Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Departament > Personal

Departament de Filologia CatalanaPersonal

Jordi Ginebra Serrabou - Filologia Catalana - Àrea de Llengua

URV - Professor catedràtic d'universitat

Facultat de Lletres - Av. Catalunya, 35
Despatx: 2.35 43002 - Tarragona

Telèfon: 977559752

Fax: 977558386

jordi.ginebra(ELIMINAR)@urv.cat

Doctor en Filologia Catalana, amb premi extraordinari de doctorat, per la Universitat de Barcelona (1991). Ha estat Visiting Research Fellow de la Universitat de Birmingham (2004) i professor visitant de la Universitat Autònoma de Barcelona (2014-2015). Ha exercit com a director del Departament de Filologia Catalana (1997-2000 i 2010-2014) i com a subdirector del Servei Lingüístic de la URV (1992-1997). Ha format part del Consell Consultiu del Programa de la Gramàtica Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha obtingut el Premi-Beca Memorial Josep M. Prous i Vila 1990, el VII Premi d'Investigació Cultural Francesc de Borja Moll 1992, el Premi Nicolau d'Olwer de l'Institut d'Estudis Catalans 1991, el Premi Miquel dels Sants Oliver 1997, la beca Manuel de Montoliu 2001 i el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans 2011. Actualment coordina l'ERLEU.

Línies de Recerca

  • Sintaxi, lèxic, fraseologia i concurrències
  • Normativa i estàndard
  • Història de la llengua i historiografia lingüística

Publicacions

GINEBRA, Jordi (2015): «Encara sobre la (qualitat de la) llengua de Salvador Espriu», Indesinenter, núm. 10 (2015), pp. 299-302.

http://www.editorialpunctum.com/coeditors/cdese/indesinenter-anuari-espriu-10-2015/

GINEBRA, Jordi (2015): «¿Sabem si la normativa sintàctica s’assimila?», Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 25 (2015), pp. 95-111.

http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/83407

GINEBRA, Jordi (2015): «Categorías fraseológicas y diccionario», dins Elisenda Bernal i Sergi Torner (eds.), Relaciones morfológicas y  diccionario, La Corunya, Universidade da Coruña [Anexos de Revista de Lexicografía, 36], pp. 113-126.

GINEBRA, Jordi (2015): «Neologia i gramàtica: entre el neologisme lèxic i el neologisme sintàctic», Caplletra, núm. 59 (tardor 2015), pp. 137-157.

http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/viewFile/299625/394383

GINEBRA, Jordi; Pere NAVARRO (2015): «Concurrències lèxiques en català i en espanyol: uns quants contrastos», dins Àlex Martín Escribà, Adolf Piquer Vidal i  Fernando Sánchez Miret (eds.), Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Salamanca, 1-6 de juliol de 2012, vol. II, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 217-228. (***)

GINEBRA, Jordi (2015): «La riquesa lèxica dels escriptors catalans contemporanis: dades quantitatives», Els Marges, núm. 107 (tardor 2015), pp. 32-56.

GINEBRA, Jordi (2014): «El paper de la Mancomunitat de Catalunya en la codificació de la llengua catalana», Revista de Catalunya, núm. extraordinari 2014/1 (2014), pp. 133-142. 

GINEBRA, Jordi; Roser LLAGOSTERA; Xavier RULL (2014): «Prefixació/Prefixation», dins Teresa Cabré, Ona Domènech i Rosa Estopà (eds.), Mots nous en català / New words in Catalan. Una panoràmica geolectal / A diatopic view, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, pp. 23-40.

GINEBRA, Jordi; Roser  LLAGOSTERA; Xavier RULL (2014): «Composició culta / Neoclassical Compounding», dins Teresa Cabré, Ona Domènech i Rosa Estopà (eds.), Mots nous en català / New words in Catalan. Una panoràmica geolectal / A diatopic view, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, pp. 67-83.

GINEBRA, Jordi (2014): «La qualitat del català públic, a debat de nou», editorial de la Revista de Catalunya, núm. 288 (octubre-desembre 2014), pp. 7-11.

GINEBRA, Jordi (2013): «Pro lingua nostra. Totes les cartes de Pompeu Fabra», Revista de Catalunya, núm. 283 (juliol-agost-setembre 2013), pp. 186-198.

GINEBRA, Jordi; Xavier RULL (2013): «Creació lèxica en la premsa del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre», dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Reus. Homenatge a Ramon Amigó i Anglès (20 i 21 d’abril de 2012), Barcelona/Reus, Institut d’Estudis Catalans / Fundació Privada Reddis, pp. 73-86.

Accés en línia: http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=botiga&subModuleName=&idCatalogacio=20008

GINEBRA, Jordi (2012): «La lengua catalana en el siglo XVIII. ¿Una lengua doméstica?», Dieciocho. Hispanic Enlightenment, vol. 35, núm. 1 (spring 2012), pp. 105-116.

GINEBRA, Jordi (2012): «Entre platges i olivers: Pere Navarro i el parlar de Cambrils», pròleg a Pere Navarro, El parlar de Cambrils, Cambrils, Ajuntament de Cambrils / Cossetània Edicions, pp. 15-19.

DOMINGO, Maite; Jordi GINEBRA (2012): «El codi gramatical de Fabra i la praxi dels escriptors. A propòsit de Puig i Ferreter», dins Miquel Àngel Pradilla (ed.), Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp. 61-71.

GINEBRA, Jordi (2012): «La implantació social del fabrisme: l’acció d’Antoni Rovira i Virgili», dins Miquel Àngel Pradilla (ed.), Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp. 73-83.

GINEBRA, Jordi (2012): «Planificació, codificació i estandardització de les llengües» (67 pp.) i «Pompeu Fabra i la codificació del català» (38 pp.), mòduls didàctics dins Jordi Ginebra, Elisenda Bernal, Joan Costa i David Paloma, La normativa de la llengua catalana, Barcelona, Fundació Universitat Oberta de Catalunya. http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178298/index.html?ajax=true

GINEBRA, Jordi; Xavier RULL (2011): «Una aproximació al règim verbal en català antic: una font per al llenguatge juridicoadministratiu actual?», dins Lluc Potrony i Joan Maria Romaní (eds.), Indexació, terminologia i llenguatge jurídic, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp. 121-144.

GINEBRA, Jordi (2011): «Un cas de neologia lèxica i sintàctica: els verbs formats amb el prefix auto-», dins Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons (eds.), Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del  català, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pp. 217-242.

GINEBRA, Jordi (2011): «Els mots són el relleu: noves aportacions de Ramon Amigó», pròleg a Ramon Amigó, Onomàstica i llenguatge. De cap a cap del país, Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, pp. 5-8. 

GINEBRA, Jordi (2010):  Llengua, nació i modernitat. Projectes i conflictes en la Catalunya dels segles XIX i XX, Valls, Cossetània.

GINEBRA, Jordi; Roser LLAGOSTERA (2010): «Tendències en el règim sintàctic dels neologismes verbals: anàlisi contrastiva català-castellà», dins Imma Creus, Maite Puig i Joan R. Veny (eds.), Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Lleida, 7-11 de setembre de 2009, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. I, pp. 461-474.

GINEBRA, Jordi (2010): «Garbellat i paït pot ser clar i eficaç: del mestratge de Joan Solà», dins Neus Nogué, Emili Boix, Sebastià Bonet i Lluís Payrató (eds.), Joan Solà. 10 textos d’homenatge, Barcelona, Empúries, pp. 61-76.

GINEBRA, Jordi; Xavier RULL (2010): «Tendències en el règim sintàctic dels neologismes verbals: una aproximació», dins M. Teresa Cabré, Ona Domènech, Rosa Estopà, Judit Freixa, Mercè Lorente (eds.), Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, pp. 377-390.

GINEBRA, Jordi (2010): «Consideracions sobre la llengua de Narcís Oller», dins Jordi Ginebra i altres, Narcís Oller i Vilaniu. Primeres Jornades Narcís Oller, Valls,  Cossetània Edicions, pp. 9-24.

GINEBRA, Jordi (2009): «La construcció de la llengua literària contemporània: què devem al segle XIX?», Anuari Verdaguer, núm. 17 (2009), pp. 309-334.

GINEBRA, Jordi; Anna MONTSERRAT (2009): Diccionari d´ús dels verbs catalans, amb la col·laboració de Xavier Rull i Anna Saperas, 2a edició, Barcelona, Educaula.

GINEBRA, Jordi (2009): «Joan Solà, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes», Serra d’Or, núm. 599 (novembre 2009), pp. 24-26 [808-810].

GINEBRA, Jordi (2009): «Alternances en el règim verbal preposicional del català antic», dins Manuel Pérez Saldanya i Josep Martines (eds.), Per a una gramàtica del català antic, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pp. 137-149.

GINEBRA, Jordi (2008): «Joan Fuster i la llengua estàndard», dins Manuel Pérez Saldanya (ed.), Joan Fuster: llengua i estil, València, Universitat de València, 2008, pp. 33-58.

DOMINGO, Maite; Jordi  GINEBRA (2008): «La llengua de l’obra dramàtica de Joan Puig i Ferreter. Reflexions i comentaris», dins Guillem-Jordi Graells, Lluïsa Julià, Dari Escandell, Maite Domingo, Jordi Ginebra, Josep Bargalló, Josep A. Baixeras, Puig i Ferreter. Cinquanta anys després, Tarragona, Arola Editors, pp. 91-110.  

GINEBRA, Jordi (2008): «Els verbs de suport en català i en anglès. Estudi contrastiu a partir d’un petit corpus paral·lel», Els Marges, núm. 85 (primavera 2008), pp. 53-72.

GINEBRA, Jordi; Joan SOLÀ (2007):  Pompeu Fabra: vida i obra, Barcelona, Teide.

GINEBRA, Jordi (2007): «Ciència i política al Diccionari de la llengua catalana (1995) de l’Institut d’Estudis Catalans», dins Albert Aragonés Salvat (ed.), 10 anys del «Diccionari de la llengua catalana» de l’Institut d’Estudis Catalans 1995-2005, Alcanar, CEL, pp. 11-27.

GINEBRA, Jordi (2007): «Una primera anàlisi del DIEC2», Llengua i Ús, núm. 40 (tercer quadrimestre de 2007), pp. 36-43.

GINEBRA, Jordi (2007): «L’ús del català: una cosa del passat? La posició de Josep Güell i Mercader», dins Montserrat Corretger i Xavier Ferré (eds.), Josep Güell i Mercader: per l’amor al progrés, Reus, Publicacions de l’Arxiu Municipal de Reus, pp. 17-33.

GINEBRA, Jordi (2007): «El Fabra que vindrà. Encara més sobre els fonaments ideològics de la reforma fabriana», dins Anna Montserrat i Olga Cubells (eds.), Entorn i vigència de l’obra de Fabra. Actes del II Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra», Valls/Tarragona, Cossetània Edicions / Universitat Rovira i Virgili, pp. 51-60.

GINEBRA, Jordi (2006): Ideòlegs, gramàtics i escriptors, Reus, Edicions del Centre de Lectura.

GINEBRA, Jordi (2006): Llengua i política en el pensament d’Antoni Rovira i Virgili, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

GINEBRA, Jordi; Magí SUNYER (eds.) (2006): Paraula donada. Estudis de llengua i literatura en homenatge a Joaquim Mallafrè, Benicarló, Onada Edicions.

GINEBRA, Jordi (2006): «Orígenes del ejemplo en lexicografía: el ejemplo como excepción», dins Antonio Roldán Pérez, Ricardo Escavy Zamora, Eulalia Hernández Sánchez, José Miguel Hernández Terrés y María Isabel López Martínez (eds.), Caminos actuales de la historiografía lingüística. Actas del V Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Murcia, 7-11 de noviembre de 2005, Murcia, Universidad de Murcia, vol. I, pp. 703-712.

GINEBRA, Jordi (2006): «Una altra ortografia catalana inèdita anterior a la Renaixença (i notes sobre Ignasi Petit i Riera)», dins Sadurní Martí (coord.), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglésies i David Prats (eds.), Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 9-12 de setembre de 2003, vol. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 191-201.

GINEBRA, Jordi (2006): «Sobre la riquesa lèxica de Verdaguer: una primera prospecció quantitativa», Anuari Verdaguer, núm. 14 (2006), pp. 311-324.

GINEBRA, Jordi (2006): «Sobre el lèxic de l’obra teatral d’Àngel Guimerà», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, vol. LIII (2006) [= Homenatge a Joseph Gulsoy / 1], pp. 103-121.

GINEBRA, Jordi (2006): «Els criteris del TERMCAT en els manlleus i calcs terminològics», Llengua Nacional, any XVI, núm. 55 (segon trimestre del 2006), pp. 21-24.

GINEBRA, Jordi (2006): «Contrastos sintàctics, contrastos fraseològics. A propòsit d’una traducció de Joaquim Mallafrè», dins Jordi Ginebra i Magí Sunyer (eds.), Paraula donada. Estudis de llengua i literatura en homenatge a Joaquim Mallafrè, Benicarló, Onada Edicions, pp. 71-83.

GINEBRA, Jordi (2005): Praxi lingüística III. Criteris gramaticals i d’estil, Tarragona, Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili.

GINEBRA, Jordi; Joaquim MALLAFRÈ (2005): «Pompeu Fabra a Reus: textos i contextos», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, vol. LI (2005) [= Miscel·lània Joan Veny / 7], pp. 153-180. [Reproduït dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 125-150.]

GINEBRA, Jordi (2005): «Fraseologia i concurrències en l’escola de lingüística de corpus de Birmingham», Randa, núm. 55 (2005), pp. 169-179.

GINEBRA, Jordi (2005): «Fraseologia, lingüística de corpus i ensenyament de la gramàtica», Articles, núm. 36 (abril-juny 2005), pp. 12-19.

Antoni FEBRER I CARDONA (2004): Obres gramaticals, I, estudi introductori i edició a cura de Jordi Ginebra, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans / Institut Menorquí d’Estudis. [«Estudi introductori»: pp. 7-36.]

GINEBRA, Jordi; Anna MONTSERRAT (2004): «La expansión sintáctica del verbo en catalán: propuesta de sistematización», Studia Romanica Posnaniensia, vol. 31 (2004), pp. 277-285.

GINEBRA, Jordi (2004): «Contribució de la lexicologia a la gramàtica», dins Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons (eds.), Lingüística i gramàtiques, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, pp. 59-108.

GINEBRA, Jordi (2004): «Papers temàtics i lexicografia pràctica», dins Paz Battaner i Janet DeCesaris (eds.), De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona, 16-18 de maig de 2002, Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra), pp. 411-420.

GINEBRA, Jordi; Bartomeu NAVARRO (2003): «El model de llengua estàndard a les comarques meridionals de Catalunya», dins Anna Domingo (ed.), Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les comarques de Tarragona 2002, Valls, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pp. 477-497.

GINEBRA, Jordi; Pere NAVARRO (2003): «Norma lèxica i variació lingüística: el diccionari de Pere Labèrnia (1839-1840)», dins Miquel Àngel Pradilla (ed.), Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa, Benicarló, Onada Edicions, pp. 137-156.

GINEBRA, Jordi; Pere NAVARRO (2003): «Revisió del tractament de les unitats fraseològiques en diccionaris catalans dels segles XVI, XVII i XVIII», dins Marie-Claire Zimmermann i Anne Charlon (eds.), Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de París IV-Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000, vol. III, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 113-124.

NAVARRO, Pere; Jordi GINEBRA (2003): «Estudi lingüístic d’El Nou Testament de nostre Señor Jesus Christ traduït del grek en llengua menorqina», dins Marie-Claire Zimmermann i Anne Charlon (eds.), Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de París IV-Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000, vol. III, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 159-172.

GINEBRA, Jordi (2003): «L’autoritat en l’ús de la llengua catalana: el cànon de Pompeu Fabra», Estudios Catalanes. Revista Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Catalanas (Santa Fe, Argentina: Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral), any 1 núm. 1 (2003), pp. 53-64.

GINEBRA, Jordi (2003): «Verdaguer en el cànon d’autoritats de les gramàtiques de Pompeu Fabra», Anuari Verdaguer 2002 (Vic, Eumo Editorial / Universitat de Vic, 2003), pp. 433-439.

GINEBRA, Jordi (2003): «Règim verbal i lexicografia: el Diccionari català-valencià-balear», dins Jaume Guiscafrè i Antoni Picornell (eds.), Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover, Barcelona, Universitat de les Illes Balears / Càtedra Alcover-Moll-Villangómez / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 436-453.

BARGALLÓ, Maria; Olga CUBELLS; Jordi GINEBRA (2003): «Lexicografia i fraseologismes verbals: el Diccionari català-valencià-balear», dins Jaume Guiscafrè i Antoni Picornell (eds.), Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover, Barcelona, Universitat de les Illes Balears / Càtedra Alcover-Moll-Villangómez / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 422-435.

GINEBRA, Jordi (2003): «Catorze cartes de Miquel Ventura a mossèn Antoni M. Alcover», Randa, núm. 50 (2003), pp. 175-190 [= Homenatge a Miquel Batllori / 3]. [Reproduït dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 93-112.]

GINEBRA, Jordi (2003): «La Renaixença des del punt de vista de la història social de la llengua», dins Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, vol. I, pp. 513-534.

GINEBRA, Jordi (2003): «Fraseologia, concurrències lèxiques i llengua estàndard», dins Miquel Àngel Pradilla (ed.), Identitat lingüística i estandardització, Valls, Cossetània Edicions, pp. 7-55.

GINEBRA, Jordi (2002): «El Noucentisme reusenc davant la qüestió de la llengua», Revista del Centre de Lectura, setena època, núm. 2 (1r trimestre 2002), pp. 20-21. [Reproduït dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 119-124.]

GINEBRA, Jordi (2002): «La llengua i la literatura al BUP i al COU: balanç i lliçons per al futur», Articles, núm. 26 (gener-març 2002), pp. 65-72.

MALLAFRÈ, Joaquim; Jordi GINEBRA; Pere NAVARRO (2002): «Maria Aurèlia Capmany: llengua, norma i normativistes», dins Montserrat Palau i Raül-David Martínez Gili (eds.), Maria Aurèlia Capmany: l’afirmació en la paraula, Valls, Cossetània Edicions, pp. 223-234.

BARGALLÓ, Maria; Jordi GINEBRA (2002): «Doctrina sobre idiomaticidad y fraseología en algunas gramáticas catalanas y españolas de los siglos XVIII y XIX», dins Miguel Ángel Esparza Torres, Benigno Fernández Salgado i Hans-Josef Niederehe (eds.), Estudios de Historiografía Lingüística. Actas del III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, Vigo, 7-10 de febrero de 2001, vol. I, Hamburg, Helmut Buske Verlag, pp. 789-804. [Annex núm. 8 de la revista Romanistik in Geschichte und Gegenwart.]

GINEBRA, Jordi; Anna MONTSERRAT (2002): «Sobre el règim del verb interessar», Llengua i Ús, núm. 25 (tercer quadrimestre 2002), pp. 44-48.

GINEBRA, Jordi (2002): «Las unidades del tipo dinero negro y dormir como un tronco: ¿naturaleza léxica o gramatical?», dins Alexandre Veiga, Miguel González Pereira i Montserrat Souto Gómez (eds.), Léxico y gramática, Lugo, Editorial Tris Tram, pp. 147-154.

GINEBRA, Jordi (2001): «Joaquim M. Bartrina en el context lingüístic de la seva època», Revista del Centre de Lectura de Reus, sisena època, núm. 71 (maig de 2001), pp. 12-13. Tornat a publicar, amb modificacions, addicions i notes, dins Montserrat Corretger i Xavier Ferré (eds.), Joaquim M. Bartrina, entre les raons poètiques i les científiques, Reus, Publicacions de l’Arxiu Municipal de Reus, 2002, pp. 227-235. [Reproduït dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 59-68.]

GINEBRA, Jordi (2001): «Nota sobre els possessius», Llengua Nacional, núm. 35 (estiu del 2001), pp. 21-22.

GINEBRA, Jordi; Pere NAVARRO; Joaquim MALLAFRÈ (2001): «Judici de Jaume Vidal Alcover sobre l’obra de Pompeu Fabra», dins Magí Sunyer i Rosa Comes (eds.), Jaume Vidal Alcover: humanisme, heterodòxia i geni, Valls, Cossetània Edicions, pp. 159-167.

GINEBRA, Jordi (2001): «Un debat periodístic entre Gabriel Alomar, Antoni Rovira i Virgili i Pompeu Fabra sobre ortografia catalana», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, vol. XLIII (2001), pp. 203-229 [= Miscel·lània Giuseppe Tavani 2].

GINEBRA, Jordi; Raül-David MARTÍNEZ GILI; Miquel Àngel PRADILLA (eds.) (2000): La lingüística de Pompeu Fabra, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Universitat Rovira i Virgili, 2 vols.

GINEBRA, Jordi (2000): «Actitud lingüística de Josep Yxart, Joan Sardà i Narcís Oller», dins Josep M. Domingo (ed.), Actes del Col·loqui Josep Yxart i el Seu Temps, Tarragona, Diputació de Tarragona, pp. 79-97.

GINEBRA, Jordi (2000): «Antoni Rovira i Virgili i la llengua catalana», dins Josep M. Roig Rosich (ed.), Rovira i Virgili 50 anys després, pòrtic de Lluís Arola, Valls/Tarragona, Cossetània Edicions / Universitat Rovira i Virgili, pp. 49-68.

GINEBRA, Jordi; Anna MONTSERRAT (2000): «Tractament de les unitats fraseològiques en el diccionari de Pompeu Fabra», dins Jordi Ginebra, Raül-David Martínez Gili i Miquel Àngel Pradilla (eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Universitat Rovira i Virgili, vol. II, pp. 365-379.

MONTSERRAT, Anna; Jordi GINEBRA (2000): «El règim verbal en el diccionari de Pompeu Fabra», dins Jordi Ginebra, Raül-David Martínez Gili i Miquel Àngel Pradilla (eds.), La lingüística de Pompeu Fabra, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Universitat Rovira i Virgili, vol. II, pp. 165-178.

GINEBRA, Jordi (2000): «Sintaxi i fraseologia: els límits de les unitats fraseològiques verbals», dins Vicent Salvador i Adolf Piquer (eds.), El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada, Castelló, Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 65-80.

GINEBRA, Jordi; Anna MONTSERRAT (1999): Diccionari d´ús dels verbs catalans, amb la col·laboració de Xavier Rull i Anna Saperas, Barcelona, Edicions 62.

BOFARULL, Jordi de (coord.); Jordi GINEBRA; Arantxa TÉVAR (1999): Praxi lingüística I. Convencions, Tarragona, Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili. 

GINEBRA, Jordi; Pere NAVARRO (1999): «Les limitacions lingüístiques de Narcís Oller», dins Magí Sunyer (ed.), Actes del Col·loqui Narcís Oller, Valls, Edicions Cossetània, pp. 89-106.

GINEBRA, Jordi (1999): «La llengua catalana en el primer terç del segle XIX», dins Maria Paredes i Josefina Salord (eds.), Joan Ramis i Josep M. Quadrado: de la Il·lustració al Romanticisme, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Universitat de les Illes Balears / Institut Menorquí d’Estudis, pp. 33-64.

GINEBRA, Jordi (1999): «Antoni Rovira i Virgili, gramàtic i lexicògraf», Revista de Catalunya, núm. 144 (octubre 1999), pp. 73-80.

GINEBRA, Jordi (1999): «Problemes de la història social de la llengua dels segles XIX i XX», Caplletra, núm. 27 (tardor 1999 [2000]), pp. 13-21.

Joan PETIT i AGUILAR (1998): Gramàtica catalana, paraules preliminars de Germà Colon, edició i estudi a cura de Jordi Ginebra, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. [«Estudi introductori»: pp. 15-105.]

GINEBRA, Jordi (1998): «Notícia d’una tesi doctoral de lingüística catalana llegida als Estats Units l’any 1909», Els Marges, núm. 61 (setembre 1998), pp. 100-103. [Reproduït dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 85-91.]

GINEBRA, Jordi (1997): «Un poema inèdit de l’exili de Xavier Gambús», dins El temps sota control. Homenatge a F. Xavier Ricomà Vendrell, Tarragona, Diputació de Tarragona, pp. 321-325. [Reproduït dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 113-117.]

GINEBRA, Jordi (1997): «El mite de la llengua de les muntanyes: algunes referències sobre la desclosa i pervivència d’una constant romàntica», dins Manuel Jorba, Antònia Tayadella i Montserrat Comas (eds.), El segle romàntic. Actes del Col·loqui sobre el Romanticisme. Vilanova i la Geltrú, 2, 3 i 4 de febrer de 1995, Vilanova i la Geltrú, Organisme Autònom Biblioteca-Museu V. Balaguer / Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pp. 157-169.

GINEBRA, Jordi; Maria PAREDES; Antoni-Joan PONS (1997): «Dos documents sobre els Principis de la lectura menorquina (1804) de Joaquim Pons i Cardona», dins Josep Massot i Muntaner (ed.), Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, Barcelona, Universitat de Barcelona / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vol. I, pp. 109-118.

GINEBRA, Jordi (1996): L’obra gramatical d’Antoni Febrer i Cardona (1761-1841), Maó, Institut Menorquí d’Estudis. 

GINEBRA, Jordi (1996): «Les preposicions per i per a. Comentaris a la proposta Coromines-Solà», Revista de Catalunya, nova etapa, núm. 111 (octubre 1996), pp. 20-32.

GINEBRA, Jordi; Pere NAVARRO; Miquel A. PRADILLA (1996): «Ara pla!» [El parlar de Figueres], dins Trobada amb la Ciència 1994 a l’Empordà, presentació d’Antoni Giró i Roca, Barcelona, Comissionat per a Universitats i Recerca (CIRIT), pp. 127-145.

GINEBRA, Jordi (1996): «Antoni Febrer i Cardona (1761-1841), humaniste éclairé. Auteur de grammaires françaises écrites en catalan», Documents pour l’Histoire du Français Langue Étrangère ou Seconde, núm. 18 (desembre 1996), pp. 269-280.

FERRANDO, Antoni; Jordi GINEBRA; Joan MIRALLES; Josep MORAN; Miquel NICOLÀS; August RAFANELL (1996): «Àrea científica número 7: història de la llengua», Butlletí (de la Fundació Congrés de Cultura Catalana), núm. 17 (1996) [Dossier del 10è aniversari del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana], pp. 11-13.

GINEBRA, Jordi (1996): «Antoni de Bofarull: literatura, llengua i societat», dins Pere Anguera, Margalida Tomàs, Jordi Ginebra, Xavier Vall, Jordi Tiñena, Sis estudis sobre Antoni de Bofarull, pròleg de Josep Murgades, Reus, Edicions del Centre de Lectura, pp. 57-77.

GINEBRA, Jordi (1996): «Noves dades biogràfiques i bibliogràfiques d’Antoni de Bofarull», dins Pere Anguera, Margalida Tomàs, Jordi Ginebra, Xavier Vall, Jordi Tiñena, Sis estudis sobre Antoni de Bofarull, pròleg de Josep Murgades, Reus, Edicions del Centre de Lectura, pp. 129-160. [Reproduït dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 33-58.]

BOFARULL, Jordi de; Jordi GINEBRA (1996): «Normalització i normalitat lingüístiques a les universitats catalanes», dins Marc legal i normalització lingüística a les universitats. Actes de la VI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris, pròleg de Joan Martí Castell, Tarragona, Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili, pp. 17-28.

GINEBRA, Jordi (1996): «Algunes reflexions sobre l’objecte, mètodes i possibilitats de l’estudi de la història de la lingüística catalana», dins Axel Shönberger i Tilbert Dídac Stegmann (eds.), Actes del Desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994, vol. III, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 111-125.

GINEBRA, Jordi (dir.); Jordi de BOFARULL; Maria J. BURATA (1995): La llengua catalana a la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili. 

GINEBRA, Jordi; Pere NAVARRO; Miquel A. PRADILLA (1995): «En el límit» [el parlar del Pont de Suert], dins Trobada amb la Ciència 1993 al Pallars i l’Alta Ribagorça, Barcelona, Comissionat per a Universitats i Recerca (CIRIT), pp. 17-35.

GINEBRA, Jordi (1995): «Notes sobre el gramàtic Joan Petit i Aguilar (1752-1829)», dins Pep Balsalobre i Joan Gratacós (eds.), La llengua catalana al segle XVIII, Barcelona, Edicions dels Quaderns Crema, pp. 97-118.

GINEBRA, Jordi (1994): El grup modernista de Reus i la llengua catalana, Reus, Associació d’Estudis Reusencs. 

GINEBRA, Jordi (1994): Antoni de Bofarull en la Renaixença de Catalunya, pòrtic de Joaquim Ferrer, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. [Reproduït parcialment dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 15-27.]

GINEBRA, Jordi (1994): «Josep Aladern, lluitador per l’idioma», dins Pere Anguera, Miquel Bastons, Joan Cavallé, Jordi Ginebra, Magí Sunyer, Josep Aladern (1869-1918). Vida i obra, Reus/Alcover, Edicions del Centre de Lectura / Centre d’Estudis Alcoverencs, pp. 69-83. [Reproduït dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 71-83.]

GINEBRA, Jordi (1994): «L’abast de la Renaixença. Notes sobre Antoni de Bofarull», Serra d’Or, any XXXVI, núm. 412 (abril 1994), pp. 14-17. [Reproduït dins Ideòlegs, gramàtics i escriptors, pp. 28-32.]

GINEBRA, Jordi (1993): «El diàleg entre els Països Catalans en l’obra de Joan Fuster», dins Antoni Ferrando i Manuel Pérez Saldanya (eds.), Homenatge universitari a Joan Fuster, València, Servei de Publicacions de la Universitat de València, pp. 65-68.

GINEBRA, Jordi; Pere NAVARRO (1992): «Les idees lingüístiques de Jaume Vidal Alcover», dins Homenatge a Jaume Vidal Alcover, Barcelona, Columna, pp. 157-178

GINEBRA, Jordi (1992): «Llengua, gramàtica i ensenyament en el tombant del segle XVIII al XIX», Randa, núm. 31 (1992), pp. 65-79.

GINEBRA, Jordi (1992): «La política lingüística al Principat de Catalunya (1980-1992)», dins Isidor Marí (coordinador), La llengua als Països Catalans, Barcelona, Publicacions de la Fundació Jaume Bofill, pp. 15-28.

GINEBRA, Jordi (1990): «Una enquesta lingüística a mitjan segle XIX», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, vol. XXI (1990), pp. 93-115 [= Miscel·lània Joan Bastardes / 4].

GINEBRA, Jordi (1990): «Europa: llengües en contacte, llengües en conflicte», Revista de Llengua i Dret, núm. 14 (juliol 1990), pp. 355-358.

GINEBRA, Jordi (1989): «Renaixença catalana i llengua occitana», dins Antoni M. Badia i Margarit i Michel Camprubí (eds.), Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Tolosa de Llenguadoc, 12-17 de setembre de 1988, vol. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 141-158.

GINEBRA, Jordi (1988): Antoni de Bofarull i la Renaixença, pròleg de Pere Anguera, Reus, Associació d’Estudis Reusencs. 

Antoni de BOFARULL (1987): Escrits lingüístics, edició a cura de Jordi Ginebra, Barcelona, Alta Fulla. [Estudi introductori, «Un home passionat per la seva llengua»: pp. 5-26.]


Informació