Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de Tarragona



Portada > Departament > Personal

Departament de Filologia Catalana



Personal

Francesc Massip Bonet - Filologia Catalana - Àrea de Literatura

URV - Catedràtic d'història del teatre català

Facultat de Lletres - Av. Catalunya, 35
Despatx: 2.24 43002 - Tarragona

Telèfon: 977558133

Fax: 977558386

francesc.massip(ELIMINAR)@urv.cat

Catedràtic d'història del teatre català, àrea de Filologia Catalana. Llicenciat en Història de l'Art a la Universitat de Barcelona (1980) i doctor en Història de l'Art a la Universitat de Barcelona (1986). Doctor en Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili (1999). Actualment, crític teatral del diari El Punt Avui i col·laborador de les revistes Estudis Escènics i Serra d'Or. President de la Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval (2004-2007). És jurat del Premi d'Arts Escèniques Ciutat de Barcelona i  del Premi Crítica Serra d'Or de Teatre.  Col·laborador del Repertorio informatizzato dell’antica letteratura catalana, coordinat pel professor Costanzo Di Girolamo (Università degli Studi di Napoli Federico II, Nàpols, Itàlia) (1999-present). Membre del Consell de Redacció i del Consell Editorial d’European Medieval Drama, Turnhout (Belgium). Representant de la URV i membre de la Comissió Científica i de la Comissió Executiva de la Història dels Espectacles del Projecte de Recerca en Arts Escèniques Catalanes (PRAEC) que promou l'Institut del Teatre de Barcelona sota els auspicis de la Xarxa Vives.

Línies de Recerca

  • Teatre medieval, del Renaixement i del Barroc
  • Teatre i pintura
  • Dansa i iconografia
  • Teoria i crítica del teatre
  • Teatre i cinema
  • Últimes tendències del teatre català

 PUBLICACIONS

Llibres

MASSIP BONET, Francesc: Teatre religiós medieval als Països Catalans. Barcelona: Edicions 62; Institut del Teatre, 1984.

MASSIP BONET, Francesc: Romancer Popular. Misteri d’Elx. Barcelona: Edicions 62/Orbis, 1985.

MASSIP BONET, Francesc: Consueta de 1709. Edició crítica del text de la Festa d’Elx. València: Generalitat Valenciana, 1986.

MASSIP BONET, Francesc i Àngels MASSIP (eds.): Comèdia famosa de la gloriosa verge i màrtir Santa Bàrbara de Francesc Vicent Garcia. Barcelona: Edicions Universitàries, 1987.

MASSIP BONET, Francesc: La Festa d'Elx i els misteris medievals europeus. Pròleg de J. Romeu i Figueras, epíleg de G. Jaén Urban. Alacant: Institut Juan Gil Albert-Ajuntament d'Elx, 1991 [1992].

MASSIP BONET, Francesc: El teatro medieval; cuerpo de histrión, voz de la divinidad. Col. "Biblioteca de Divulgación Temática" 59. Barcelona: Montesinos, 1992. 

MASSIP BONET, Francesc:  (a cura de): Formes teatrals de la tradició medieval. Barcelona: Institut del Teatre, 1996.

MASSIP BONET, Francesc: Prerrománico y románico (Historia del Arte Gallach, vol. 4). Barcelona: Océano, 1997.

MASSIP BONET, Francesc: La ilusión de Ícaro. Un desafío a los dioses. Col. Música y Teatro Medieval 5. Madrid: CEYAC, 1997.

MASSIP BONET, Francesc: A korai román és a román stílus (A mûvészet története). Budapest: Magyar Könyvklub Rt., 2000.

MASSIP BONET, Francesc: L’assumpta valenciana. Edició crítica dels misteris de la Seu de València i de la vila d’Elx, peces dramàtiques del segle XV [edició en microfitxa]. Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2002.

MASSIP BONET, Francesc i  Montserrat PALAU: L’obra dramàtica de Mercè Rodoreda. Barcelona: Edicions Proa, 2002.

MASSIP BONET, Francesc: La monarquía en escena. Teatro, fiesta y espectáculo del poder en los reinos ibéricos: de Jaume el Conquistador al príncipe Carlos de Gante. Madrid: Consejería de las Artes, 2003, col. Música y Teatro Medieval, núm. 7.

MASSIP BONET, Francesc i Jorgina BLANCH: Tocats de foc. Simbologies festivels i Víbries ancestrals. Tarragona: Ajuntament, 2003.

MASSIP BONET, Francesc; Joan PRAT i Pep VILA: La processó dels Dolors de Mieres i la representació de la Passió. Girona: CCG edicions, 2003.

MASSIP BONET, Francesc i Lenke KOVÁCS: El baile: conjuro ante la muerte. Presencia de lo macabro en la danza y la fiesta popular. Ciudad Real, CIOFF-INAEM, 2004.

MASSIP BONET, Francesc; GARRICH, M.; KOVÁCS, L.; TORRES, X.: Serrallonga, Déu vos guard. Història, cultura i tradició del bandoler Joan Sala. El ball parlat de Perafita (Lluçanès, s. XVIII). Ajuntament de Perafita - Centre d’Estudis del Lluçanès, 2004.

MASSIP BONET, Francesc: Història del Teatre Català, vol. I: Dels orígens a 1800. Tarragona: Arola editors, 2007.

MASSIP BONET, Francesc; J. BERTRAN; J. A. CODINA; A. DOMINO; A. VILA: Tarragona: espai festiu, espai teatral. Valls, Cossetània, 2009.

MASSIP BONET, Francesc:  A cos de rei: Festa cívica i espectacle del poder reial a la Corona d'Aragó. Cossetània, 2010.

MASSIP BONET, Francesc; Maricarmen GÓMEZ MUNTANÉ (ed.): El Misteri d’Elx - Misterio de Elche. València, Tirant lo Blanch, 2010.

MASSIP BONET, Francesc; Jordi CERDÀ; Stefano M. CINGOLANI; Isabel DE RIQUER; Mertixell SIMÓ: Introducció a la literatura europea. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2011. Versió castellana: Introducción a la literatura europea.

Pujar

Estudis i contribucions en volums col·lectius

MASSIP BONET, Francesc: "Algunes notes sobre l'evolució de l'espai escènic medieval" i "Lo Canonge Ester convida-festes". Dins El teatre durant l'Edat Mitjana i el Renaixement. Edició crítica de J. F. Massip i Ramon Simó. Barcelona: Edicions de la Universitat 1986. Pp. 1-12 i 247-297.

MASSIP BONET, Francesc: "La maquinària aèria del Misteri d'Elx en el context escenotècnic medieval". Dins Estudis de Literatura Catalana en honor de Josep Romeu i Figueras. Vol. II. A cura de Lola Badia i Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1986. Pp. 73-97.

MASSIP BONET, Francesc:"El drama litúrgic de l'Assumpció de Santa M. de l'Estany" (en col·laboració amb M. Carme Gómez Muntané), "La Festa d'Elx (Consueta de 1625)" i "Algunes notes sobre l'escena de la Festa o Misteri d'Elx". Dins Món i Misteri de la Festa d'Elx. València: Generalitat Valenciana 1986. Pp. 111-122, 135-147 i 205-217.

MASSIP BONET, Francesc: "El Rosselló: punt de confluència de les cultures catalana i occitana en la dramatitzacióde la Passió". Dins Actes du Colloque International Josep-Sebastià Pons (Montpeller, XI-1986). Montpèlher: Centre d'Études Occitanes 1987. Pp. 127-136.

MASSIP BONET, Francesc: "A note on Medieval Staging techniques in the Catalan Lands and their survival in the Mistery of Elx: Theatrical illusions". Dins Le Théâtre et la Cité dans l'Europe médiévale (Actes duVeme Colloque International de la SITM). Stuttgart: Hans-Dieter Heinz 1988. Pp. 555-566.

MASSIP BONET, Francesc: "Tradició medieval i innovació en el teatre de Francesc Vicent Garcia". Dins El Barroc Català (Jornades sobre el Barroc Català, Girona, XII-1987). Barcelona: Quaderns Crema 1989. Pp. 435-444.

MASSIP BONET, Francesc: "Nous manuscrits de la Festa d'Elx: els llibrets dels cantors". Dins A. Ferrando i A. G.Hauf (eds.). Miscel·lània Joan Fuster. Vol. II. Estudis de Llengua i Literatura. (Universitat de València - Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1990. Pp. 99-108.

MASSIP BONET, Francesc: "The Staging of the Assumption in Europe" (VIè Colloque International de la S.I.T.M. Lancaster, VII-1989). Dins Clifford Davidson i John H. Stroupe (eds.). Iconographic and Comparative Studies in Medieval Drama. Kalamazoo: Western Michigan University 1991. Pp. 17-28.

MASSIP BONET, Francesc: "Cerimònia litúrgica i artifici teatral en el jorn de Pentecosta (segles XIII-XVI)". Dins Congrés de la Seu Vella de Lleida. Lleida: La Paeria; Estudi General 1991. Pp. 257-263.

MASSIP BONET, Francesc: "Elements de la tradició medieval en l'escenificació dels balls parlats". Dins Els balls parlats a la Catalunya Nova (Teatre Popular Català). Tarragona: El Mèdol 1992. Pp. 155-168.

MASSIP BONET, Francesc: "Elements teatrals de la Processó del Corpus de Tortosa (segles XIV-XVII)". Dins Miscel·lània Jordi Carbonell. Vol. 3. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1992. Pp. 43-80.

MASSIP BONET, Francesc: "De la monarchie bourgeoise à la monarchie absolutiste: Transformation de l'image spectaculaire dans les Entrées royales de la Couronne Catalano-aragonnaise (XVe-XVIe siècles)". Dins André Lascombes (ed.). Spectacle & Image in Renaissance Europe. Leiden-New York-Köln: E. J. Brill 1993. Pp. 211-218.

MASSIP BONET, Francesc: "La conservació del teatre medieval; La Festa d'Elx". Dins Cultura y representación en la Edad Media. Alacant: Institut de Cultura Juan Gil Albert 1994. Pp. 223-225.

MASSIP BONET, Francesc: "Josep Romeu i Figueras, historiador de teatre". Dins J. Romeu. Teatre Català Antic. Vol. I. Barcelona: Curial 1995. Pp. 5-33.

MASSIP BONET, Francesc: "Artificio y maravilla en el teatro medieval catalán". Dins Martin Gosman & Rina Walthaus. European Theatre 1470-1600. Groningen: Egbert Forsten 1996. Pp. 71-82.

MASSIP BONET, Francesc: "La Fête du Roi: les débuts du théâtre politique". Dins 'Divers toyes mengled'. Essays on Medievaland Renaissance Culture in honour of André Lascombes. Tours: Université F. Rabelais 1996. Pp. 179-187.

MASSIP BONET, Francesc: "Dramaturgs i teatrers de la generació dels 70: Els ous d'orde la gallina?". Dins La generació dels setanta: 25 anys. Quaderns Divulgatius 6. Barcelona: AELC 1996. Pp. 71-92.

MASSIP BONET, Francesc: "L'arqueta dels secrets: el teatre femení de Mercè Rodoreda" (en col·laboració amb Montserrat Palau). Dins Actes del Desè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Vol. II. Barcelona: PAM 1996. Pp. 129-141.

MASSIP BONET, Francesc: "El gat i la rata: interrelacions entre el teatre i el cinema". Dins Teoría de la Literatura y métodos de crítica. Tarragona: URV 1996. Pp. 47-62.

MASSIP BONET, Francesc: "Imagen y espectáculo del poder real en la entronización de los Trastámara (1414)". Dins El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI). Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Tomo I. Vol. 3. Zaragoza: Gobierno de Aragón 1996. Pp. 371-386.

MASSIP BONET, Francesc: "L'immaginario aereo nella scena medioevale. Tecnicha etipologie del volo scenico". Dins Fiorella Paino (ed.). Dramma Medioevale Europeo. Vol. II. Camerino: Università 1996. Pp. 61-82.

MASSIP BONET, Francesc: "Conservació i vigència del teatre popular: el cas de la Passió". Dins II Congrés de Cultura Popular i Tradicional Catalana. Ponències. Generalitat de Catalunya 1997. Pp. 327-332.

MASSIP BONET, Francesc: "La recerca en la història del teatre: el cas de l’espectacle medieval". Dins Biel Sansano (ed.). Actes del I Seminari d’Història de l’Espectacle Teatral. Alacant: Universitat 1997. Pp. 11-45.

MASSIP BONET, Francesc: "Presència del teatre català medieval en la tradició escènica sarda". Dins Paolo Maninchedda (ed.). La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Vol. I. Cagliari: C.U.E.C. 1998. Pp. 316-333.

MASSIP BONET, Francesc: "L’actor en l’espectacle medieval". Dins La Teatralidad Medieval y su supervivencia. Alacant-Elx: Instituto de Cultura "Juan Gil Albert" 1998. Pp. 27-40.

MASSIP BONET, Francesc: "Lo maravilloso aéreo en la escena medieval". Dins M. G. Meloni i O. Schena (eds.). La Corona d’Aragona in Italia (sec. XIII-XVIII): Incontro delle culture nel dominio catalano-aragonese in Italia. Pisa: Edizioni ETS 1998. Pp. 397-411.

MASSIP BONET, Francesc: "Presència dels components de la festa popular en el drama medieval". Dins El teatre popular a l'Edat Mitjana i al Renaixement. Actes del II Simposi Internacional d'Història del Teatre (Barcelona 1988). Barcelona: Institut del Teatre 1999. Pp. 167-185.

MASSIP BONET, Francesc: "El constructor de laberints". Pròleg a Toni Cabré. L'efecte 2000. Barcelona: Edicions 62 2000. Pp. 5-23.

MASSIP BONET, Francesc: "Trencar els ous dins la panera o la difícil recepció del teatre valencià a Catalunya". Dins Aproximació al Teatre Valencià Actual (1968-1998). Universitat de València 2000. Pp. 261-277.

MASSIP BONET, Francesc (en col·laboració amb Lenke Kovács): "Ein Spiegel inmitten eines Kreises: der Totentanz von Morella (Katalonien)". Dins Uli Wunderlich (ed.). L'Art Macabre 1. Jahrbuch der Europäischen Totentanz-Vereinigung. Düsseldorf: 2000. Pp. 114-133.

MASSIP BONET, Francesc: "Passió, drama de la", "Pastorets", "Pessebre Vivent", "Teatre religiós (segles XVII-XX)". Dins Diccionari d'història eclesiàstica de Catalunya. Vol. III. Barcelona: Generalitat; Ed.Claret 2001. Pp. 34-35, 37-38, 81-82, 517-519.

MASSIP BONET, Francesc: "Der Totentanz unter der katalanisch-aragonesischen Krone: Ikonographie und Inszenierung im Mittelalter und das Fortbestehen einer Tradition". Dins Uli Wunderlich (Hrgs.). L'Art Macabre 2. Jahrbuch der Europäischen Totentanz-Vereinigung. Düsseldorf: 2001. Pp. 60-79.

MASSIP BONET, Francesc: "La Passió d'Ulldecona de Jaume Vidal Alcover". Dins Magí Sunyer i Rosa Comes (eds.). Jaume Vidal Alcover: humanisme, heterodòxia i geni. Valls: Edicions Cossetània 2001. Pp. 103-111.

MASSIP BONET, Francesc: "Tradizione e vitalità del teatro religioso catalano". Dins Germinabit. L'espressione religiosa in lingua catalana nel XX secolo. Roma: 2001. Pp. 125-136.

MASSIP BONET, Francesc: "La revivificació del teatre medieval. L'obra pionera de Josep Romeu i Figueras". Dins Teatro Medieval, teatro vivo (Actes del Seminari del V Festival de Teatre i Música Medieval d'Elx, 1998). Elx: Ajuntament 2001. Pp. 107-116.

MASSIP BONET, Francesc: "L'histrió, el frare i el burgès. L'ahir i l'ara de la «interpretació» medieval". Dins J. L.Sirera (ed.). Del actor medieval a nuestros días (Actes del Seminari del IV Festival de Teatre i Música Medieval d'Elx, 1996). Elx: Ajuntament 2001. Pp. 177-206.

MASSIP BONET, Francesc: "L’infern en escena: presència diabòlica en el teatre medieval europeu". Dins A. Rossich (coord.). El Teatre Català dels orígens al segle XVIII (Actes del II Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: ‘Teatre català antic’, Girona 1998). Kassel: Ed. Reichenberger 2001. Pp. 197-218 i Bibliografia.

MASSIP BONET, Francesc; KOVÁCS, Lenke: "Der Totentanz unter der katalanisch-aragonesischen Krone: Ikonographie und Inszenierung im Mittelalter und das Fortbestehen einer Tradition". Dins Uli Wunderlich (Hrgs.). L'Art Macabre 2. Jahrbuch der Europäischen Totentanz-Vereinigung. Düsseldorf: 2001. Pp. 60-79.

MASSIP BONET, Francesc: "La dansa macabra a l'antiga Corona d’Aragó: orígens espectaculars i plàstics i pervivències tradicionals", in de J. Ll. Sirera (ed.), La mort com a personatge, l’assumpció com a tema (Actes del VI Seminari de Teatre i Música Medievals d’Elx, 2000), pp. 277-302. Elx, Ajuntament, 2002.

MASSIP BONET, Francesc: "Representació, teatre i poder a l'Edat Mitjana", in Cultura i Poder, pp. 31-52. Lleida, Pagès editors, 2002.

MASSIP BONET, Francesc: "Escolar-se pel xuclador de l’ésser"/"Colarse por el sumidero del ser", in J.Ll. Sirera (ed.), Moma Teatre 1982-2002. Vint anys de coherència, pp. 141-146. València, Bromera, 2003.

MASSIP BONET, Francesc: "Monstres i bèsties en la festa i l’espectacle medieval", in R. Beltrán-M. Haro-J.Ll. Sirera-A. Tordera (eds.), Homenaje a Luis Quirante, vol. I: Estudios Teatrales, pp. 249-266. València, Universitat (Anejo núm. L de la Revista Cuadernos de Filología) 2003.

MASSIP BONET, Francesc: "Panorama del teatre català a la fi del segon mil·lenari", in A.M. Compagna-A. Di Benedetto-N. Puigdevall (eds.), Momenti di cultura catalana in un millennio, 2 vols., I, pp. 295-312. Napoli, Liguori editore, 2003.

MASSIP BONET, Francesc: "Bucklige und Possenreisser. Narrenfeste im frühen katalanischen Theater", in E. Erdmann (ed.), Der Komische Körper, pp. 17-25. Wetzlar, Transcript, 2003.

MASSIP BONET, Francesc: "Volar en escena", in El Vuelo. A cien años del primer vuelo en avión, pp. 9-16. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2003.

MASSIP BONET, Francesc: "El teatre assumpcionista a l'antiga Corona Catalanoaragonesa", in J.Ll. Sirera (ed.), La Festa i Elx (Actes del VII Seminari de Teatre i Música Medievals d’Elx, 2002), pp. 345-373. Elx, Institut Municipal de Cultura, 2004.

MASSIP BONET, Francesc: "Un dolore fatto gioia. Passione, morte e resurrezione della Vergine nel medioevo hispánico", in C.Bino-M.Gragnolati (coord.), Il Corpo Passionato. Modelli e rappresentazioni dell’amore divino nel Medioevo. Atti del I Simposio Internazionali di Studi sulle Arti per il Sacro (Brescia 2003), pp. 212-220. Milano, Vita e Pensiero, 2004.

MASSIP BONET, Francesc: "Dalí i el teatre", in DD.AA., Dalí, un creador dissident, pp. 176-182. Barcelona, Destino, 2004.

MASSIP BONET, Francesc:  “Rito, música y escena en el Corpus. Islas Baleares y Cataluña”, in AA.DD., El Corpus. Rito, Música y Escena, pp. 197-211, Madrid, Consejería de Cultura y Deportes, 2004.

MASSIP BONET, Francesc: "Fiesta y teatralidad popular. Espacios y formas. El teatro de calle", in  José Monleón (coord.), Mediterráneo: Memoria y Utopía, Universidad de Murcia 2004, vol. 2, pp. 533-544.

MASSIP BONET, Francesc: "The cloud: A Medieval Aerial Device, its origins, i its use in Spain today", in C. Davidson (ed.), The Dramatic Tradition de the Middle Ages, pp. 262-274. New York, AMS Press, 2004.

MASSIP BONET, Francesc: "Le drame de l'Assomption en France et en Belgique", in D. Hüe-M. Longtin-L. Muir (eds.), Mainte belle œuvre faicte. Études sur le théâtre médiéval offertes à Graham A. Runnalls, pp. 357-374. Orléans, Paradigme, 2005.

MASSIP BONET, Francesc: "Els models del Misteri d'Elx i el Misteri com a model", in R. Alemany-J.L. Martos-J.M. Manzanaro (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, vol. I, pp. 137-167. Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana ("Symposia Philologica", 10), 2005.

MASSIP BONET, Francesc; LLORENÇ, Alfons: "La Festa de l'Assumpció a la Catedral de València: originalitat i difusió d’un nou model teatral", in Rafael Narbona (ed.), XVIII Congrés Internacional d’Història de la Corona d’Aragó (València 2004): La Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI, 2 vols., II, pp. 1675-1690. Universitat de València, 2005.

MASSIP BONET, Francesc; BELTRAN, Iban: "Dramatúrgies de fusió: espectacles de poeta", in Primer Simposi Internacional sobre Teatre Català Contemporani (de la transició a l’actualitat) , pp. 367-377. Barcelona, Institut del Teatre, 2005 [2006].

MASSIP BONET, Francesc: “Riure amb el cos: folls, geperuts i bufons en l’espectacle català antic”, in Jordi Ginebra-Magí Sunyer (eds.), Paraula Donada. Miscel·lània Joaquim Mallafrè, pp. 95-106, Benicarló, Onada edicions, 2006.

MASSIP BONET, Francesc: “La danza-teatro en Cataluña”, in José A.Sánchez (dir.), Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002, pp. 269-283, Cuenca, Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha 2006.

MASSIP BONET, Francesc: “Giullari in chiesa, vescovi in piazza: dall’affresco romanico di Sant Joan de Boí (Catalogna, 1080 ca.) ai dipinti di Pieter Brueghel (1565 ca.)”, in Francesco Mosetti (ed.), La scena assente. Realtà e leggenda sul teatro nel Medioevo, pp. 395-416, Alessandria, Edizioni dell’Orso 2006.

MASSIP BONET, Francesc; MONTIEL, Alejandro: "Les Passions en el cine dels orígens i els seus models teatrals", in A.Quintana (ed.), Cinema i teatre: influències i contagis. 5è Seminari sobre els Antecedents i els Orígens del Cinema, pp. 135-178, Girona, Museu del Cinema 2006.

MASSIP BONET, Francesc; BERTRAN, J.; KOVÁCS, L. et alii: "Els cicles teatrals de l’any i els balls parlats”, in Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya, vol. 6: Música, dansa i teatre popular, pp.223-278. Barcelona, Enciclopèdia Catalana 2006.

MASSIP BONET, Francesc:  “La representación de la resurrección, asunción y coronación de la Virgen María en el teatro ibérico”, in Claudio Bernardi-Carla Bino-Manuele Gragnolati (eds.), Il corpo glorioso(Atti del II Simposio Internazionale di Studi sulle Arti per il Sacro, Roma, Lateranense 2005), pp. 125-141. Pisa, Giardini editori, 2006.

MASSIP BONET, Francesc: “Per un teatre polític”, in Jordi Coca, Interior anglès, Tarragona, Arola editors, 2006, pp. 7-15.

MASSIP BONET, Francesc; KOVÁCS, Lenke: "L'espill i la carn: amor i sexe en dos poemes catalans de Joan Ferrandis d'Herèdia", in El (re)descobriment de l’edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran, Barcelona, PAM-UB 2007, pp. 505-514.

MASSIP BONET, Francesc; MONTIEL, A.: "Atreviéndonos, cautelosos, a analizar el cine de los orígenes (o, solamente, sobre dos versiones primitivas de La Pasión)”, in Javier Marzal Felici & Francisco Javier Gómez Tarín, eds., Metodologías de análisis del film, Madrid, Edipo, 2007, pp. 213-225.

MASSIP BONET, Francesc: “Les joies del Mal”, in Joan Arrom-Pere Fullana, La Mort de Vassili Karkov, Palma, Fundació Teatre del Mar 2007, pp. 9-12.

MASSIP BONET, Francesc: “El Toisón de Oro en escena: espectáculo e imagen al servicio de la casa de Borgoña”, in E.Mira&A.Delva eds., A la búsqueda del Toisón de Oro. La Europa de los Príncipes. La Europa de las Ciudades, Valencia, Generalitat Valenciana 2007, pp. 213-223, 431-434 i 567-576.

MASSIP BONET, Francesc: "La dansa i el teatre en els camins de pelegrinació", in M.T. Ferrer-P. Verdés (eds.), El Camí de Sant Jaume i Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, pàg. 477-484.

MASSIP BONET, Francesc: “Juglares en el templo: risa y transgresión por fin de año”. Gestos, 45 (abril 2008).

MASSIP BONET, Francesc: "Riure amb el cos: folls, geperuts i bufons en l'espectacle català antic", in S. Martí (coord) Actes del XIIIè Col·loqui de l'AILLC (Universitat de Girona, 8 al 13 de setembre 2003), Barcelona, PAM 2007, vol. III, pp. 287 - 295.

MASSIP BONET, Francesc: "El teatre en l'època del Libro de Buen Amor", El Libro de Buen AMor: textos y contextos, al cuidado de Guillermo Serés-Daniel Rico-Omar Sanz, Valladolid, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles 2008, pp. 237 - 255 ( amb 12 il·lustracions).

MASSIP BONET, Francesc; BLASCO, A: "Remedios de mujeres y fármacos populares en la literatura ibérica renacentista", in Sonia Maura Barillari (ed.), La Medicina Magica. Segni e parole per guarire, Alessandria, Edizioni dell'Orso 2008, pàgs. 87-102 ( amb 2 il·lustracions).

MASSIP BONET, Francesc: "Teatre i Festa", in AADD, L'esplendor de la Festa. Màgia i Misteri de les Antigues, Palma, Institut d'Estudis Baleàrics-Olañeta editor 2008, pp. 35-50 ( amb 18 il·lustracions).

MASSIP BONET, Francesc: "Un recorregut de puntetes pel teatre de Joan Casas", in Joan Casas. L'últim dia de la creació i altres (coord.: Christian Camps), Montpellier, Éditions de la Tour Gile 2008, pp. 41-54.

MASSIP BONET, Francesc: "La dramatúrgia catalana actual i els seus vincles germànics", in Arnau Pons & Simona Skrabec (curadors), Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana, vol. II, pp. 332-339. Barcelona, Institut Ramon Llull, 2008.

MASSIP BONET, Francesc: "Saber escoltar", in Albert Benach, Mascles!, Tarragona, Arola 2008, pp. 7 - 13.

MASSIP BONET, Francesc: "Rei d'innocents, bisbe de burles: rialla i transgressió en temps de Nadal", in J. Ll. Sirera (ed.), Estudios sobre teatro medieval (Actes XIè Col·loqui de la SITM Elx 2004), València, Publicacions de la Universitat de València 2008, ppa. 131-146.

MASSIP BONET, Francesc: "Celebración cívica y fiesta urbana en la época del gran Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582)", in Gregorio del Ser Quijano (coord.), Fernando Álvarez de Toledo. Actas Congreso V Centenario del Naciomiento del III Duque de Alba, Àvila, Diputación de Avila- Diputación de Salamanca 2008, pp. 599-614.

MASSIP BONET, Francesc: "Poner en escena el teatro medieval hoy: algunas experiencias ibéricas", in Sonia Maura Barillari (ed.), Teatro medievale e drammaturgie contemporanee, Alessandria, Edizioni dll'Orso 2009, pp. 21-50.

MASSIP BONET, Francesc: "Teatre català i dramatúrgia europea", in kálman Faluba & Ildikó Szijj, Actes del Catorzè Col·loqui Interancional de Llengua i Literatura Catalanes (Budapest 4-9 setembre 2006) (Textos i Estudis de Cultura Catalana 147), Rubí, AILLC-PAM 2009, vol. I, pp. 345-356.

MASSIP BONET, Francesc: "Iconografia i espectacle: cap a una nova metodologia de la investigació teatral", dins Tarragona: espai festiu, espai teatral, Valls, Cossetància 2009, pp. 9-32.

MASSIP BONET, Francesc: "La Representació de l'Assumpció de Tarragona a la Plaça del Corral (1388)", Tarragona: espai festiu, espai teatral, Valls, Cossetània 2009, pp. 33-49.

MASSIP BONET, Francesc; BLASCO A.: "La femme, maîresse dans l'Ars amandi: fards, fortifiants, contraceptions et savoir sexuels dans la littérature catalane tardomédiévale: El Col·loqui de Dames (Valence, ca. 1483)", in Jean-François Courouau, Philippe Gardy et Jelle Koopmans (eds), Savoirs de femmes dans l'Europe de la fin du Moyen Âge et du début des Tems modernes (1470-1600) Toulouse, Brepols 2010, pp. 39-52.

MASSIP BONET, Francesc: "El teatro en el otoño medieval: de la puesta en escena  a la puesta en texto", Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento y la Temprana Modernidad (II Congreso Internacional de la SEMYR), ed. de Jimena Gamba Corradine & Francisco Bautista Pérez, San Millán de la Cogolla & Salamanca, Instituto Biblioteca Hispánica del CiLengua & Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas & Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2010, pp. 271-276.

MASSIP BONET, Francesc; KOVÁCS Lenke: "The late medieval catalan play of saint Agatha: introduction, text and translation", in Perfomance, Drama and Specctacle in the Medieval City. Essays in honour of Alan Hindley, Louvain-Paris-Walpole-MA, Peeters 2010, pp. 267-294, 28 pp.

MASSIP BONET, Francesc; KOVÁCS Lenke: "A Typology of Catalan Play Manuscripts from the 14th to the 16th Century", in Les Mystères: Texts, Theatricality and Urban Drama, edited by Wim Hüsken and Peter Happé, Ludus series, Rodopi, Amsterdam (en premsa).

MASSIP BONET, Francesc: "Corpo feminile e impurezza sessuale nel Col·loqui de Dames (Valencia, c. 1483)", in Il corpo impuro, le rappresentazioni nelle letterature medieval, Collana "Ricerche Intermedievali", Alessandria, Edizioni dell'Orso (en premsa).

MASSIP BONET, Francesc: "Motivos caballerescos en el teatreo medieval", dins Epica e cavalleria nel medioevo. Atti del seminario internazionale (Torino, 18-20 novembre 2009), a cura di Marco Piccat e Laura Ramello. Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2011. Pp. 167-194.

Pujar

Articles

“Una revivificació del drama medieval: La Representació de l’Assumpció a La Selva del Camp”, Serra d’Or, 291 (1983): 97-100.

 “Aproximació a l’obra dramàtica de Francesc Vicenç Garcia”, D’Art, 8-9 (1983): 147-152.

“Algunes notes sobre el teatre català del renaixement”, D’Art, 10 (1984): 303-310.

“Notes sobre l’evolució de l’espai escènic medieval als Països Catalans”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 5-6 (1985): 129-159.

“Els elements de l’escenari horitzontal (cadafal i andador) del Misteri d’Elx”, La Rella, 15 (1985): 23-30.

“L’arquitectura en ferro a Tortosa: el mercat públic (1884-1887)”, D’Art, 11 (1985): 191-215.

“Les primeres dramatitzacions de la Passió en llengua catalana”, D’Art, 13 (1987): 253-268.

“La Festa d’Elx, pedra de toc d’una cultura”, Serra d’Or, 331 (1987): 57-58.

“El Misteri d’Elx o l’eixarm del teatre-ritu”, Cultura, 3 (1987): 10-12.

“Sobre las obligaciones del Maestro de Capilla del Misterio de Elche”, Monsalvat, 151 (1987): 14-18.

“Festa, fe i fascinació”, Festa d’Elx, 39 (1987): 39-40. Elx.

“Notes sobre les tècniques d’escenificació medieval als Països Catalans”, Revista de Catalunya, 12 (1987): 118-134.

“El repertorio musical en el teatro catalán del Medioevo”, Revista de Musicología, X, núm. 3 (1987 [1988]): 721-752.

“La ‘mise-en scène’ en els drames medievals catalans”, Zeitschrift für Katalanistik, 1 (1988): 157-167.

“Nous manuscrits de la Festa d’Elx: els quaderns dels cantors”, Festa d’Elx, 41 (1989): 190-200.

“Notes on mediaeval staging techniques in the Catalan Countries”, Catalonian Review, 2 (1989): 108-123.

“Teatro y Fiesta en el Misterio de Elche”, Insula, 527 (Novembre 1990): 19-20.

“L’escenificació de l’Assumpció a Europa”, Festa d’Elx’90, 42 (1990), 149-157.

“Eiximenis, Borrassà i el teatre”, Revista de Girona, 144 (Gener-Febrer 1991): 42-45.

“El Misteri de la Colometa de Lleida: la recuperació d’una tradició”, Revista de Catalunya, 52 (1991): 95-99.

“The Staging of the Assumption in Europe”, Comparative Drama, vol. 25, núm1 (Spring 1991), 17-28.

“The Player, the friar and the Burgher. Past and Present of Catalan Theatre” (“L’histrió, el frare i el burgès. L’ahir i l’ara del teatre català”), Catalònia (Revista del Centre UNESCO de Catalunya), 23 (march 1991), 42-44.

“The Mystery of Elx” (“El Misteri d’Elx, punta de l’iceberg del teatre català antic”), Catalònia 23 (1991), 45-46.

“El Misteri de la Colometa de Lleida: la recuperació d’una tradició”, Revista de Catalunya, 52 (1991): 95-99.

“Els concerts escenificats de la Festa d’Elx”, Festa d’Elx, 43 (1991): 213-218.

“Death on the Cross: The ritual of regeneration” (“Mort a la creu: el ritu de la regeneració”). Catalònia, 26 (1991): 46-47.

“Panorama des iberischen Theaters des Mittelalters: Katalonien-Aragon und Kastilien”, Zeitschrift für Katalanistik, 5 (1992): 8-34.

“Continuïtat i vigència del teatre de la tradició”, Revista de Catalunya, 63 (1992): 91-105.

“Girona, the Capital of Medieval Theatre”, Catalònia, 29 (V-1992): 46-47.

“La dramatisation de la Passion dans les Pays de Langue Catalane et le Dessin scénique de la Cathédrale de Majorque”, Fifteenth-Century Studies, 20 (1993): 201-246.

“El descendimiento de la cruz: la vitalidad de una tradición”, Hispanorama, 65 (Frankfurt 1993): 26-41.

“El Coloquio de Girona”, European Medieval Theatre, 4 (1993): 14-19.

“Fruits tardorals”, Festa d’Elx’93, 43 (1993): 107-110.

“El rei i la festa. Del ritu a la propaganda”, Revista de Catalunya, 84 (1994): 63-83.

“The Cloud: A Medieval Aerial Device”, The Early Drama, Art, and Music Review, 16/2 (Western Michigan University 1994): 65-77.

“Orígenes y desarrollo del teatro medieval catalán”, Revista de Filología Española, LXXIV, fasc. 1-2 (1994): 23-40.

“La Castanyera viciosa. Un sonet vallfogonesc inèdit”, A Sol Post, 3 (1995): 205-209.

“Església i teatre. De la litúrgia al drama: un viatge d’anada i tornada”, Festa d’Elx, 47 (Elx 1995): 89-100. En línia: http://www.festes.org/arxius/esglesiaiteatre.pdf

“L’home salvatge: d’Enkidu a Tarzan”, Festa d’Elx, 48 (Elx 1996): 77-80.

Un quasi espill de vida: fast i espectacle en l’entrada de l’emperador Carles a Mallorca (1541)”, Randa, 36 [Miscel·lània Josep M.Llompart, II] (1995): 17-37.

“De Dionís a l’Assumpta: el mite del vol en el teatre”, Revista de Catalunya, 108 (1996): 82-121.

“Actes litúrgics i dramàtics de la Setmana Santa”, Revista d’Etnologia de Catalunya, 9 (1996): 131-133. En línia: http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia/article/view/48829/57027

“L’espillet de Ventafocs o la crítica teatral”, El Pou de Lletres. Revista Trimestral de Literatura i Pensament, 5 (Manresa 1997): 12-13.

[amb L. Kovács:] “Fent camí amb la Mare de Déu: El seguici marià a la Festa d’Elx”, Festa d’Elx, 49 (1997): 115-117.

“Jaume Fuster l’engalipaire”, La Rella, 12 (1998): 101-103.

“The Exportation and International Presence de Catalan Theatre”, Catalan Writing, 16 (VI-1999): 15-22.

[amb I. Beltran Pallarés:] “Who’s Who in Catalan Theatre?: Companies, Festivals, Actors, Directors, Translators, Production Centers and Critics”, Catalan Writing, 16 (VI-1999): 31-49.

Teatre català?”, Caràcters, 7 (1999).

“Le vol scénique dans le drame médiéval et les survivances actuelles dans le théâtre traditionnel”, Oihenart. Cuadernos Lengua y Literatura [Monogràfic sobre Teatro Popular Europeo], 16 (1999): 7-15.

“El personatge de la Sibil·la en la dramatúrgia de Nadal”, Catalunya Música. Revista Musical Catalana, 182 (XII-1999): 41-42.

“Koltès o els periples del rodamón”, Serra d’Or, 476 (VII/VIII-1999): 83-85.

“El infierno en escena: presencia diabólica en el teatro medieval europeo y sus pervivencias tradicionales”, Euskera, XLIV, 1 (1999): 239-265.

“Els nous directors: de la catacumba a la poltrona”, Serra d’Or, 481 (I-2000): 38-43.

“Territori d’indagacions”, Serra d’Or, 485 (V-2000): 56-58.

 “Le vol scénique dans le drame liturgique”, Revue de Musicologie, 86/1 (2000): 9-27.

“Topography and Stagecraft in Tirant lo Blanc”, Mediaevalia. An Interdisciplinary Journal de Medieval Studies Worldwide, vol. 22 (2000): 83-131.

“Los nuevos directores: de la catacumba a la poltrona”, ADE Teatro, 83 (XI/XII-2000): 174-180.

“La mort en dansa: anàlisi de les comparses catalanes de la mort en el context europeu. De la dansa dels vius (Morella) al ball dels morts (Verges: un recorregut de cinc segles)”, Revista d’Etnologia de Catalunya, 17 (XI-2000): 127-128.

Ressenya de Una Passió olotina medieval, ed. de Pep Vila seguint la transcripció de N. del Molar, Diputació de Girona (Col·lecció Francesc Montsalvatge, núm. 5), 2001. Arxiu de Textos Catalans Antics, 21 (2002): 778-779.

“Formes teatrals d’Al-Andalus: restes del memoricidi”, Revista de Catalunya, 171 (Març 2002): 41-52. [versió castellana a: Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca (UNED), VIII (2002): 219-229. En línia: <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Llcgv-8E9A8FF8-C33E-C63B-CB3A-E75EAFFEF224&dsID=Formas_Teatrales.pdf>.]

Ressenya de Passion Catalane-Occitane, ed., traduc. i notes d’A.A. MacDonald, Genève, Droz (Textes Littéraires Français, núm. 518), 1999, 368 pp.Arxiu de Textos Catalans Antics, 21 (2002): 776-778.

[amb L. Kovács:]“La Danse macabre dans le Royaume d’Aragon: iconographie et spectacle au Moyen Âge et survivances traditionnelles”, Revue des Langues Romanes, CV, núm. 2 (2001 [2002]): 201-228.

Ressenya de J. Romeu i Figueras (ed.), Corpus d’antiga poesia popular. Barcelona, Editorial Barcino, 2000, (Els Nostres Clàssics. Col·lecció B, 18). [amb L. Kovács:] Estudis Romànics XXIV (2002): 376-379.

“Temporada teatral 2001-2002: Qui no avança, recula”, Serra d’Or, 511-12 (VII/VIII-2002): 79-85.

“Nova representació plàstica de la dansa de la mort”, Matèria. Revista d’Art, 2 (2002): 279-286.

“Pessigant l’estiu”, Serra d’Or, 515 (XI-2002): 61-64.

“Modern Catalan writers: theatre”, Catalan Writing, 17-18 (XI-2002): 70-74.

“Panorama del teatre català a finals del segon mil·leni”, Assaig de Teatre, 32 (VI-2002): 167-180.

“Cròniques dels festivals catalans de 2002: Sitges Teatre Internacional i Festival d’Estiu de Barcelona Grec”, Assaig de Teatre, 33-34 (IX-2002): 279-292.

“Crítiques”, Assaig de Teatre, 36 (2003): 207-212.

“Descens a un infern moll”, Serra d’Or, 518 (II-2003): 59-61.

“Perles a peu de plana”, Serra d’Or, 523-524 (2003): 80-82.

Ressenya de M.C. Gómez Muntané, La música medieval en España, Kassel, Ed.Reichenberger 2001 (Col. De Musica, 6). Revista de Literatura Medieval, XV/2 (Juliol-Desembre 2003): 164-171.

Contra l’oblit”,Assaig de Teatre, 38 (2003): 249-252.

“El análisis del teatro a través de la iconografía”, Gestos. Teoría y práctica del teatro hispánico, 37 (2004): 11-30.

“Rei d’innocents, bisbe de burles. Personatges festius en dos quadres de Brueghel”, Matèria. Revista d’Art, 3 (2003 [2004]): 57-63.

“La temporada teatral 2002-2003: Una recuperació hipotecada (I)”, Serra d’Or, 529 (2004): 61-65.

“La temporada teatral 2002-2003: Motors de futur (II)”, Serra d’Or, 530 (2004): 63-67.

“La temporada teatral 2003-2004: Arrencada de cavall sicilià (I)”, Serra d’Or, 539 (2004): 59-63.

“La temporada teatral 2003-2004: De Fòrums i Festivals (II)”, Serra d’Or, 540 (2004): 83-89.

 [amb L. Kovács:] “Les Franciscains et le genre macabre: Les Danses de la Mort et la prédication”, European Medieval Drama, 8 (2004): 91-105.

“Temporada 2004-2005 (I): a l’arbitri del mercat”, Serra d’Or, 551 (XI’05): 58-64.

“Temporada 2004-2005 (II): Els festivals d’estiu”, Serra d’Or, 552 (XII’05): 82-86.

Ressenya de J. Mas i Vives (dir.), F. Perelló (coord.), Diccionari de teatre a les Illes Balears, vol.I, Palma/Barcelona, Lleonard Muntaner ed./PAM, 2003. Estudis Romànics, XXVII (2005): 500-504.

Ressenya deP. Santandreu Brunet (ed.), Teatre sobre la vida adulta de Jesús (segle XVI), (Biblioteca Marian Aguiló, 35), Montcada i Reixach, Universitat de les Illes Balears-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2003, Estudis Romànics XXVII (2005): 484-486.

“Temporada teatral 2005-2006 (I): Caminar en cercle”, Serra d’Or, 562 (X’06): 53-57.

“Temporada teatral 2005-2006 (II): L’estiu festivaler”, Serra d’Or, 563 (XI’06): 57-63.

 “L’eternitat en l’escena efímera: consideracions sobre les coordenades tempoespacials en el teatre medieval”, Assaig de Teatre, 54-55 (IX-2006): 11-17. En línia: http://www.raco.cat/index.php/assaigteatre/article/viewFile/146227/249327

“La recerca teatral a les Balears”, Serra d’Or, 567 (III-2007): 50-54.

“Eduardo De Filippo a Catalunya”, Quaderns d’Italià, 12 (2007): 53-58. En línia: http://www.raco.cat/index.php/QuadernsItalia/article/view/70115/80349

“Temporada 2006-2007: els morts vivents”, Serra d’Or, 575 (XI-2007): 52-58.

“La temporada teatral del segon semestre de 2006”, Estudis Escènics, 32 (2007): 207-219.

“El teatre de Mercè Rodoreda”, Serra d’Or, 577 (I-2008): 29-32.

“Juglares en el templo: risa y transgresión por fin de año”, Gestos, 45 (2008): 13-30.

“Jesters in the Temple, Boy Bishops in the Street: Laughter and Transgression from Advent to Ash Wednesday”, European Medieval Drama 11 (2007): 1-35.

“El teatre a Barcelona. Primer semestre de 2007”, Estudis Escènics, 33-34 (2008): 297-303 i 525-530.

“Les millors engrunes de la temporada teatral 2008-2009”, Serra d’Or, 598 (2009): 51-56.

“Josep Pere Peyró: el desig de nedar en aigües abissals”, Estudis Escènics, 36 (2010): 161-170.

“Pompa cívica y ceremonia regia en la Corona de Aragón a fines del Medioevo”, Cuadernos del CEMYR, 17 (2009): 191-219.

Cruzada y Espectáculo. La ficción dramática como sustituta de la acción bélica (siglos XIV y XV)”, Mirabilia, 10 (2010): 219-234. En línia: http://www.revistamirabilia.com/Numeros/Num10/13.%20Massip.pdf

“Ramon Simó a la llum dels clàssics”, Pausa 32 (2010): 1-6. En línia: http://www.salabeckett.cat/fitxers/pauses/pausa-32/massip-francesc_rs-a-la-llum-dels-classics

“La muerte en danza: lo macabro en el arte, el teatro y la fiesta popular en la península ibérica”, Prospero. Rivista di Letterature straniere, Comparatistica e Studi Culturali, vol. XV (2009 [2010]): 11-27. [Parte I: Atti del Convegno “Balla con la Morte: Cultura ed estetica del Macabro dal Medioevo ad oggi” (Università di Trieste 2007) a cura di Roberta Gefter Wondrich e Laura Ramello].

“Dansa macabra al festival d’Almada”, Serra d’Or, 613 (2011): 52-55.

“La puesta en escena hodierna del teatro medieval: algunas experiencias hispánicas”, Gestos 51 (abril 2011): 37-62.

“La Sibila como personaje dramático: textos y contextos escénicos”, Viator: Medieval on Renaissance Studies, 42 (2011): 239-264.

“La Sibil·la, patrimoni de la humanitat”, Serra d’Or, 624 (desembre 2011): 80-85.

Articles i edicions publicades en línia

 MASSIP BONET, Francesc: "La dansa macabra a l'antiga corona d'Aragó: origens espectaculars i plàstics i pervivències tradicionals". Ciberkiosk (ediçao 2002): 
http://www.festes.org/arxius/dansamacabra.pdf  

—: "Rialla i transgressió en temps de Nadal". Comunicació oferida al XIè Colloquium de la Société Internationale pour l'étude du Théâtre Médiéval (Elx, 2004):
http://parnaseo.uv.es/Ars/webelx/Ponències%20pdf/Massip.pdf


—: "El teatre català actual: un balanç" i "La dansa teatre a Catalunya". Stichomythia. Revista de Teatro Contemporáneo, 2 (2004). E6:
http://parnaseo.uv.es/Ars/ESTICOMITIA/numero2/estudios/teatrecatala.pdf

—: "La dansa teatre a Catalunya", Stichomythia. Revista de Teatro Contemporáneo, 2 (2004):E6:
http://parnaseo.uv.es/Ars/ESTICOMITIA/numero2/estudios/LA%20DANSA%20TEATRE%20A%20CATALUNYA.pdf,
http://www.drammaturgia.it/recensioni/recensione1.php?id=2082

—: "L'escenificació de l'Assumpció a Europa":
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00049.htm

—: "Església i Teatre: de la litúrgia al drama: un viatge d’anada i tornada":
http://www.festes.org/arxius/esglesiaiteatre.pdf,
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00023.htm

—: "Els elements de l’escenari horitzontal (cadafal i andador) del Misteri d'Elx":
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00002.htm

—: "Algunes notes sobre l'escena de la Festa o Misteri d'Elx":
http://www.lafesta.com/latramoia/monimisteri/moninv3.htm

—: "La Festa d'Elx: un patrimoni excepcional i fràgil":
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00007.htm

—: "Els models del Misteri d'Elx i el Misteri com a model":
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00070.htm

—: Edició del Misteri de l'Assumpció de València:
www.rialc.unina.it/0.41.htm

—: Edició del Misteri o Festa d'Elx:
www.rialc.unina.it/elx.htm

— [amb KOVÁCS, L.]: "Fent camí amb la Mare de Déu: el seguici marià en la Festa d'Elx":
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00058.htm

— [amb GÓMEZ, M.C.]: "El drama litúrgic de l'Assumpció de Santa Maria de l'Estany":
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00012.htm


— [amb CASTAÑO, J.; QUIRANTE, L.; ROMEU, J.]: "Present i futur de la Festa d'Elx":
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00025.htm
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00025.htm#massip

—: "Rivitalizzare una forma espressiva",

Drammaturgia, 18/4/2005:
http://www.drammaturgia.it/recensioni/recensione1.php?id=2082

—: "Dal rituale al virtuale", Drammaturgia, 18/4/2005:
http://www.drammaturgia.it/recensioni/recensione1.php?id=2083

—: "Il potere della narrazione", Drammaturgia, 31/8/2005:
http://www.drammaturgia.it/recensioni/recensione1.php?id=2606

—: “Teatre ‘Latino’ a Nova York”, Drammaturgia, 10/11/2005:
http://www.drammaturgia.it/recensioni/recensione1.php?id=2751

—: «Estudi crític del text», Consueta de 1709. València: Conselleria de Cultura, 1986, p. I-XXXVII, on-line 7/2006:
http://www.lafesta.com/latramoia/papers/as00073.htm

—: “Teatro catalano a Parigi. El teatre de Joan Casas”. Drammaturgia, 26/5/2006:
http://www.drammaturgia.it/recensioni/recensione1.php?id=2939

—: “Placer de contar, gozo de escuchar”. Drammaturgia, 27/6/2006:
http://www.drammaturgia.it/recensioni/recensione1.php?id=2961

—: “Camí de crancs”. Drammaturgia, 22/01/2007:
http://www.drammaturgia.it/recensioni/recensione1.php?id=3211

Pujar

GRUPS DE RECERCA AL QUAL PERTANY

“Literatura i Representació durant la llarga Edat Mitjana” (LiREM): Grup de recerca singular de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya), número de referència 01038 coordinat per Anton Espadaler(2005-2009).

Projectes de Recerca i Invitacions com a Professor Convidat a l’estranger

• Beneficiari de la Beca C.I.R.I.T (Generalitat de Catalunya) per la recerca sobre "El teatre toscà i el català en l'avantguarda europea (ss.XIV-XVI)" a l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Centro per la Storia del Teatro Italiano (Palazzo Strozzi), Firenze, Itàlia, 1990.

• Beneficiari de la Beca C.I.R.I.T (Generalitat de Catalunya) per la recerca sobre "Metodologies d'estudi i recerca en la història del teatre" a l’Istituto di Musicologia e Arti dello Spettacolo, Università degli Studi di Parma, Itàlia, 1995.

Professor Convidat, invitat per l’Escuela de Arte Teatral, Centro Nacional de las Artes, México D.F., Matèria: "El Teatro medieval europeo y su exportación al Nuevo Mundo", octubre 2000.

Professor Convidat, invitat pel Centro de Investigaciones Escénicas de Yucatán, Mérida (Yucatán, México), Matèria: "Elementos del espectáculo medieval en la creación escénica contemporánea", II Encuentro Internacional de Performance (del 16 al 21/6/2003).

Professor Convidat, invitat per la Dirección General de Vinculación Cultural y Ciudadanización, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México D.F., Matèria: "Las técnicas y aparatos de vuelo en el teatro" (Centenario del primer vuelo en aeroplano), juny/juliol 2003.

Professor Convidat, invitat pel Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Autonóma de México per impartir el curs "La enseñanza del teatro medieval en las Universidades" en el marc del Proyecto PAPIME Actualización y edición de materiales para la Historia del Teatro, México D.F., 12 al 16 de gener de 2009.

Participació en projectes de recerca subvencionats

Membre del Grup de Recerca de la URV integrat a la Xarxa Història de la llengua. Literatura medieval. Literatura de l'edat moderna, format per les Universitats de Tarragona, Barcelona, Girona, València, Alacant i Venècia.

Coordinador del Grup de Recerca LAIREM (2009 SGR 258).

Membre del grup de Recerca de la URV ICONODANSA Dansa en imatges i paraules (segles X-XV: una base de dades per a la investigació.

2009-2013: Coordinador del Grup de recerca LAIREM (Literatura, Art i Representació en la llarga Edat Mitjana), GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT 2009 SGR 258 AGAUR (Generalitat de Catalunya)

2009-2012: Grup de recerca del Ministerio sobre Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de las consuetas catedralicias de la Corona de Aragón (HAR2009-09366), coordinat per Eduardo Carrero (Universitat de les Illes Balears).

2010--: CENTRO PER LA RICERCA SUL TEATRO MEDIEVALE, coordinat per Tiziano Pacchiarotti (Università di Genova, Itàlia).

2011--: LITREDAN - Iconodansa: Literatura, representació, dansa, coordinat per Licia Buttà (Universitat Rovira i Virgili).


Informació