Informació de contacte

Per qualsevol consulta, podeu adreçar-vos per email al Sr. Santiago Montes, del Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili.

santiago.montes@urv.cat

Departament de Filologies Romàniques, URV
Facultat de Lletres - Campus Catalunya
Avinguda Catalunya, 35
43002 TARRAGONA