saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament - Polimers Sostenibles


Polimers Sostenibles

Unió Europea / European Union 
Títol: Stimuli-responsive Membranes for consumer goods sustainability
Investigador Principal: REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO
Codi Oficial: 675624-URV
Convocatòria: H2020-MSCA-ITN-2015. Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks (ITN). Topic: MSCA-ITN-2015-ETN European Training Networks
Data d'Inici: 01/04/2016 Data de Finalització: 31/03/2020
Estat / Spanish 
Títol: Poliacetales y poliesteres de bajo impacto medioambiental obtenidos de aceite de ricino e inspirados en termoplásticos convencionales
Investigador Principal: GALIÀ CLUA, MARINA TERESA
Codi Oficial: MAT2014-53652-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Nuevos termoestables multifuncionales obtenidos mediante curado dual
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: MAT2014-53706-C3-1-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2015 Data de Finalització: 31/12/2017
Títol: Materiales termoestables avanzados obtenidos mediante metodología click
Advanced thermosetting materials obtained by click methodology - MATCLICK
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: MAT2017-82849-C2-1-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Elastómeros termoplásticos sostenibles e innovadores basados en copolímeros de bloques ABA
Innovative sustainable block ABA copolymer-based thermoplastic elastomers - i-SUS3POL
Investigador Principal: RONDA BARGALLÓ, JUAN CARLOS
Codi Oficial: MAT2017-82669-R
Convocatòria: Pla Estatal d'Investigació Científica y Tècnica i d'innovació 2013-2016. Programa Estatal d`Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d`R+D+I
Data d'Inici: 01/01/2018 Data de Finalització: 31/12/2020
Catalunya / Catalonia 
Títol: Polímers
Investigador Principal: CÁDIZ DELEITO, MARIA VIRGINIA
Codi Oficial: 2014 SGR 654
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2016
Títol: functionalization of Polyurethanes
doctorand: Guillem Parra, Maite
Investigador Principal: GALIÀ CLUA, MARINA TERESA
Codi Oficial: 2016 DI 041
Convocatòria: DI - Doctorats Industrials. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya
Data d'Inici: 09/01/2017 Data de Finalització: 08/01/2020
Títol: Polímers Termoestables Epoxídics (POLTEPO)
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: 2017 SGR 00077
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Títol: Polímers Sostenibles
Investigador Principal: GALIÀ CLUA, MARINA TERESA
Codi Oficial: 2017 SGR 01024
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR).
Data d'Inici: 01/01/2017 Data de Finalització: 31/12/2020
Altres / Other 
Contractes d'R+D / R&D contracts 
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Títol: ERCROS - DESARROLLO Y CARACTERIZACION DE NUEVAS RESINAS
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TEQC1802S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Catalunya
Data d'Inici: 14/03/2018 Data de Finalització: 28/03/2019
Títol: DESARROLLO Y CARACTERIZACION DE NUEVAS RESINAS
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC17001S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 17/01/2017 Data de Finalització: 16/01/2018
Títol: ADDENDA: SCREENING OF COMMERCIALLY AVAILABLE AND DEVELOPMENT OF LATENT EPOXY ACCELERATOR SYSTEMS.
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC14007S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte altres. Internacional
Data d'Inici: 01/02/2014 Data de Finalització: 15/03/2014
Títol: Ajuts URV-HENKEL: programa conjunt d'ajuts de mobilitat postdoctoral. 2a Addenda
Investigador Principal: CÁDIZ DELEITO, MARIA VIRGINIA
Codi Oficial: FC006350
Convocatòria: Contractes gestionats pel Servei de Recursos Econòmics de la URV. Convenis de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Espanya
Data d'Inici: 01/08/2014 Data de Finalització: 31/07/2015
Títol: SCREENING OF COMMERCIALLY AVAILABLE AND DEVELOPMENT OF LATENT EPOXY ACCELERATOR SYSTEMS
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC13028S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte altres. Internacional
Data d'Inici: 01/10/2013 Data de Finalització: 31/01/2014
Títol: ADDENDA AL CONTRACTE ENTRE EL CENTRE TECNOLOGIC DE LA QUIMICA DE CATALUNYA I L'EMPRESA GABRIEL BENMANYOR, S.A.
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC13008S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Catalunya
Data d'Inici: 01/02/2013 Data de Finalització: 30/04/2013
Títol: RESINES TERMICAMENT CONDUCTORES PER A IMS
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC13020S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Catalunya
Data d'Inici: 01/05/2013 Data de Finalització: 31/07/2013
Contractes de prestació de serveis / Contracts for the provision of services 
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Títol: CARACTERITZACIO DE MOSTRES MITJANÇANT ESEM
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC15034S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 15/07/2015 Data de Finalització: 15/09/2015
Títol: ANALISI DE MOSTRES
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC15020S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Catalunya
Data d'Inici: 01/03/2015 Data de Finalització: 08/04/2015
Títol: CARACTERITZACIO DE MOSTRES MITJANÇANT MESURES DE VISCOSITAT
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC14012S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 03/02/2014 Data de Finalització: 07/03/2014
Títol: CARACTERITZACIONS DE MOSTRES
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC14024S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 06/06/2014 Data de Finalització: 20/06/2014
Títol: OFERTA REALITZACIO D'ANALITIQUES: DETERMINACIO QUANTITATIVA D'OXID DE PROPILE 2014
Investigador Principal: RONDA BARGALLÓ, JUAN CARLOS
Codi Oficial: T14117S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2014 Data de Finalització: 31/12/2014
Títol: CARACTERITZACIO DE MOSTRES MITJANÇANT MESURES REOLOGIQUES
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC14031S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Catalunya
Data d'Inici: 31/07/2014 Data de Finalització: 31/10/2014
Títol: CARACTERITZACIO DE MOSTRES MITJANÇANT DMTA
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC14003S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 15/01/2014 Data de Finalització: 30/03/2014
Títol: DETERMINACIÓ QUANTITATIVA D'ÒXID DE PROPILÈ 2013
Investigador Principal: RONDA BARGALLÓ, JUAN CARLOS
Codi Oficial: T13028S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 01/01/2013 Data de Finalització: 31/12/2013
Títol: ANALITIQUES 2013
Investigador Principal: RONDA BARGALLÓ, JUAN CARLOS
Codi Oficial: T13266S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 01/12/2013 Data de Finalització: 31/01/2014
Títol: ESTUDI DE POLIMERS DERIVATS DE L'ACID ACRILIC
Investigador Principal: GALIÀ CLUA, MARINA TERESA
Codi Oficial: T13077S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Catalunya
Data d'Inici: 06/01/2013 Data de Finalització: 31/12/2013
Títol: MESURES MECANIQUES A MOSTRES DE POLIMERS
Investigador Principal: CÁDIZ DELEITO, MARIA VIRGINIA
Codi Oficial: T13124S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte administració. Tarragona
Data d'Inici: 16/04/2013 Data de Finalització: 31/12/2013
Títol: CARACTERITZACIÓ TERMICA DE MOSTRES, 2013
Investigador Principal: SERRA ALBET, MARIA ANGELS
Codi Oficial: TQC13014S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa pyme. Catalunya
Data d'Inici: 01/01/2013 Data de Finalització: 31/12/2013
Títol: REALITZACIO D'ANALITIQUES 2013
Investigador Principal: RONDA BARGALLÓ, JUAN CARLOS
Codi Oficial: T13071S
Convocatòria: Contractes gestionats per la FURV. Contractes de recerca.
Programa: Contracte empresa gran. Tarragona
Data d'Inici: 22/01/2013 Data de Finalització: 31/12/2013