS EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO DE NEUMATICOS DE SESEÑA: EVALUACION DE RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17141S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Espanya
Data d'Inici: 08/02/2017 Data de Finalització: 07/07/2017
Títol: EVALUACION TEMPORAL DE LOS NIVELES DE HIDROCARBUROS AROMATICOS POLICICLICOS EMITIDOS EN EL INCENDIO DEL VERTEDERO DE NEUMATICOS DE SESEÑA: EVALUACION DE RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION (MUESTRAS DE AIRE)
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17140S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Espanya
Data d'Inici: 08/02/2017 Data de Finalització: 07/07/2017
Títol: AVALUACIO DELS RISCOS PER A LA SALUT HUMANA PER EXPOSICIO A METALLS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A L'AREA D'INFLUENCIA DE LA INCINERADORA DE RESIDUS URBANS DEL CAMP DE TARRAGONA. PRORROGA 2018
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17274S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Tarragona
Data d'Inici: 31/12/2017 Data de Finalització: 31/12/2018
Títol: SEGUIMIENTO DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y DE LOS POTENCIALES RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION EN LAS PROXIMIDADES DE LA PLANTA CEMENTERA DE CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. EN ALCANAR
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T17095S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Espanya
Data d'Inici: 03/03/2017 Data de Finalització: 02/12/2017
Títol: EVOLUCIO EN EL TEMPS DE LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A LES RODALIES DE LA PLANTA DE VALORITZACIO ENERGETICA DE RESIDUS ESPECIALS DEL CAMP DE TARRAGONA
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T16148S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 01/04/2016 Data de Finalització: 31/12/2016
Títol: MONITORITZACIO DE DIOXINES I FURANS EN MOSTRES D’AIRE I SOLS RECOLLIDES A LES RODALIES DE LA PLANTA INTEGRAL DE VALORITZACIO DE RESIDUS DE SANT ADRIA DE BESOS, I AVALUACIO DELS RISCOS PER A LA SALUT
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T15105S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 26/03/2015 Data de Finalització: 25/09/2015
Títol: AVALUACIO DELS RISCOS PER A LA SALUT HUMANA PER EXPOSICIO A METALLS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A L'AREA D'INFLUENCIA DE LA INCINERADORA DE RESIDUS URBANS DEL CAMP DE TARRAGONA. PERIODE 2015-2018
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T15026S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Tarragona
Data d'Inici: 21/01/2015 Data de Finalització: 20/01/2018
Títol: EVOLUCIO EN EL TEMPS DE LES CONCENTRACIONS DE METALLS PESANTS, DIOXINES I DIBENZOFURANS A LES RODALIES DE LA PLANTA DE VALORITZACIO ENERGETICA DE RESIDUS ESPECIALS DEL CAMP DE TARRAGONA
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T15141S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 08/05/2015 Data de Finalització: 31/12/2015
Títol: RECOLLIDA DE MOSTRES DE VEGETACIO PER A LA REALITZACIO DE DIVERSES TASQUES
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T14105S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 05/05/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Títol: EXTENSIVE LITERATURE SEARCH ON THE BIOAVAILABILITY OF SELECTED TRACE ELEMENTS IN ANIMAL NUTRITION: INCOMPATIBILITIES AND INTERACTIONS
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T12272S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte altres. Internacional
Data d'Inici: 06/12/2012 Data de Finalització: 05/12/2013
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Títol: ANALISI DE METALLS EN MOSTRES DE TONYINA
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T14067S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Tarragona
Data d'Inici: 10/02/2014 Data de Finalització: 10/05/2014
Títol: DETERMINACIO ANALITICA DE LES CONCENTRACIONS D'ARSENIC, BERIL•LI, CADMI, CROM, MERCURI, MANGANES, NIQUEL, PLOM, ESTANY, TAL•LI I VANADI EN 30 MOSTRES DE VEGETACIO
Investigador Principal: DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
Codi Oficial: T14106S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Catalunya
Data d'Inici: 05/05/2014 Data de Finalització: 31/12/2014