Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grups de Recerca > Gènere, Raça, Ètnia i Classe (GRÈC)

Departament de Filologia CatalanaGènere, Raça, Ètnia i Classe (GRÈC)

Equip de Recerca en Gènere, Raça, Ètnia i Classe (GREC)

Durant el curs 1989-1990 es creà el grup de recerca interdisciplinar GRÈC (gènere, raça, ètnia i classe), una iniciativa que sorgia de professores de distintes especialitats (Antropologia, Història, Filologia) amb la voluntat de realitzar un treball continuat i posar en comú interessos fins aleshores de caràcter individual que tenien el mateix objectiu: els estudis de gènere, raça, ètnia i classe. A través de la docència, publicacions, línies d’investigació, articles, congressos o conferències, el nostre grup naixia amb la intenció d’impulsar els estudis d’aquestes temàtiques des de perspectives diverses (història, història comparada, història literària, filologia, llenguatge, antropologia, mitjans de comunicació, estudis culturals, etc.).

GRÈC (gènere, raça, ètnia i classe) perquè entenem per gènere la construcció cultural de sexe i rebutgem la seva perversió en qualsevol tipus de sexisme; raça i ètnia a divisions de l’espècie humana segons característiques comunes i rebutgem la seva perversió en qualsevol tipus de racisme; classe a una categoria social i rebutgem la seva perversió en qualsevol tipus de classisme.

El GRÈC vol agrair públicament a la Sra. Marta Rourich, dissenyadora gràfica, la concessió d’ús del seu cartell Iguales, presentat a la segona edició del Concurs de cartells del dia Internacional de les Dones 2005 de l’Institut Català de la Dona, per tal de poder-lo incloure a aquesta pàgina web.

Les professores que iniciaren el grup (Dolors Comas d'Argemir, Coral Cuadrada, Elisabet Hungtinford, Elizabeth Russell, Montserrat Sanmartí, Joana Zaragoza) consideraren d’importància que el GRÈC se ampliés a noves perspectives, a fi de guanyar en aportacions diverses alhora de treballar des de la multidisciplinarietat, i, en aquests moments, compta amb especialistes d’altres disciplines (Arqueologia, Arquitectura, Bioquímica, Ciències i Tècniques Historiogràfiques, Cinema, Dret, Empresarials, Història de l’Art, Infermeria, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Sociologia i Treball Social).

El grup interdisciplinar basa els seus treballs a partir d’unes línies concretes:

  • Investigació, publicacions i organització de Seminaris, Jornades i Congressos.
  • Implantació dels estudis de gènere a la Universitat Rovira i Virgili, participant a d’altres seminaris amb objectius similars.
  • Col·laboració i participació en xarxes de estudis de gènere nacionals i internacionals, per fomentar intercanvis d’experiències i influir en els curricula acadèmics i en les construccions culturals de la societat.

Membres del grup

  • Montserrat Corretger Sàez
  • Montserrat Palau Vergés
  • Anna Vila Fernàndez
  • Joana Zaragoza Gras

http://wwwa.urv.net/grups_recerca/grec/sito/


Informació