Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) > Grup de recerca d´Anàlisis territorial i estudis turístics

Departament de GeografiaEl Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) forma part del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. La seva activitat científica es centra en l'anàlisi de la incidència de les activitats turístiques i recreatives en la transformació del paisatge, en l'organització del territori i la generació de noves formes de desenvolupament a escala local i regional. Aquestes investigacions es realitzen prenent com a objectes d'estudi Catalunya, el Mediterrani i, més recentment, Amèrica Llatina. Mitjançant l'ús de noves tecnologies i d'eines d'anàlisi específiques com el SIG, desenvolupa treballs d'avaluació i simulació amb l'objectiu d'oferir serveis de planificació territorial i turística.

Les investigacions de Grup de Recerca afronten alguns dels principals temes d'interès de la Geografia i les Ciències Socials en l'actualitat. En concret són:

  • La relació entre dinàmiques globals i les respostes locals, així com els seus efectes sobre la competitivitat territorial.
  • El paper de les noves activitats econòmiques en la reestructuració productiva i ambiental dels indrets.
  • El debat sobre la incidència de l'ordenació del territori en la preservació i millora de les condicions ambientals dels indrets i el desenvolupament local.

El Grup de Recerca està, en conjunt del mapa de Grups de Recerca de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb el codi: 2009-SG744.


Informació