Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > El Departament > Directori PDI del Departament d\'Infermeria

Departament d´InfermeriaEl Departament

Directori PDI del Departament d'Infermeria

Llistat de professors del Departament d’Infermeria per àrees de coneixement

-  Quart Curs                                                                                                   

BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ

-Campus Catalunya:

Coordinador/a:

-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

BIOESTADÍSTICA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

FUNCIÓ DEL COS HUMÀ

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I

-Campus Catalunya:
-Campus Terres de l'Ebre:
-Campus Baix Penedès:

Coordinador/a:Informació