Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Laboratori de Cartografia i SIG > Enllaços SIG

Departament de GeografiaLaboratori de Cartografia i SIG

Enllaços SIG

1. Recursos d’informació i documentació geogràfica, cartogràfica i de SIG

1.1. Directoris especialitzats en recursos geogràfics, cartogràfics i Sistemes d’Informació Geogràfica
1.2. Associacions i societats professionals
1.2.1. Associacions professionals de cartotecaris
1.2.2. Associacions geogràfiques i cartogràfiques

2. Cartoteques i col·leccions cartogràfiques

2.1. Espanya
2.2. Resta d’ Europa
2.3. Estats Units, Canadà i Austràlia

3. Atles, mapes i imàtges cartogràfiques electròniques

4. Revistes electròniques de cartografia i geografia

5. Productors i distribuidors de documentació cartogràfica

5.1. Oficials
5.2. Privats

6. Productors i distribuidors de software

7. Bibliografies i bases de dades sobre literaturacartogràfica

8. Recursos dedicats a l’ensenyament de la Geografia, la Cartografia i els Sistemes d’Informació Geogràfica

a) IDRISI

b) ARC/INFO

c) ARC/VIEW

d) GPS


Informació