Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Grups de Recerca > Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús (ERLEU)

Departament de Filologia CatalanaEquip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús (ERLEU)

Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús (ERLEU)

L'ERLEU (Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús) està format per un grup de lingüistes dedicat a la descripció del català contemporani i a l'anàlisi de la formació, consolidació i problemes de la seva varietat estàndard. Un dels objectius del grup és aprofundir en l'estudi de les relacions entre estàndard i llengua parlada (dialectes socials i territorials) i de les causes (condicions i actituds sociolingüístiques, estructura de l'idioma, discurs gramatical) que determinen l'evolució de la llengua catalana dels segles XX i XXI. Aquesta investigació s'adreça també a la confecció d'eines pràctiques per a la utilització de l'estàndard, com ara materials gramaticals i lexicogràfics o programes d'orientació docent per a l'ús adequat de la varietat normativa.

El grup, vinculat al Departament de Filologia Catalana de la URV i creat el 1993, aplega investigadors procedents de diferents camps de recerca en filologia catalana (gramàtica, traducció, dialectologia, història de la llengua, sociolingüística, fonètica experimental, ortotipografia). Els membres del grup són autors d'un bon nombre de monografies, traduccions, estudis en revistes especialitzades i col·laboracions en volums col·lectius, i han participat com a ponents en nombrosos congressos nacionals i internacionals.

Un dels resultats més destacables del treball del grup és l’organització periòdica dels col·loquis internacionals«La lingüística de Pompeu Fabra», dedicats a l’obra de Pompeu Fabra i als processos de planificació i estandardització de les llengües. Fins ara han tingut lloc els col·loquis següents:

 • I Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»(1998)
 • II Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (2003)
 • III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (2008)
 • IV Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (2013)

Els llibres que recullen els textos dels diferents col·loquis són els següents:

Ginebra, Jordi; Raül-David Martínez Gili; Miquel Àngel Pradilla (eds.) (2000): La lingüística de Pompeu Fabra,Alacant/Tarragona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Universitat Rovira i Virgili.

Montserrat, Anna; Olga Cubells (eds.) (2007): Entorn i vigència de l’obra de Fabra. Actes del II Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra», Valls/Tarragona, Cossetània Edicions / Universitat Rovira i Virgili.

Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (2012): Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Diversos membres del grup han participat en el projecte de recerca NEOXOC, que tenia com a objectiu estudiar la variació territorial en la neologia de la premsa escrita arreu de tot el domini lingüístic català: inquirir si hi ha procediments més característics d’una determinada àrea geogràfica, si hi ha classes de neologismes específics, si hi ha àrees més neològiques, etc. En el projecte de recerca hi ha implicada una xarxa d’observatoris de neologia formada per grups d’investigació de vuit universitats catalanes: la Universitat d’Alacant (coord.: Josep Martines), la Universitat d’Andorra (coord.: Carolina Bastida), la Universitat de Girona (coord.: Andreu Pulido), la Universitat de les Illes Balears (coord.: Ramon Bassa i Rosa Calafat), la Universitat de Perpinyà (coord.: Miquela Valls i Joan Peytaví), la Universitat de Lleida (coord.: Imma Creus i Joan Julià-Munné), la Universitat Pompeu Fabra (coord.: Ona Domènech i Rosa Estopà) i la Universitat Rovira i Virgili (coord.: Jordi Ginebra i Xavier Rull). Cada un dels observatoris ―que s’anomenen nodes― s’ocupa del buidatge sistemàtic de la premsa del seu territori. El projecte (en la seva primera fase) ha estat coordinat per M. Teresa Cabré i Castellví, i ha comptat amb el finançament de l’Institut d’Estudis Catalans.

Membres del grup

  • Olga Cubells Bartolomé
  • Maite Domingo Masdéu
  • Jordi Ginebra Serrabou (coordinador)
  • Roser Llagostera Espelt
  • Anna Montserrat Ciurana
  • Pere Navarro Gómez
  • Miquel À. Pradilla Cardona
  • Xavier Rull Muruzàbal

Línies de recerca principals

  • Fraseologia, sintaxi i lèxic
  • Gramàtica, variacionisme i estandarització


Informació