Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Gestió Acadèmica > Tràmits administratius > Període extraordinari per a la sol·licitud del trasllat d'expedient

Gestió Acadèmica

Període extraordinari per a la sol·licitud del trasllat d'expedient


FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Psicologia

Canvi de Campus: No procedeix
Canvi de PFG: No procedeix
Trasllat: Sí, del 16 al 30 de juny.

Pedagogia

Canvi de Campus: No procedeix
Canvi de PFG
: Sí, del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí del 16 al 30 de juny.

Educació Social

Canvi de Campus: No procedeix
Canvi de PFG: Sí del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí del 16 al 30 de juny.

Educació Primària

Canvi de Campus: No
Canvi de PFG: Sí del 16 al 30 de juny.
Trasllat: No

Educació Infantil
Canvi de Campus: Sí del 16 al 30 de juny.
Canvi de PFG: Sí del 16 al 30 de juny.
Trasllat: Sí del 16 al 30 de juny.

FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Administració i Direcció d'Empreses Sí del 16 al 30 de juny
Finances i Comptabilitat Sí del 16 al 30 de juny
Economia

Sí del 16 al 30 de juny

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Dret No
Treball Social Sí, del 16 al 30 de juny
Relacions Laborals i Ocupació Sí, del 16 al 30 de juny

FACULTAT D'ENOLOGIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Biotecnologia Sí, del 16 al 30 de juny
Enologia Sí, del 16 al 30 de juny

FACULTAT DE LLETRES

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Anglès Sí, del 16 al 30 de juny
Antropologia i Educació Humana Sí, del 16 al 30 de juny
Llengua i Literatura Catalanes Sí, del 16 al 30 de juny
Llengua i Literatura Hispàniques Sí, del 16 al 30 de juny
Comunicació Audiovisual No
Periodisme No
Publicitat i Relacions Públiques No
Història Sí, del 16 al 30 de juny
Història de l'Art Sí, del 16 al 30 de juny

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Medicina No
Fisioteràpia No
Nutrició Humana i Dietètica No

FACULTAT DE QUÍMICA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Química Curs 2014-15. Pendent de determinar.
Bioquímica i Biologia Molecular Curs 2014-15. Pendent de determinar.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Arquitectura Sí, del 16 al 30 de juny

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Enginyeria Elèctrica Sí del 16 al 30 de juny
Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica Sí del 16 al 30 de juny
Enginyeria Informàtica Sí del 16 al 30 de juny
Enginyeria Telemàtica Sí del 16 al 30 de juny

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Enginyeria Agroalimentària Sí, del 16 al 30 de juny
Enginyeria Mecànica Sí, del 16 al 30 de juny
Enginyeria Química Sí, del 16 al 30 de juny

FACULTAT D'INFERMERIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Infermeria No

FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Turisme

No

Geografia i Ordenació del Territori No

  CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Educació Primària

Sí, del 16 al 30 de juny *

Educació Infantil

Sí, del 16 al 30 de juny *

Administració i Direcció d'Empreses

Sí, del 16 al 30 de juny *

Infermeria

Sí, del 16 al 30 de juny *

* S'acceptaran les sol·licituds segons disponibilitat. La seva resolució queda supeditada a què hi hagi places vacants en alguna de les diverses vies d'accés.

SEU DEL BAIX PENEDÈS

Ensenyament S'obre el període extraordinari?
Educació Infantil Sí, del 16 al 30 de juny
Infermeria Sí, del 16 al 30 de juny

Informació

© 2008 - 2015 Universitat Rovira i Virgili