Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Do de llengües > Actualitat > Convocat l'Eina-e per editar materials docents electrònics en català

Do de llengües

Actualitat14 de desembre de 2009

Convocat l'Eina-e per editar materials docents electrònics en català

El programa està impulsat per la Comissió de Política Lingüística

La Comissió de Política Lingüística (CPL) de la URV ha convocat els ajuts per al 2010 corresponents al programa Eina-e, d'edició de materials docents electrònics en llengua catalana. La CPL i el Servei Lingüístic de la URV, conjuntament amb la Unitat de Publicacions, impulsa aquest projecte per potenciar l'elaboració de materials de suport a la docència en format electrònic i de contribuir al procés de normalització lingüística en l'àmbit universitari, amb finançament del Comissionat per a Universitats i Recerca.

Els destinataris d'aquesta convocatòria són els membres del personal acadèmic de la URV, que poden presentar-s'hi en col·laboració amb professorat d'altres universitats. Les sol·licitud es poden presentar des d'ara fins al 30 de novembre del 2010 al Servei Lingüístic de la Universitat (campus Catalunya), adreçades a la presidenta de la Comissió de Política Lingüística segons el model previst.

La CPL seleccionarà els projectes presentats, el Servei Lingüístic assumirà la correcció lingüística i terminològica del material i la Unitat de Publicacions en farà el tractament tipogràfic, per tal que siguin editats electrònicament de manera estandarditzada a la plataforma Moodle.

Els materials que poden ser objecte de l'ajut són els específics de suport a la docència com apunts, guions de pràctqiues, reculls d'exercicis i activitats, etc. Se n'exclouen els materials de recerca.Informació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili