saltar al contingut principal
Cercar
URV

Docència impartida del professor PRIETO GONZÁLEZ, JUAN


Docència impartida del professor PRIETO GONZÁLEZ, JUAN (curs actual)

  MÀSTER

  Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)

 • PRÀCTIQUES EXTERNES

 • Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)

 • CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS

 • LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA

 • MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA

Docència impartida del professor PRIETO GONZÁLEZ, JUAN (cursos anteriors)


  DOCTORAT

  Programa de Doctorat en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

 • POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
 • GRAU

  Grau d'Enginyeria Mecànica (2010)

 • CLIMATITZACIÓ EN EDIFICACIONS
 • TREBALL DE FI DE GRAU
 • Grau d'Enginyeria Química (2010)

 • LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
 • MÀSTER

  Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)

 • PRÀCTIQUES EXTERNES
 • TREBALL DE FI DE MÀSTER
 • Enginyeria Termodinàmica de Fluids

 • POLIGENERACIÓ D'ENERGIA I INTEGRACIÓ ENERGÈTICA
 • TREBALL DE FI DE MÀSTER
 • Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia (2019)

 • CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC EN EDIFICIS
 • LABORATORI INTEGRAT DE SISTEMES DE CONVERSIÓ ENERGÈTICA
 • MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DINÀMICA DE SISTEMES DE CONVERSIÓ D'ENERGIA
 • Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis (2010)

 • CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ SOLAR
 • SIMULACIÓ DE SISTEMES SOLARS TÈRMICS
 • SIMULACIÓ ENERGÈTICA D'INSTAL.LACIONS MITJANÇANT TRNSYS
 • SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC
 • TREBALL DE FI DE MÀSTER