Ir al contenido principal
Buscar
URV

Certificación de Calidad


El Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT) de la Universitat Rovira i Virgili, está certificado según la norma ISO 9001:2000 desde el 16 de marzo de 2007. Esta certificación ha sido otorgada per la entidad Bureau Veritas para las actividades de apoyo técnico y equipamiento científico a las actividades de investigación, desarrollo y innovación en:

  • Anàlisi de química orgànica i inorgànica
  • Caracterització de materials
  • Caracterització molecular
  • Microscòpia i tècniques nanomètriques
  • Biologia molecular
  • Mecanització de prototips

El Servei de Recursos Científics i Tècnics te com a missió oferir suport tècnic i equipament científic a investigadors dels grups de recerca de la URV, innovadors i empreses; a través de serveis orientats a la millora de la seva posició competitiva en els seus diferents àmbits d’actuació. I a més, aportar una millora en el nostre impacte social, respectant el mediambient.

Aquesta certificació proporciona a l’SRCiT un avantatge estratègic de referència, en donar resposta a les demandes de les empreses a les que dóna servei, alhora que proporciona un marc de gestió de qualitat en benefici de tota la comunitat universitària.

D’aquesta manera l’SRCiT s’ha convertit en el primer pas per acreditar la recerca de la URV sota un sistema de gestió de la qualitat, donat que l’SRCiT dona servei a la majoria de grups de recerca de caracter cientific de la URV, que també estan treballant per certificar-se en un futur proper.

Així les accions que s’agrupen dins la política de qualitat del SRCiT potencien i faciliten el canvi adaptatiu, la millora continuada i la innovació de procés i servei, per tal d’assolir el nivell de qualitat que determina la mateixa política de qualitat de la URV.

El Servei de Recursos Científics i Tècnics te com a visió esdevenir la plataforma de suport a les activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (I+D+i) que permeti als grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili i als agents implicats en la I+D+i del nostre entorn socioeconòmic, la seva projecció i visibilitat internacional.

Aquesta certificació ha estat la culminació d’un procés de treball i esforç iniciat l'any 2005, amb la creació d’un Comitè de Qualitat i d’uns grups de treball en que tot el personal de l’SRCiT és partícip.

La norma ISO 9001:2000 estableix els requisits que han de complir els sistemes de gestió de la qualitat i es basa en la gestió per processos, amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció del client i la millora continuada del sistema. Això ha implicat la definició dels processos i les seves interrelacions, l’establiment i seguiment d’indicadors per a aquests processos, així com l’obtenció d’informació sobre la satisfacció dels nostres usuaris, utilitzant tota aquesta informació per fer les corresponents propostes de millora.

Forma part del compromís de l’SRCiT prendre mesures per estendre la formació i la participació a tot el personal tècnic del centre, donat que són la essència de l’organització i la seva total implicació possibilita les seves capacitats personals i en benefici de l’organització.