Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Ensenyament > Jornades de treball de camp

Departament de GeografiaEnsenyament

Jornades de treball de camp

Les Jornades de Treball de Camp de Geografia són una activitat extracurricular que l'alumne pot reconèixer com a crèdits de lliure elecció i que es realitzen durant el segon quadrimestre de cada curs. Aquestes Jornades són coordinades per un professor de la Unitat de Geografia que contacta amb el grup de professors de la Universitat d’acollida (Universidad de Castilla-La Mancha en el cas del passat curs, Universidad Complutense de Madrid en la visita a la Comunidad Autónoma de Madrid, Universidad de La Laguna en el de Tenerife y La Gomera, etc.). En el desenvolupament de l’activitat els estudiants tenen l’oportunitat de conèixer directament el territori, de contrastar els seus coneixements i d’aplicar habilitats i tècniques apreheses durant els seus estudis.


Informació