Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Departament > Presentació

Departament de Filologia CatalanaPresentació

El Departament de Filologia Catalana

El Departament de Filologia Catalana és una unitat que té les arrels més antigues al primer curs acadèmic dels estudis universitaris al Camp de Tarragona (1971-1972). Per la seva història i trajectòria, participa d'una tradició provinent de la fase universitària prèvia a la creació de la URV (1991). Es va constituir com a departament independent el 1994. El departament es troba dins la Facultat de Lletres (ubicada al Campus Catalunya).

Des de la seva fundació, ha acollit les àrees de coneixement següents: àrea de Filologia Catalana, àrea de Filologia Llatina, àrea de Filologia Grega i àrea de Teoria de la Literatura. El professorat del Departament de Filologia Catalana imparteix docència en diversos ensenyaments: filologia catalana, filologia anglesa, filologia hispànica, comunicació, publicitat i relacions públiques, història, geografia i ensenyament de mestre.

L’ensenyament que absorbeix la major part de la docència del Departament és el grau de Llengua i Literatura Catalana. Aquest ensenyament es va constituir primerament com a llicenciatura independent, dins el que llavors era la Delegació de la Universitat de Barcelona a Tarragona, el curs 1977-1978, quan, en el marc del nou procés democràtic, es va completar el quadre general d’assignatures. Amb la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) es va posar en marxa, el 2009, el grau actual.

Al Departament de Filologia Catalana també es fa recerca, ja que compta amb diversos grups de recerca, l'Arxiu de Folklore i la Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català.

El Departament organitza, a més, activitats de transferència de coneixements, de perfeccionament professional i de formació continuada, i ofereix serveis a la societat en l’àmbit de les competències que li són pròpies.

Pujar

Col·laboracions

El Departament de Filologia Catalana col·labora amb diverses entitats que tenen com a objecte de treball la llengua i la literatura catalanes:

Pujar

Quines feines fa una persona graduada en llengua i literatura catalanes?

Una persona amb titulació superior en Llengua i Literatura Catalanes pot treballar en diversos camps:

  • La comunicació institucional (d'una administració pública, d'una empresa, etc.).
  • La correcció i l'edició de textos.
  • L'assessorament lingüístic en camps molts diversos.
  • L'ensenyament de la llengua i la literatura, tant a secundària com a adults com a l'estranger.
  • El desenvolupament d'eines de consulta lingüística (manuals d’aprenentatge, manuals d’estil, manuals educatius sobre llengua i literatura, eines informàtiques de revisió ortogràfica i gramatical, diccionaris, vocabularis especialitzats, etc.)
  • Gestió cultural (per exemple, elaboració de rutes literèries, gestió d'exposicions, gestió de fons d'autors, etc.).

És una carrera amb una gran sortida professional.

Pujar


Informació