Inscripció al simposi

L'assitència al "Simposi internacional Jorge Semprún: memòria, història, literatura" és totalment lliure i gratuita.

No obstant això, l'organització ha previst el lliurament d'un certificat d'assistència per aquelles persones que ho desitgin.

L'import del certificat és de 20 euros i en ell es farà constar l'assistència de l'interessat o interessada al simposi, amb una durada de 20 hores. L'expedició d'aquest certificat tindrà com requisit una assistència mínima del 80%.

Podeu demanar el certificat a la següent adreça electrònica:

santiago.montes@urv.cat