Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Ensenyament > Documentació Lisboa 2012

Departament de GeografiaEnsenyament

Documentació pels alumnes matriculats al viatge a Lisboa (16-20 abril 2012)

0.- Fotografies de l'activitat

1.- Assegurança i indicacions del viatge

1.1.- Assegurança
1.2.- Introducció Lisboa. Informació bàsica (Important!)
1.3.- Introducció Lisboa. Informació genèrica

2.- Cartografia

2.1.- Documentació i mapa de la trama urbana de Lisboa (arxiu ZIP)
2.2.- Mapa de la trama urbana de Tarragona
2.3.- Plànol estratègic, 1992
2.4.- Imatges article Sofia Morgado, 2008

3.- Conferència Jorge Gaspar

3.1.- Conferència

4.- Atlas Històric de Lisboa (1994)

4.1.- Atlas històric de Lisboa, 1994

5.- Atlas Àrea Metropolitana (2003)

5.1.- Introducció
5.2.- Enquadrament històric
5.3.- Geografia
5.4.- Geografia física
5.5.- Morfologia del paisatge
5.6.- Ús i ocupació del sòl
5.7.- Població
5.8.- Activitat econòmica
5.9.- Habitaçao
5.10.- Cultura
5.11.- Patrimoni
5.12.- Mobilitat
5.13.- Ordenació del territori
5.14.- Sostenibilitat
5.15.- Futur

6.- Dades estadístiques de Lisboa

6.1.- Dades estadístiques (arxiu ZIP)

7.- Plano Regional de Ordenamento do Territorio da Área Metropolitana Lisboa (2010)

7.1.- Distribució per pàgines (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-334)

8.- Paisatge de l'Àrea Metropolitana (2004)

8.1.- Paisatge de l'Àrea Metropolitana. AML.

Informació