Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Futurs estudiants > 1r i 2n cicle > Què fer per estudiar a la URV > Correspondències

Futurs estudiants

Adscripció dels Graus a les branques del coneixementL'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web:

http://estudisuniversitaris.gencat.catInformació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili