Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Departament > Personal

Departament de Filologia CatalanaPersonal

Xavier Rull Muruzàbal - Filologia Catalana - Àrea de Llengua

URV - Professor titular d'universitat

Facultat de Lletres - Av. Catalunya, 35
Despatx: 2.29 43002 - Tarragona

Telèfon: 977299473

Fax: 977558386

xavier.rull(ELIMINAR)@urv.cat

• Professor Titular d'Universitat
• Àrea de Filologia Catalana
• Llicenciat amb grau Filologia Catalana (Universitat Rovira i Virgili, 1995)
• Diploma de Postgrau en Correcció de Textos Orals (Universitat de Lleida, 1996)
• Màster en Lexicografia (Universitat Pompeu Fabra, 2000)
• Doctor en Filologia Catalana (Universitat Rovira i Virgili, 2007)

LÍNIES DE RECERCA

  • Morfologia lèxica catalana
  • Lexicografia
  • Terminologia i llenguatges d’especialitat
  • Estandardització i normativització oral i escrita de la llengua catalana
  • Fixació gràfica de la toponímia catalana
  • Gramaticalitzacions
  • Perifrasació verbal

TESI

PUBLICACIONS

(Darrera actualització: novembre 2017)

LLIBRES

Més enllà de l'acronímia: la confixació. Els confixos, una nova classe de morfemes en català (Saarbrücken: Publicia, 2017) [compra]

The behavior of prefixed, suffixed and compound 'nomina actionis' in Catalan with regard to conversion: a sign of underspecification? (Aachen: Shaker Verlag, 2016) [compra]

La defensa de la llengua i la difusió del fabrisme al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta als anys vint i trenta del segle XX mitjançant la premsa local (Valls: Cossetània, 2015) [compra]

El parlar d’Andorra dels segles XVII i XVIII (Andorra la Vella: Govern d’Andorra, 2010)

La composició culta en català (Palma: Moll, 2009) [tast]

De la sufixació en català. Apunts i reflexions (1999-2009) (Benicarló: Onada, 2009) [tast]

Els estrangerismes del català. Com són i per què en tenim. Una aproximació social i lingüística (Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2008) [tast]

La formació de mots. Qüestions de normativa (Vic: Eumo, 2004) [tast]

DICCIONARIS

Base de dades de formants [en línia] (Castelló de la Plana: Xarxa Vives, 2015) [accés]

Repertori andorrà. 300 joies del vocabulari del Principat d'Andorra (la Seu d'Urgell: Salòria, 2014)

Diccionari del vi. Amb licors i altres begudes (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999) [tast]

Lèxic bàsic d'enologia i viticultura (Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 1997) [enllaç]

ARTICLES

"El valor del sufix -esc en català medieval: ktètic versus gentilici", Revista Italiana di Studi Catalani, 7 (any 2017)

"El model de llengua del pop-rock en català durant la seva eclosió (1989-1993)", Catalan Review, 30 (any 2016) [enllaç]

"Entre la gramàtica i el diccionari (I): la representació dels mots gramaticalitzats en els diccionaris monolingües generals catalans del tombant del mil·lenni (1990-2010)", Revue d’Études Catalanes, 1 (nova època) [Lorient] (any 2014) [enllaç]

"La fisiografía en el estudio de topónimos prerromanos. El caso de las laderas inestables en Andorra (Pirineos Orientales) y zonas próximas" [juntament amb Xavier Planas i Carles Gascón], Oihenart, 28 (any 2013)

"Va degur ser ell, qui va diguer dir-ho. La combinació de l’auxiliar deure epistèmic amb els auxiliars de temps-aspecte prototípics (va, haver) en concatenacions de perífrasis verbals" [juntament amb Olga Cubells], Catalan Review, XXVII (any 2013)

"Future tense as the imperative in northwestern Catalan: a higher degree in the futurity/obligation confluence" [juntament amb Olga Cubells], Rivista Italiana di Studi Catalani, 3 (any 2013)

"La perífrasi verbal conativa [ser + a + infinitiu]: descripció i gènesi", Sintagma, 23 [Universitat de Lleida] (any 2011) [enllaç]

"La terminologia en museus d'activitats en extinció o renovació: localitat versus generalitat i tradició versus innovació (el cas del Museu de la Vida Rural)", Terminàlia, 3 (any 2011) [enllaç]

"Poder ara neva tornar. Els infinitius-adverbis, un tipus de coverbs en català", Estudis Romànics, 33 (any 2011) [enllaç]

"El règim verbal en els vocabularis jurídics: una proposta de representació", Terminàlia, 2 (any 2010) [enllaç]

“Política i manipulació del llenguatge”, Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi, 27 (any 2010) [enllaç]

"Popularismos en boca de políticos y deportistas: apuntes sobre su traducción en catalán y español", Debate Terminológico, 5 (any 2009) [enllaç]

“La commutabilitat d’infinitiu i gerundi en perífrasis verbals”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LVIII (Miscel·lània Joaquim Molas 3) (any 2009)

“Caracterització morfològica sincrònica del sufix nominalitzador de verbs -ur+F”, Catalan Review, XXII (any 2008) [reproduït al llibre De la sufixació en català (vegeu l’apartat de llibres)]

“Toponímia major de les Terres de l’Ebre i del Maestrat: divergència i adequació entre formes oficials i formes populars”, Beceroles, 3 (any 2008)

“Els doblets gràfics en català: una visió social”, Estudios Catalanes, 4 [Santa Fe, Argentina] (any 2008)

“Per un ús coherent i sistemàtic de les preposicions en noms de plats”, Llengua Nacional, 62 (any 2008)

“Presència del llenguatge jurídic i administratiu andorrà en la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans”, Revista de Llengua i Dret, 47 (juny del 2007) [enllaç]

“La lexicalització de sigles: pautes i propostes”, Llengua & Literatura, 18 (any 2007) [enllaç]

“La traducció en català dels mots 'junk' i 'basura' en aposició”, Llengua Nacional, 59 (estiu del 2007)

“Què podem salvar dels dialectes? Sis vies d’actuació respectadores, autorespectadores, autoestimadores, aportadores i integradores”, Llengua Nacional, 57 (hivern del 2006)

“A propòsit del verb 'clicar' i la perífrasi verbonominal 'fer clic'”, Llengua Nacional, 54 (primavera del 2006)

“L’adaptació de gal·licismes en català”, Revue d’Études Catalanes, 8-9 [Montpeller] (anys 2005-2006)

“Un poc més enllà de la definició de siglació”, Llengua Nacional, 53 (hivern del 2005)

“La Bressola, un projecte educatiu en català a la Catalunya Nord” [juntament amb Joan Pere le Bihan], Llengua i Ús, 34 (hivern del 2005) [enllaç]

“Els plurals reforçats en català”, Estudios Catalanes, 1 [Santa Fe, Argentina] (any 2003)

“Problemàtica de la traducció anglès-català en textos informàtics” [juntament amb Quico Llach], Llengua Nacional, 41 (tardor del 2002) [enllaç]

“L’abús del sufix -al en català”, Llengua Nacional, 39 (primavera del 2002) [reproduït al llibre De la sufixació en català (vegeu l’apartat de llibres)]

“El mot globalització, diu tot el que vol dir?”, Llengua Nacional, 38 (any 2002)

“Descripció del sufix -ist/m”, Journal of Catalan Studies. Revista Internacional de Catalanística, 3 (any 2002) [enllaç]

“La grafia de les palatals lateral i nasal (lh, nh, ll, nn>ñ, gli, gn, ly, ny): apunts històrics”, Llengua Nacional, 37 (hivern del 2001)

“La construcció [ser + participi] en els temps perfets”, Llengua Nacional, 35 (estiu del 2001)

“Innovació en el sistema afixal: nous prefixos i sufixos del català”, Catalan Review, XV/1 (any 2001) [reproduït al llibre De la sufixació en català (vegeu l’apartat de llibres)]

“La imaginació (i la valentia) al poder. L’esterilitat productiva de neologismes, un problema de supervivència del català”, Llengua Nacional, 34 (primavera del 2001)

“Aspectes socials i lingüístics dels manlleus” (I i II), Llengua i Ús, 18-19 (segon i tercer quadrimestre del 2000) [enllaç1 i enllaç2]

“La mala traducció de la paraula cul”, Llengua Nacional, 33 (hivern del 2000)

“Per què el terme quiròfan no és correcte?”, Llengua Nacional, 32 (tardor del 2000)

-Eig: entre la genuïnitat i el calc”, Els Marges, 63 (maig del 1999) [enllaç] [reproduït al llibre De la sufixació en català (vegeu l’apartat de llibres)]

“Plantejament de criteris i actuacions en els mitjans de comunicació orals” [juntament amb Bartomeu Navarro], Llengua i Ús, 12 (segon quadrimestre de 1998) [enllaç]

“Reflexió d’un lingüiste” [juntament amb Joan Ramon Fibla], Llengua Nacional, 5-6 (any 1992)

ESCRITS EN LLIBRES COL·LECTIUS / COMUNICACIONS I PONÈNCIES

"Los préstamos del vino en catalán", dins Ibáñez Rodríguez, Miguel [ed.]. Actas del III Congreso Internacional sobre la Lengua de la Vid y el Vino [títol provisional] (Valladolid: Universitat de Valladolid, en premsa)

"Cirquista, viatgista, ballerista, colonieria, pastissar, cotxe-casa… La creativitat neològica dels més petits: espontània, neta, genuïna, gramatical, però efímera i individual" [juntament amb Rosa Estopà], dins Sánchez Ibáñez, Miguel [et al.] [ed.], La renovación léxica en las lenguas románicas. Proyectos y perspectivas (Múrcia: Universidad de Murcia, 2017).

"Entre la gramàtica i el diccionari (II): representació dels mots gramaticalitzats en els diccionaris bilingües català-espanyol", dins: Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum II. (Barcelona / Salamanca: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Universitat de Salamanca / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2015)

“L'establiment de la grafia dels topònims andorrans: tradició, evolució i coherència”, dins Segones Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona / Andorra la Vella: Institut d'Estudis Catalans / Govern d'Andorra, 2014)

"Breu repàs toponímic de vessants pirinencs amb inestabilitat del terreny. Perspectives de futur mitjançant anàlisi fisiogràfica interdisciplinària" [juntament amb Xavier Planas i Carles Gascón], dins L’onomàstica del Pirineu català. III Jornada de la Societat d’Onomàstica (Esterri d’Àneu: Consell Cultural de les Valls d’Àneu / Societat d’Onomàstica, 2014)

"Prefixació" [juntament amb Jordi Ginebra i Roser Llagostera], dins Mots nous en català = New words in Catalan (Amsterdam: John Benjamins, 2014)

“Composició culta” [juntament amb Jordi Ginebra i Roser Llagostera], dins Mots nous en català = New words in Catalan (Amsterdam: John Benjamins, 2014)

“L’establiment de la grafia oficial dels topònims d’Andorra: tradició, evolució i coherència”, dins Joan Tort i Montserrat Montagut [ed.] Els noms de la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2014) [enllaç]

“La vacil·lació accentual de l’onomàstica d’Andorra i l’Alt Urgell: una romanalla del substrat basc a l’Alt Pirineu?” [juntament amb Xavier Planas], dins Joan Tort i Montserrat Montagut [ed.] Els noms de la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2014) [enllaç]

"Els quantificadors catalans ple de i tot de: casos de gramaticalització del patró plenitud > multiplicitat" [juntament amb Marta Piqueras-Brunet], dins Casanova, Emili; Calvo, Cesáreo [ed.]. Actes del 26é Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (Berlin: Walter de Gruyter, 2013)

"Anar astall és fer-ho arreu iau, tat? Els mots gramaticalitzats en tortosí", dins Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa (Benicarló: Onada, 2013)

"Creació lèxica en la premsa del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre" [juntament amb Jordi Ginebra], llibre Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Reus (Barcelona / Reus: Institut d’Estudis Catalans / Centre de Lectura de Reus, 2013) [enllaç]

"La difusió del fabrisme al Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta", dins Pradilla, Miquel Àngel [ed.]. Fabra, encara. Actes del III Col·loqui internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2012)

“Les ressenyes de les primeres obres gramaticals de Fabra aparegudes a la premsa catalana coetània”, dins Pradilla, Miquel Àngel [ed.]. Fabra, encara. Actes del III Col·loqui internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2012)

“Comentari lingüístic del català emprat en el 'Llibre de costums, privilegis i ordinacions de la ciutat de Balaguer'”, dins El ‘Llibre de costums, privilegis i ordinacions’ de la ciutat de Balaguer, editat per Robert Ramon Cuellas (Lleida: Universitat de Lleida, 2012, pàg. 85-94)

“El parlar andorrà dels segles XVII i XVIII: una mostra dels canvis lingüístics que menarien al català actual”, Recull de Conferències 2009 / Darwin 200 / 4ts Debats de Rercerca. La Llengua Catalana i Andorra (Andorra la Vella: Societat Andorrana de Ciències, 2011, pàg. 232-256) [enllaç]

“Una aproximació al règim verbal en català antic: una font per al llenguatge juridicoadministratiu actual?” [juntament amb Jordi Ginebra], dins Potrony, Lluc; Romaní, Joan Maria [ed.], Indexació, terminologia i llenguatge jurídic (Barcelona: Societat Catalana de Terminologia, 2011) [enllaç]

“Neologia, territorialitat i àmbits d’ús. Les vies d’entrada de gal·licismes en el català formal d’avui: el cas de Catalunya Nord i Andorra”, CD adjunt a les Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques 2008 (Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2010, pàg. 669-678)

“Tendències en el règim sintàctic dels neologismes verbals: una aproximació” [juntament amb Jordi Ginebra], CD adjunt a les Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques 2008 (Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2010, pàg. 361-374)

“«Version al castellano de una porcion de palabras de la lengua catalana». Apunts per a una caracterització sociolingüística de la lexicografia catalana del segle XIX”, dins Creus, Imma [ed.]. Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum I (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, pàg. 343-354)

Moure’s a rodolons o fent rodolons: el sufix -ó(n), nominalitzador o adverbialitzador?”, dins Bourret, Michel [ed.]. Mélanges offerts au professeur Christian Camps (Montpeller: Associació Francesa de Catalanistes / Éditions de La Tour Gile, 2009, pàg. 429-438) [reproduït al llibre De la sufixació en català (vegeu l’apartat de llibres)]

“El vocabulari especialitzat i altres aportacions en el diccionari normatiu”, dins Castellà, Carles [ed.]. 10 anys del ‘Diccionari de la llengua catalana’ de l’Institut d’Estudis Catalans 1995-2005 (Alcanar: Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels Països Catalans, 2007, pàg. 65-75)

“El problema gràfic dels compostos”, dins Montserrat, Anna; Cubells, Olga [ed.]. Entorn i vigència de l’obra de Fabra (Tarragona / Valls: Universitat Rovira i Virgili / Cossetània, 2007, pàg. 253-260)

“La via tortosinovalenciana de per i per a” [juntament amb Joan Mascarell], dins Montserrat, Anna; Cubells, Olga [ed.]. Entorn i vigència de l’obra de Fabra (Tarragona / Valls: Universitat Rovira i Virgili / Cossetània, 2007, pàg. 209-217)

“Recursos del català en la formació de noves paraules: una perspectiva social”, dins AADD. Els Pirineus, Catalunya i Andorra. Actes del tercer Col·loqui Internacional de l’Associació Francesa de Catalanistes, Andorra 2004 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, pàg. 293-303)

“Sufixos dels llenguatges d’especialitat de ciències pures (química, física, bioquímica, biologia, geologia) en llengua catalana”, dins Ginebra, Jordi; Sunyer, Magí [ed.] Paraula donada. Miscel·lània Joaquim Mallafrè (Tarragona / Benicarló: Universitat Rovira i Virgili / Onada, 2006, pàg. 163-176) [reproduït al llibre De la sufixació en català (vegeu l’apartat de llibres)]

“El nomenclàtor d’Andorra: un projecte interdisciplinari per a la consolidació de la toponímia andorrana”, Treballs de Sociolingüística Catalana, 19 [monogràfic sobre la situació sociolingüística a Andorra] (Benicarló: Onada, 2006, pàg. 119-182) [enllaç]

“Les aportacions perifèriques en terminologia catalana: una qüestió oberta”, jornada Variació geolectal i terminologia (Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada / Realiter) [enllaç]

“Són compatibles la variació morfològica i les eines lingüístiques informatitzades?”, dins AADD. Llengua, societat i ensenyament (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2003, vol. III, pàg. 255-271) [enllaç]

“La implantació de la terminologia a l’empresa: problemes, reptes i alguna proposta”, dins AADD. Terminologia i serveis lingüístics (Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2002, pàg. 105-122)

“Estàndard, dialecte, endodiglòssia: la llengua que tots volem” [juntament amb Bartomeu Navarro], dins Julià-Muné, Joan [ed.]. Llengua i mitjans de comunicació (Lleida: Pagès, 2000, pàg. 269-279)

“L’ensenyament de la morfologia lèxica”, dins AADD. Terceres jornades de llengües estrangeres (Tarragona: Departament d’Ensenyament, 2000, pàg. 143-157)

“Els diccionaris: l’altra discriminació”, dins AADD. Ús de llenguatges no discriminatoris (València: L’Ullal / CCOO, 1999, pàg. 47-56)

“Escrivim com volem” [epíleg], dins Blanc, Fonxo [ed.]. Mozaik multilingue minim (Altafulla: Associació Ortografia Fonetika Unika Europea, 1999)

“El paper de la terminologia en el traspàs a una segona llengua en l’àmbit dels llenguatges d’especialitat” [juntament amb Montserrat Nadal], dins AADD. Segones jornades sobre l’ensenyament de segones llengües (Tarragona: Departament d’Ensenyament, 1998, pàg. 136-154)

“Ser «a l’altra banda»: el complex de frontera”, dins AADD. Actas del Encuentro Villa de Benasque sobre lenguas y culturas pirenaicas (Saragossa: Diputación General de Aragón, 1997, pàg. 449-454)


Informació