Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Docència > Doctorat > Salut Mental: Genètica i Ambient

Docència

Programa de doctorat en Salut Mental: Genètica i AmbientInstitucions participants

-Universitat Rovira i Virgili (coordinadora)

-Universitat d'Almeria

Objectius generals del doctorat

L'objectiu principal dels estudis de doctorat és formar doctors en investigació avançada de qualitat. A tal efecte, els objectius generals són els següents:

 • Incorporació del doctorand a un grup d'investigació.
 • Ampliar capacitats per adquirir una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies d'investigació definides al programa.
 • Potenciar la iniciativa pel desenvolupament de projectes d'investigació amb la metodologia i els principis científics propis de la línia en que els doctorands realitzin la seva investigació.
 • Fomentar l'adquisició d'habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup, participació en projectes d'investigació, gestió de bases de dades bibliogràfiques, etc.
 • Realització de la tesi doctoral.

Estructura del doctorat 

El període de formació del programa de doctorat està vinculat al següent/s Màster/s Universitari/s implantats en la Universitat (conforme al RD 1393/2007):

Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia

Línies d'investigació i directors de tesis doctorals 

Línies de Recerca

Ofertades des de la URV

 1. Interaccions de l’exposició prenatal a neurotòxics i estrès: efectes a llarg termini.
 2. Exposició a metalls i processos neurodegeneratius: modificacions funcionals.
 3. Exposició a tòxics i neurogènesi
 4. Toxicologia mediambiental
 5. Trastorns de la conducta en nens i adolescents: relació amb l’alimentació i exposició a tòxics mediambientals
 6. Neurobiologia cel.lular. Sinaptogènesi i plasticitat de les connexions neuronals.
 7. Estudi de la neurotransmissió en pacients i models experimentals de malalties neurològiques i neuromusculars agudes i cròniques.
 8. Avaluació de la mort neuronal en models de neurodegeneració
 9. Identificació de fenotips clínics i conductuals en psiquiatria
 10. Validació, fiabilitat i baremació d’escales psiquiàtriques
 11. Identificació de factors de risc ambiental en trastorns psicòtics i afectius
 12. Identificació de gens i mecanismes genètics i moleculars dels trastorns psiquiàtrics
 13. Avaluació i tractament psicològic del dolor
 14. Avaluació de riscos ambientals i per a la salut humana

Externs a la URV

 1. Mecanismes de neurotoxicitat: models in vitro
 2. Sistemes diana molecular de processos neurodegeneratius induïts per plaguicides i per dissolvents
 3. L’exposició a organofosforats com factor de risc en el consum d’alcohol
 4. Efectes a curt i a llarg termini de l’exposició a organofosforats en la memòria espacial
 5. Avaluació de toxicitat central i sensorial de nitrits en animals d’experimentació
 6. La polidipsia induïda per programa como model d’impulsivitat
 7. La inhibició latent como model psicofarmacològic de l’esquizofrènia
 8. Identificació, caracterització i validació de dianes per a fàrmacs actius en el sistema nerviós central.
 9. Epidemiologia de la depressió.
 10. Identificació i mecanisme d'acció de toxines aquàtiques amb implicacions sobre la salut
 11. Psicoendocrinologia

Directors de tesi:

Professors de la URV

Grup Toxicologia i Salut Mediambiental (Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya)

 • José Luís Domingo Roig (DCMB)
 • M.Teresa Colomina Fosch (DP)
 • Paloma Vicens Calderón (DP)
 • Domingo José Sánchez Cervelló (DCMB)
 • Maria Luisa Albina Chicote (DCMB)
 • Montserrat Belles Matu (DCMB)
 • Margarita Torrente Torné (DP)
 • Mercedes Gómez Arnaiz (DBB)
 • Marta Schuhumacher Ansuategui (DEQ)
 • Martí Nadal Lomas (DCMB)

Grup Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut Mental.

 • Josefa Canals Sanz (DP)

Grup Unitat d’Histologia i Neurobiologia

 • Josep Maria Tomàs Ferré (DCMB)
 • Manel Santafé Martinez (DCMB)
 • Maria Angel Lanuza (DCMB)
 • Neus García Sancho (DCMB)
 • Nicolau Antoni Ortiz (DMC)

Grup Farmacologia

 • Francesc Xavier Sureda Batlle (DCMB)
 • Jaume Folch (DBB)

Grup d’Investigació en Psiquiatria (GIP)

 • Antonio Labad (DMC)
 • Alfonso Gutiérrez (DMC)
 • Elisabet Vilella (DMC)
 • Lourdes Martorell (DMC)
 • Javier Labad Arias (DMC)

Grup ALGOS, recerca en dolor

 • Jordi Miró Martínez (Dept. Psicologia)

Professors externs a la URV

CSIC, Barcelona

 • Cristina Suñol Esquirol
 • Rosa Cristofol
 • Coral Sanfeliu

Grup Universitat Miguel Hernandez

 • José Barril Antuña (UMH)
 • Eugenio Vilanova Gisbert (UMH)

Grup Universitat d’Almeria

 • Inmaculada Cubero Talavera
 • Fernando Sánchez Santed
 • Francisco Nieto Escamez
 • Pilar Flores Cubos
 • M. Carmen Sánchez Amate
 • Roberto Álvarez Gómez
 • Fernando Cañadas Pérez
 • Diana Cardona Mena
 • Margarita Moreno Montoya

Grup Universitat de Barcelona

 • Jordi Llorens (UB)

Grup Fundació Jordi Gol

 • Enric Aragonès 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

 • Jorge-Ottone Diogene Fadini

Grup Universitat Autònoma de Barcelona

 • Miquel Casas Brugué

Admissió

 • Nombre màxim d’estudiants: 30
 • Criteris d’admissió i selecció:

Per accedir al Programa de Doctorat en el seu període d'investigació serà necessari complir les condicions establertes com requisits d'accés a l'article 19 i disposició addicional quarta del RD 1393/2007.

Criteris específics:

Una vegada complerts els requisits d'accés, l'òrgan responsable del Programa de Doctorat estudiarà la documentació presentada pels alumnes aspirants per a determinar si reuneixen els requisits acadèmics específics d'admissió al Doctorat. L'informe favorable d'admissió suposa que l'aspirant haurà de formalitzar la matrícula en estudis de Doctorat i accedir a la tutela de tesi.

En el cas d'alumnes que accedeixin al període d'investigació, per haver completat almenys un any de formació especialitzada en les especialitats de Ciències de la Salut hauran de presentar un treball d'investigació, al qual hagi contribuït de forma rellevant, que serà valorat per una Comissió del programa de doctorat. Dita Comissió jutjarà un dels següents supòsits:

 • Un treball d'investigació realitzat a l'efecte i tutelat per un Professor Doctor de la URV.
 • Un treball d'investigació presentat en un Congrés d'àmbit Internacional.
 • Dos treballs d'investigació presentats en Congressos d'àmbit Nacional.
 • Un treball d'investigació publicat en una revista científica indexada.
Coordinador/a

Dra. Mª Teresa Colomina Fosch

Departament de Psicologia (Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia)

977 759 325/977 558 074

mariateresa.colomina(ELIMINAR)@urv.cat

Departament responsable de la gestió del doctorat

Departament de Psicologia (Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia)

977 558 075

joan.bernadet(ELIMINAR)@urv.cat

Ajuts rebuts

 • Ajut de mobilitat per a estudiants en el marc d'estratègies institucionals de formació doctoral de les universitats i de consolidació dels programes de doctorat amb Menció cap a l'Excel·lència, curs 2011-12


Informació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili