Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > El Departament > Directori PDI del Departament d\'Infermeria

Departament d´InfermeriaEl Departament

Directori PDI del Departament d'Infermeria

Llistat de professors del Departament d’Infermeria per àrees de coneixement

APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA

- Campus Catalunya

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

-Campus Baix Penedès

DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS

-Campus Catalunya

INTERNATIONAL NURSING

-Campus Catalunya
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA

- Campus Catalunya

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA

-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA

- Campus Catalunya
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT

- Campus Catalunya

LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA

- Campus Catalunya

MALATS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES

- Campus Catalunya
-Campus Terres de l'Ebre:

METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT

-Campus Terres de l'Ebre:

PRÀCTIQUES D'INFERMERIA COMUNITÀRIA

-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL

- Campus Catalunya

PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA

-Campus Terres de l'Ebre:

PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA

- Campus Catalunya

PROGRAMES DE SALUT

-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA

- Campus Catalunya

SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS

-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA

-Campus Terres de l'Ebre:

Informació