Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Activitats

Departament de Filologia Catalana← Altres activitats

Activitats

Congrés Internacional Literatura i Exili

Tarragona, 23, 24 i 25 d'octubre de 2019

L’exili és un tema recurrent a tota la literatura. A la llum de la molta documentació que ha anat emergint sobre el tema i dels estudis que s’hi han dedicat aquests darrers anys, hem de reconsiderar, o plantejar per primera vegada en alguns casos, la força de l’exili en la gestació de les obres literàries i la manera com les va modelar. Cal revisitar els conceptes d’exili i d’exiliat: els processos d’esquinçament cultural amb el canvi abrupte de país, els exilis polítics, bèl·lics i econòmics. Passat i present generen, en la contesa d’exili, una enorme activitat literària —creació, edició, públic lector, traducció, censura— que proposem d’estudiar.

Informació i inscripcions

http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-internacional-literatura-exili/programa

Primera circular

Contacte

literaturaiexili@urv.cat

Comitè organitzador

Jesús Carruesco (Universitat Rovira i Virgili, president)
Montserrat Corretger (Universitat Rovira i Virgili, presidenta)
Diana Gorostidi (Universitat Rovira i Virgili)
Emili Samper (Universitat Rovira i Virgili)
Oriol Teixell (Universitat Rovira i Virgili, secretari científic)

Pujar


Informació