Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Docència > 1r i 2n cicle > Periodisme

Docència

Llicenciatura en Periodisme (en extinció) • Tipus: llicenciatura (2n cicle)
 • Durada mínima: 2 anys 
 • Títol: Llicenciat/da en Periodisme (homologat)
 • Crèdits: 120 (78 obligatoris, 30 optatius, 12 lliure elecció)
 • Horari:  matí i tarda

Presentació

El periodisme és una professió amb una gran rellevància i projecció en les societats desenvolupades, especialment arran de l’anomenada revolució digital i l’emergència de la societat del coneixement.

Està vinculat a un àmbit d’activitat d’aquestes societats de creixent centralitat i importància política, cultural i econòmica: la comunicació social o de masses. La realització de la democràcia representativa, el desenvolupament de la moderna economia capitalista basada en el consum massiu, la configuració d’hàbits socials i culturals, i la supervivència i el desenvolupament de les llengües passen inexorablement pels mitjans de comunicació.

A més de les activitats pròpies del periodisme més tradicional, com és el treball en les redaccions dels mitjans de comunicació, les esmentades transformacions generen un ampli ventall de perfils professionals nous relacionats amb la gestió de la informació en el context digital, als quals també vol donar resposta el pla d’estudis de Periodisme de la Universitat Rovira i Virgili.

El nostre estudi

La titulació de Periodisme de la URV (2n cicle) proporciona una formació especialitzada en la producció, la realització, la gestió i la difusió de la informació d'actualitat entesa en un sentit ampli, en els diversos àmbits temàtics i en els diferents mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i Internet). També forma professionals de la mediació entre el sistema de mitjans i les empreses i institucions, que treballen al servei d'aquestes darreres en gabinets de premsa i comunicació o òrgans similars.

El fet que la llicenciatura de Periodisme de la URV estigui adscrita a la Facultat de Lletres és el resultat d'una aposta per uns estudis de caràcter humanístic: la URV vol formar periodistes cultes, creatius i polivalents, ensinistrats en el maneig de les modernes tecnologies digitals de producció i difusió de missatges mediàtics.

Aquest 2n cicle de Periodisme està dissenyat com a continuació del 1r cicle dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la URV, de manera que tots aquells estudiants que actualment estan cursant aquesta titulació, i han manifestat la seva voluntat de llicenciar-se en Periodisme, ho podran fer sense que hagin de traslladar a una altra universitat de fora de la demarcació. A més, també hi podran accedir persones que hagin cursat altres primers cicles o titulacions homologades a la URV o a qualsevol altra universitat. 

Recomanacions 

Per seguir amb profit aquest estudi, és recomanable tenir hàbit de lectura, curiositat per conèixer àmbits culturals diferents, un nivell d'anglès competent i capacitat analítica i de síntesi.

Les pràctiques

La titulació de Periodisme compta amb una assignatura obligatòria de pràctiques externes durant el darrer curs, l’objectiu de la qual és la formació integral de l’alumnat mitjançant la participació activa dins d’una empresa o institució. D’aquesta manera l’estudiant inicia la seva inserció en el món laboral. La Facultat té establerts convenis de pràctiques amb més de 150 empreses i institucions de tota Catalunya perquè acullin estudiants de Periodisme.

Programes d'intercanvi

Un dels objectius prioritaris de la Universitat Rovira i Virgili és potenciar els intercanvis estatals i internacionals d’alumnes, i fomentar programes d’estudis comuns amb altres universitats d’Europa i d’Amèrica. La Facultat de Lletres participa en els programes SICUE-Séneca i Sòcrates-Erasmus, que atorguen beques a l’alumnat a fi d’afavorir-ne la mobilitat, així com en el programa DRAC de les universitats de la xarxa de l’Institut Joan Lluís Vives (Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra).

MOBILITAT ESTATAL (SISTEMA D’INTERCANVI ENTRE CENTRES UNIVERSITARIS ESPANYOLS, SICUE)

La Facultat té acords bilaterals en l’àmbit del Periodisme amb les següents universitats espanyoles:

 • Universitat del País Basc
 • Universitat Rey Juan Carlos (Madrid)
 • Universitat de Múrcia
 • Universitat de Sevilla
 • Universitat de Santiago de Compostel·la

MOBILITAT INTERNACIONAL (SÒCRATES-ERASMUS)

La Facultat té acords bilaterals en l’àmbit del Periodisme amb les universitats següents:

 • University of Tampere (Finlàndia)
 • Universidade do Porto (Portugal)
 • Ruhr Universität Bochum (Alemanya)
 • University of Roskilde (Dinamarca)
 • University of Cardiff (Regne Unit)

MOBILITAT INTERNACIONAL (altres programes)

 • Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos Aires, Argentina)
 • Universidad de Colima (Mèxic)

Sortides profesionals

Les persones titulades en Periodisme poden exercir la professió segons els perfils següents:

 • Periodista de premsa, ràdio, televisió o mitjans en línia
 • Tècnic o responsable de gabinet de premsa o comunicació
 • Assessor de comunicació
 • Gestor d’informació
 • Tècnic en edició de continguts per a suports escrits, audiovisuals i/o digitals
 • Redactor o realitzador de reportatges audiovisuals i documentals

Per tant, poden desenvolupar la seva activitat professional en una àmplia varietat d’ocupacions, des de les més tradicionals vinculades als mitjans de comunicació i el sector editorial, fins a les generades pels sectors emergents de la consultoria en comunicació i els nous mitjans en línia.
 
A més, els titulats en Periodisme poden treballar en:

 • Relacions públiques
 • Assessoria d’imatge
 • Creativitat publicitària
 • Comunicació política i màrqueting electoral
 • Sector editorial
 • Organització d’esdeveniments: simposis, campanyes, fires, festivals, competicions…
 • Recerca bàsica i aplicada en Comunicació

Docència sobre Comunicació a ensenyament primari, secundari i universitariInformació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili