Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > El Departament > Directori PDI del Departament d\'Infermeria

Departament d´InfermeriaEl Departament

Directori PDI del Departament d'Infermeria

Llistat de professors del Departament d’Infermeria per àrees de coneixement

-  Quart Curs                                                                                                   

INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

INFERMERIA EN LA JOVENTUT

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

FARMACOLOGIA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

Informació