Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona

Campus d'Excel·lència Internacional - Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Espanya

Portada > Do de llengües > Ajuts docència català

Do de llengües

Ajuts a la docència i la recerca en català a la URV1. Objectiu

L'objectiu d'aquest ajut, convocat per la Comissió de Política Lingüística i el Servei Lingüístic de la URV, és estimular l'elaboració de materials docents, comunicacions científiques i tesis doctorals en llengua catalana, per tal d'incrementar la docència i la recerca a la URV en aquesta llengua.

2. Destinataris

Els destinataris de l'ajut són els membres del personal docent i investigador de la URV.

3. Descripció

Hi ha sis línies d'ajut: en quatre l'objecte és finançar la correcció lingüística dels materials, mentre que en dues l'objecte és finançar la correcció lingüística i l'edició digital dels materials dins de col·leccions de Publicacions URV.

Les quatre línies d'ajut per finançar exclusivament la correcció lingüística són les següents:

  • Material docent: correcció de material de suport a la docència en català (apunts, presentacions, enunciats d'examen, etc.)
  • Tesis: correcció de tesis doctorals en català pendents de presentació
  • Resum de tesis: traducció a l'anglès de resums de tesis doctorals escrites en català i traducció al català de resums de tesis escrites en anglès
  • Revistes: correcció de col·laboracions en català en revistes científiques electròniques editades per Publicacions URV

Les dues línies per finançar tant la correcció lingüística com l'edició digital del material són les següents:

  • Eina-e: col·lecció de manuals universitaris en català perquè siguin editats a la col·lecció Eina-e, de Publicacions URV
  • Cum Laude: correcció de tesis doctorals en català presentades el 2011 perquè siguin editades a la col·lecció Cum Laude, de Publicacions URV

4. Sol·licituds

L'ajut s'ha de sol·licitar a través de formulari electrònic (a la secció "Observacions" cal precisar la línia d'ajut que es demana segons l'apartat anterior). 

5. Resolució

La Comissió de Política Lingüística ha de resoldre les sol·licituds periòdicament al llarg de l'any, en funció de la disponibilitat pressupostària i el cost del projecte.Informació

© 2008 - 2014 Universitat Rovira i Virgili