Comitè organitzador

Juan F. García Bascuñana (responsable)  (Depart. Filol. Romàniques URV)

María Dolores Gimeno Puyol  (Depart. Filol. Romàniques URV)

Santiago Montes Montes (Depart. Filol. Romàniques URV)

María Inmaculada Rius Dalmau (Depart. Filol. Romàniques URV)

Luminita Felicia Tunsoiu (Depart. Filol. Romàniques URV)