Crèdits lliures

Els alumnes de la Universitat Rovira i Virgili que vulguin assitir a aquest simposi poden inscriure's-hi per aconseguir el reconeixement de 2 crèdits lliures. L'activitat té una durada total de 20 hores i un límit de 80 places.

De l'1 al 9 de març de 2012, podeu passar per la secretaria del Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili (Facultat de Lletres - Campus Catalunya) per formalitzar la inscripció i rebre'n les instruccions.

El preu del reconeixement dels crèdits és de 30 euros i s'avaluaran amb l'assistència (mínima obligatòria del 80%) i resums escrits de les sessions.