Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Ensenyament > Programes de mobilitat

Departament de GeografiaEnsenyament

Programes de mobilitat

PROGRAMA SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols)-SÈNECA:

És el programa de Mobilitat d’Estudiants entre les diferents universitats espanyoles. Aquest programa ofereix la possibilitat d’intercanvi entre els alumnes dels últims cursos per tal de que l’alumne conegui altres sistemes docents diferents i a l’hora que coneixen aspectes socials i culturals d’altres comunitats autònomes.

Per tal de recolzar la mobilitat dels estudiant per l’Estat Espanyol el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport estableix un pla de beques, anomenades SÈNECA. Per tal de sol·licitar aquesta  ajuda, és l’alumne i no la universitat qui ha de sol·licitar la beca al Ministeri.

Per tal de participar en aquest programa de mobilitat i accedir a la beca Sèneca, l’alumne ha d’haver superat un total de 90 crèdits i estar matriculat a més de 30 crèdits més de la llicenciatura. Així com tenir una nota mitja al expedient acadèmic acumulat igual o superior a 1.5 punts.

Per obtenir més informació, es pot consultar l’apartat destinat a la mobilitat dels alumnes de la plana web de la universitat o bé:

El Departament de Geografia, té conveni amb les següent universitats: Universitat de València, Universitat de Granada, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona, Universitat de Màlaga, Euskal Herriko Unibertsitatea / Universitat del País Basc, Universitat de Barcelona i Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.

EL PROGRAMA SÓCRATES-ERASMUS:

És el programa de Mobilitat d’Estudiants entre diferents universitats de la Unió Europea. El departament de Geografia té conveni amb els següents països: França. Grècia, Itàlia, Malta, Noruega i Portugal.

Per obtenir més informació, es pot consultar l’apartat destinat a la mobilitat dels alumnes de la plana web de la universitat o bé:

ALTRES PROGRAMES DE MOBILITAT:

Existeixen altres programes de mobiliat, segons quin sigui el país destinatari, els Estats units, Canadà, Països de l'Europa Central, etc. Tots ells es troben detallats a la plana de mobilitat de la web de la universitat.

Per qualsevol dubte, el coordinador de mobilitat és:


Informació