Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Ensenyament > Treballs d´investigació

Departament de GeografiaEnsenyament

Treballs d'investigació

L'assignatura denominada “Treball d'Investigació” està destinada a alumnes de final de carrera ja que té com a objetiu que l'estudiant apliqui els coneixements i habilitats adquirits fins a aquest moment per aprofundir en una de las matèries fundamentals de la Geografía o per a resoldre un problema del territori. Cada alumne és tutoritzat i comta amb el suport d'un professor de la Unitat de Geografia. Selecció de treballs:


Informació