Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Departament > Personal

Departament de Filologia CatalanaPersonal

Maria Joana Zaragoza Gras - Filologia Grega

URV - Professora titular d'universitat

Facultat de Lletres - Av. Catalunya, 35
Despatx: 2.22 43002 - Tarragona

Telèfon: 977559531

Fax: 977558386

majoana.zaragoza(ELIMINAR)@urv.cat

 • Professora titular d'universitat.
 • Àrea de Filologia Grega.
 • Llicenciada en Filologia Grega. Universitat de Barcelona (1973).
 • Doctora en Filologia Grega. Universitat de Barcelona (1985).

LÍNIES DE RECERCA

 • Medicina grega.
 • Dones i literatura grega.

PUBLICACIONS

Zaragoza Gras, Joana (2013) “Galé: Tres tractats sobre l'art de la medicina” Tarragona: Publicacions URV

Zaragoza Gras, Joana, (2010) “Cuerpos femeninos. Del mito a la realidad en la Grecia antigua” a La cultura en el cuerpo. Elx. ISBN 978-84-693-0659-8.

Zaragoza Gras, Joana (2010) “Mitologia e relaçôes de género.: Podere e Submissâo” a Identidade e Cidadania I. Papiro Editora. Porto, pp.111-125 ISBN: 978-989-636-493-9.

Zaragoza Gras, Joana (2008) “La fascinación por Pandora. El mito en el cine”. Revista Arenal, 15, Universidad de Granada. Granada, pp.113-125. ISSN 1134-6396.

Zaragoza Gras, Joana (2007) “La mujer como sujeto pasivo en la literatura griega” en La violencia de género en la Antigüedad. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Madrid, pp.10-32. M51. 139-2006.

Zaragoza Gras, Joana (2007) “Violencia y misoginia” en La violencia de género en la Antigüedad. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Madrid, pp.61-76. M51. 139-2006.

Zaragoza Gras, Joana (2007) “Els mites clàssics” a Tradicionari: l’Univers màgic. Mites i creences 8.  Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp.75-93. ISBN 978-84-412-1487

Zaragoza Gras, Joana (2007) “El engaño femenino y la seducción masculina” en Violencia deliberada. Icaria, Barcelona, pp.107-120. ISBN 978-847426-9482

Zaragoza Gras, Joana (2007) “La construcció social del gènere a Grècia” a Invisibilitat i poder Cares del femení a la Grècia antiga. Arola editors. Tarragona, pp.257-279. ISBN: 97884-96639-973.

Zaragoza Gras, Joana    (2007) Coordinació Invisibilitat i poder Cares del femení a la Grècia antiga. Arola editors. Tarragona. ISBN: 97884-96639-973.

Zaragoza Gras, Joana (2005) “Encara molt de camí per recórrer” a Dones, coneixement i societat. Fundació Josep Recasens, Reus, pp.187-192. ISBN 84-932563-9-0

Zaragoza Gras, Joana (2003) Sobre las facultades naturales.Las facultades naturales siguen los temperamentos del cuerpo. Gredos, Madrid. ISBN 8424923952

Zaragoza Gras, Joana (2002) “Mujeres: realidad o fición el la tragedia” a Vivir en femenino. Estudios de mujeres en la antigüedad. Universitat de Barcelona, Barcelona, pp.33-49. ISBN 84-8338-320-9

Bargalló, Maria i Zaragoza Gras, Joana (2002) (Editores) Mites i llegendes, Cossetània, Valls ISBN 84-95684-80-2.

Zaragoza Gras, Joana (2001) “El vi i la inspiració poètica” Revista Diónysos 1 (2ona època) Museu de Vilafranca- Museu del Vi, Vilafranca del Penedès. spp.15-21. B-1523-2001.

Zaragoza Gras, Joana (2001) “Les dones com a subjecte passiu de la literatura grega” a Els papers socials de les dones. Silva editorial, Tarragona- Lleida, pp.11-18. ISBN 84-95624-03-6.

Zaragoza Gras, Joana (2000) “Medicina y diversidad de géneros” a Mujer y medicina en el mundo antiguo. Revista Arenal 7. Universidad de granada, granada, pp.341-358. ISSN 1134-6396.

Zaragoza Gras, Joana i Bargalló, Maria (editores) (2000) Sissí, una princesa de conte. Apunts per a un canvi de segle. Cossetània, Valls ISBN 84-89890-57-9

Zaragoza Gras, Joana (1997) “Parlen les tres Electres” a Paraula de dona, Tarragona.pp.112-119. ISBN 84-886188-31X.

Zaragoza Gras, Joana (1997) “Xenòfans: força o sapiença” a El temps sota control. Diputació de Tarragona, Tarragona, pp.587-592 ISBN 84-88618-32-8

Zaragoza Gras, Joana (1996) “No plantes ningún árbol antes que la viña” Revista Salina 10, Tarragona, pp.33-36. T-651-86.

Zaragoza Gras, Joana, Brocà, Salvador i Cubells, Maria Ramón (1996) “Philosophie in den Hippokratischen Epidemien” a Hippokratischen Medizin und Antike Philosophi, Olms- Weidmann, Erlangen,  pp.101-111, ISBN 3-487-10037-1.

Zaragoza Gras, Joana (1994) “La mujer en el Económico de Jenofonte” a La mujer: Elogio y vitupeio I, Sociedad española de Literatura general y Comparada, Zaragoza, pp 401-401. ISBN 84-920044-1-X.

Zaragoza Gras, Joana (1992)“Els humors i els temperaments”. Faventia 14, UAB, Barcelona, pp.85-90 ISSN 0210-7570

Zaragoza Gras, Joana (1991) “Testimoni legal del rol femení” a Homenatge a Mª Antònia Ferrer. Quaderns d’Història Contemporània. Tarragona, pp.14-19

Zaragoza Gras, Joana i González Senmartí, Antonio (1989) “Rèflexions sur le léxique dans les Epidèmies II, IV, V et VII”. Sudhoffs Archiv, Zeitrschrift für Wissenchaftsgeschitche, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp.205-212 ISBN 3-515-04559-7.

RECERCA

Projectes:

 • Obras de Galeno: medicina, otras ciencias, literatura y pensamiento.

          Investigador principal: Antonio López Férez. (UNED).

          Ministerio de Ciencia y Tecnología FFI2010-22159 (FILO)

          2010-2013

 • Familia y propiedad en el derecho griego antiguo.

          Investigadora principal: Inés Calero Secall (U de Màlaga)

          Ministerio de Ciencia e Innovación FFI 2008-00326 (FILO)

          2009-2011

 • Creació i Pensament de dones

          Investigadora principal: Marta Segarra (UB)

         Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 2009 SGR 647

         2009-2013

 • La violencia de género en el Mundo Antiguo

          Investigadora principal: Mª Dolors Molas Font

          Instituto de la mujer 49/02

          2003-2006

 • Europa, entre la declaración de los derechos del hombre a la declaración universal de los derechos humanos y la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea

          Investigador principal: Enric Olivé Serret

          Comissió de la Comunitat Europea 2002-0036/002-001CLT-CA25

          2001-2004

 • Las bibliotecas en Tarragona: La biblioteca de Antoni Agustín

          Investigador principal: Juan Francisco Alcina Rovira

          Dirección General de Investigación Científica y Técnica PB94-1076

ALTRES

 • Membre assessora de l’Observatori de la igualtat de la URV des de la seva creació.
 • Membre fundadora del GREC (grup de recerca de la URV).
 • Sots-presidenta de la Societat Catalana de teatre grecollatí.
 • Assessora científica de la revista de Filologia grega Lógo. Universitat de Salamanca.

Informació