Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Docència > Doctorat > Quaternari i Prehistòria

Docència

Programa de doctorat en Quaternari i PrehistòriaObjectius generals del doctorat

L'objectiu principal dels estudis de doctorat és formar doctors en investigació avançada de qualitat. A tal efecte, els objectius generals són els següents:

  • Incorporació del doctorand a un grup d'investigació.
  • Ampliar capacitats per adquirir una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies d'investigació definides al programa.
  • Potenciar la iniciativa pel desenvolupament de projectes d'investigació amb la metodologia i els principis científics propis de la línia en que els doctorands realitzin la seva investigació.
  • Fomentar l'adquisició d'habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup, participació en projectes d'investigació, gestió de bases de dades bibliogràfiques, etc.
  • Realització de la tesi doctoral.

Estructura del doctorat 

El període de formació del programa de doctorat està vinculat al següent/s Màster/s Universitari/s implantats en la Universitat (conforme al RD 1393/2007):

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana

Línies d'investigació i directors de tesis doctorals 

NOM I COGNOMS

LÍNIES DE RECERCA PEL DOCTORAT

Jesús Rodríguez Méndez

Paleoecologia

Ethel Ann Allué Martí (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Paleoecologia

Bienvenido Martínez Navarro (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Paleontologia de mamífers

Jan Van Der Mad

Paleontologia de mamífers

Jordi Agustí Ballester (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Paleontologia de micromamifers

Ana Laborde Marquez

Restauració i conservació del material arqueològic

Josefina Gavaldà Martínez (Dept. de Química Física i Inorgànica)

Microscòpia

Andreu Ollé Cañellas (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Microscòpia

Policarp Hortolà Gómez (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Arqueologia molecular (incloent-hi els àmbits de recerca en lípids, elements traça)                    

Paleoecologia humana

ADN antic

Isabel Cáceres Cuello de Oro (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Tafonomia de mamífers i tafonomia de jaciments

Jordi Rosell Ardévol (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Zooarqueologia de mamífers

Marina Mosquera Martínez (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Evolució del comportament humà

Metodologia d'intervenció arqueològica

Josep M. Prats Domènech (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Paleoeconomia 

Documentació gràfica del patrimoni

Antoni Canals Salomó (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Conducta i gestió del microespai

Aplicacions informàtiques a l'arqueologia

José Pedro Rodríguez Álvarez (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Evolució de la tecnologia dels caçadors recol·lectors

Manuel Vaquero Rodríguez (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Models de gestió del territori

Marcos García Díez

Art prehistòric

Magdalena Aguiló Díaz (Dept. de Química Física i Inorgànica)

Caracterització de roques utilitzades en l'elaboració d'instruments lítics

Ricard Boqué Martí (Dept. de Química Analítica i Química Orgànica)

Química analítica utilitzada en el registre arqueològic

Francesc Burjachs Casas (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Arqueobotànica (incloent-hi els àmbits de palinologia, carpologia, antracologia i anàlisi de fitòlits)

Robert Sala Ramos (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Arqueologia experimental

Deformacions per ús d’instruments lítics

Paleoantropologia

Traceologia

Socialització del patrimoni

Rafael Sospedra Roca (Dept. d'Història i Història de l'Art) Socialització del patrimoni

Josep Maria Vergès Bosch (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Arqueologia experimental

Eudald Carbonell Roura (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Geologia sedimentària de coves i abrics

Microfàscies de sediments antròpics

Geoarqueologia i micromorfologia

Josep Vallverdú Poch (Dept. d'Història i Història de l'Art)

Geologia sedimentària de coves i abrics

Marie-Agnès Courty

Caracterització de roques utilitzades en l'elaboració d'instruments lítics

Geoarqueologia i micromorfologia

Geologia sedimentària de coves i abrics

Microfàcies de sediments antròpics

Restauració i conservació de material arqueològic

Antonio Rosas González

ADN antic

Paleoantropologia

Restauració de material arqueològic

Juan Manuel López García Paleontologia de micromamífers
Carlos Lorenzo Merino (Dept. d'Història i Història de l'Art) Paleoantropologia
Rosa Huguet Pàmies

Tafonomia de mamífers

Zooarqueologia de mamífers

Florent Rivals (Dept. d'Història i Història de l'Art) Paleontologia de mamífers
Jordi Clarimón Echevarría Arqueologia molecular
Juan Carlos Díez Fernández-Lomana Zooarqueologia de mamífers
José María Bermúdez de Castro Paleoantropologia
Ramon Viñas Vallverdú (Dept. d'Història i Història de l'Art) Art Prehistòric
Valentín Villaverde Bonilla

Zooarqueologia de mamífers

Evolució de la Tecnologia dels Caçadors-Recol·lectors

Fabio Martini (Università degli Studi di Firenze) Evolució de la Tecnologia dels Caçadors-Recol·lectors

Admissió

  • Nombre màxim d’estudiants: 15
  • Criteris d’admissió i selecció:

Per accedir al Programa de Doctorat en el seu període d'investigació serà necessari complir les condicions establertes com requisits d'accés a l'article 19 i disposició addicional quarta del RD 1393/2007.
Els criteris específics d’admissió i selecció per a aquest estudi oficial de doctorat són els següents:

  • Carta de motivació personal.
  • Expedient/s acadèmic/s dels estudis universitaris, en cas que procedeixi d’una altra universitat.
Coordinador/a

Robert Sala Ramos

Dpt. Història, Història d'Art (Facultat de Lletres)

977 559 730

robert.sala(ELIMINAR)@urv.cat

Departament responsable de la gestió del doctorat

Departament d’Història i Història de l’Art

977 559 595 – Fax 977 559 597

sdgh(ELIMINAR)@urv.cat

Departaments col·laboradors

Departament d'Història i Història de l'Art

Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Departament de Química Física i InorgànicaInformació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili