Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaHome > Who we are > Research Staff

Research Centre on Industrial and Public EconomicsResearch Staff

< Back

Arauzo Carod, Josep Maria

Associate Professor
PhD: Universitat Rovira i Virgili
Despatx: S3.5a
Group: qure
Pho.: 977758902
Email: josepmaria.arauzo@urv.cat
Web: Arauzo Carod, Josep Maria

Specialties
 • Industrial Economics
 • Regional Economics
 • Economic Geography
Profile

Josep Maria Arauzo Carod is an associate professor at the Department of Economics of Universitat Rovira i Virgili (URV). He has a Bachelor Degree in Economics from Universitat de Barcelona and a PhD in Economics from URV. He has been Visiting Fellow at University of Reading (UK).

His thesis analyzed location decisions of manufacturing firms in Catalan municipalities. He has published several articles, books and book chapters about firm demography, industrial location and some spatial economic issues.

Publications
Articles in journals JCR
Articles in journals not indexed in the JCR
Books
 • Arauzo Carod, Josep Maria (1998): "L'expansió urbana de Reus", Associació d'Estudis Reusencs, Rosa: Reus
 • Arauzo Carod, Josep Maria (1999): "Ocupació en el sector cultural a les comarques de Tarragona", Diputació de Tarragona, Tarragona
 • monica.martin; Arauzo Carod, Josep Maria; Segarra Blasco, Agustí (2000): "Introducció a l'economia aplicada: fonts i instruments", Universitat Rovira i Virgili: Tarragona
 • Segarra Blasco, Agustí; Arauzo Carod, Josep Maria; joaquim.margalef (2000): "L'agroindústria a les comarques de Tarragona: mercats i rendes",
 • Arauzo Carod, Josep Maria; monica.martin (2003): "Romà Perpinyà i grau i l'interès col·lectiu econòmic a Catalunya i València (1932): una visió actual", Ajuntament de Reus
 • Arauzo Carod, Josep Maria; joaquim.margalef (2005): "Anàlisis de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre", Cambres de Comerç, Indústria de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls, i CIDEM (Generalitat de Catalunya)
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Manjón Antolín, Miquel; Fibla, M.T (2006): "Determinants de la localització d'establiments idustrials a Catalunya: anàlisi empírica i formulació de polítiques públiques", CIDEM, Generalitat de Catalunya
 • Arauzo Carod, Josep Maria; joaquim.margalef (2006): "Informe anual de l'economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre", Cambres de Comerç de Tarragona, Reus, Valls y Tortosa y CIDEM (Generalitat de Catalunya)
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Manjón Antolín, Miquel (2007): "Entrepreneurship, industrial location and economic growth", Edward Elgar: Chentelham
 • Arauzo Carod, Josep Maria; joaquim.margalef (2007): "Informe anual de l'economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre", Cambres de Comerç de Tarragona, Reus, Valls y Tortosa y CIDEM (Generalitat de Catalunya)
 • Segarra Blasco, Agustí; (dir.); Teruel Carrizosa, Mercedes; Arauzo Carod, Josep Maria; susana.iranzo; Gombau Bertomeu, Verònica (2008): "Dinámica empresarial, creación de empleo y productividad en las manufacturas españolas: un Estudio a Nivel de Empresa", Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Liviano, D. (2009): "Demografia empresarial en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània", Estudis Euroregió (Generalitat de Catalunya): Barcelona.
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Viladecans, E. (2009): "Mature industries and declining regions: An analysis of the Spanish case", M. Farschi, O. Janne and P.McCan (eds.), Technological Change and Mature Industrial Regions: Firms, Knowledge, and Policy, Edward Elgar: Chentelham.
 • Bailey, D; Lenihan, H; Arauzo Carod, Josep Maria (2012): "Industrial policy beyond the Crisis. Regional, National and International Perspectives", Routledge (London)
Book Chapters
 • Arauzo Carod, Josep Maria (2002): "La Universitat Rovira i Virgili, les comarques i les ciutats", Segarra Blasco, Agustí (eds.) L'impacte de la Universitat Rovira i Virgili sobre el territori ,Cossetània: Valls
 • Arauzo Carod, Josep Maria (2002): "La incidencia de los factores territoriales", Segarra Blasco, Agustí (eds.) La creación y la supervivencia de las empresas industriales ,Civitas: Madrid
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Manjón Antolín, Miquel; Fibla, M. (2006): "Determinants de la localització d'establiments industrials a Catalunya", ,CIDEM (Generalitat de Catalunya)
 • Arauzo Carod, Josep Maria; joaquim.margalef (2006): "Informe anual de l'economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre", ,Cambres de Comerç de Tarragona, Reus, Valls, Tortosa. CIDEM (Generalitat de Catalunya).
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Alañón, A.; Myro, R. (2007): "Accessibility, agglomeration and location", Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth ,Edward Elgar
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Manjón Antolín, Miquel (2007): "Entrepreneurship, industry dynamics, location and growth: an appraisal", Entrepreneurship, industrial location and economic growth ,Edward Elgar
 • Arauzo Carod, Josep Maria; monica.martin; Liviano, D. (2007): "New firms and employment growth: some empirical evidence", Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth ,Edward Elgar
 • Arauzo Carod, Josep Maria; Viladecans, E. (2009): "Mature industries and declining regions: An analysis of the Spanish case", M. Farschi; O. Janne; P. McCann (eds.) Technological Change and Mature Industrial Regions ,Knowledge and Policy, Edward Elgar
 • Arauzo Carod, Josep Maria (2010): “Plàstics”, AAVV, Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya ,Observatori de Prospectiva Industrial (Generalitat de Catalunya)
 • Arauzo Carod, Josep Maria (2010): “Química”, AAVV, Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya ,Observatori de Prospectiva Industrial (Generalitat de Catalunya)
 • Bailey, D.; Lenihan, H.; Arauzo Carod, Josep Maria (2011): “Industrial Policy after the Crisis”, Arauzo, J.M. (eds.) Industrial policy After the Crisis. Regional, National and International Perspectives ,Routledge (London)
 • Pablo, F.; Arauzo Carod, Josep Maria (2012): “Spatial distribution of economic activities: an empirical approach using self-organizing maps”,, E. Fernández-Vazquez; F. Rubiera-Morollón (eds.) Rethinking the economic region. New possibilities of regional analysis from data at small scale ,Springer
Projects
Competitive calls
 • Title:

  Principal Investigator: Manjón Antolín, Miquel

  Members: Martínez Ibáñez, Óscar; Arauzo Carod, Josep Maria; Ángel Alañón Pardo; daniel.liviano; ana.moreno

  Reference: ECO2014-55553-P Start Year: 2015 End Year: 2017

  Entity: MEYCO - Ministerio de Economía y Competitividad

 • Title: Retos globales, respuestas locales: el papel de las ciudades como motor de prosperidad económica

  Principal Investigator: Viladecans Marsal, Elisabet

  Members: Arauzo Carod, Josep Maria; Jordi Jofre Monseny; Esteve Sanromà Melendez; Javier Vázquez Greno; David Cuberes Vilalta; Rafael González Val; Camille Hémet

  Reference: ECO2013-41310-R Start Year: 2013 End Year: 2016

  Entity: MINECO - Ministerio de Economía y Competitividad

 • Title: Ciudades prosperas: economías de aglomeración, innovación y políticas públicas

  Principal Investigator: Elisabet Viladecans

  Members: Arauzo Carod, Josep Maria

  Reference: ECO2010-16934 Start Year: 2011 End Year: 2014

  Entity: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

 • Title: La (Re)Localización de la actividad productiva: Modelización y análisis empírico con datos individuales y geográficamente agregados. RELOCATION

  Principal Investigator: Manjón Antolín, Miquel

  Members: Martínez Ibáñez, Óscar; Arauzo Carod, Josep Maria; Angel Alañon Pardo; daniel.liviano

  Reference: ECO2010-19088 Start Year: 2011 End Year: 2014

  Entity: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

 • Title: Economías de aglomeración y ciudades: el conocimiento como factor de competitividad

  Principal Investigator: Elisabet Viladecans

  Members: Arauzo Carod, Josep Maria

  Reference: SEJ2007-65086/ECON Start Year: 2008 End Year: 2011

  Entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia

 • Title: Localización y Dinámica Industrial: 'nuevos' modelos para 'viejas' cuestiones

  Principal Investigator: Manjón Antolín, Miquel

  Members: Martínez Ibáñez, Óscar; Arauzo Carod, Josep Maria; daniel.liviano; Angel Alañon Pardo

  Reference: SEJ2007-64605 Start Year: 2007 End Year: 2010

  Entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia

 • Title: La dinámica empresarial: Entornos urbanos, mercado de trabajo y modelización econométrica

  Principal Investigator: Manjón Antolín, Miquel

  Members: Segarra Blasco, Agustí; Arauzo Carod, Josep Maria; Mañé Vernet, Ferran; monica.martin; Teruel Carrizosa, Mercedes; Rosa Vidal Alvarez; Jordi Andreu Corbaton; daniel.liviano

  Reference: SEJ2004-07824 Start Year: 2004 End Year: 2007

  Entity: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología

 • Title: "Clusterization", terciarization and relocation: emerging questions in the location of economic activities (RE)LOCATION

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members: Manjón Antolín, Miquel; Jordi Amorós, Catalina; Martínez Ibáñez, Óscar; Ana Isabel Moreno

  Reference: ECO2017-88888-P Start Year: 2017 End Year: 2020

  Entity: Ministerio de Economía Industria y Competitividad

 • Title:

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: 627114 Start Year: 2015 End Year: 2017

  Entity: FP7-PEOPLE-2013-IEF. Marie Curie Intra-European Fellowships (IEF)

 • Title:

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: 2014 SGR 299 Start Year: 2014 End Year: 2017

  Entity: AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya.

 • Title: Quantitative urban and regional economics

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members: Aslanidis , Nektarios; Diaz-Serrano, Luis; susana.iranzo; Llop Llop, Maria; Manjón Antolín, Miquel; Mañé Vernet, Ferran; Martínez Ibáñez, Óscar

  Reference: 2009SGR-322 Start Year: 2009 End Year: 2013

  Entity: AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya


With public
 • Title: Dinámica empresarial, creación de empleo y productividad en las manufacturas y los servicios españoles: un estudio a nivel de empresa

  Principal Investigator: Segarra Blasco, Agustí

  Members: Teruel Carrizosa, Mercedes; susana.iranzo; Arauzo Carod, Josep Maria; Gombau Bertomeu, Verònica

  Reference: Start Year: 2007 End Year: 2007

  Entity: MITYC - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 • Title: Rentabilidad social y prioridades en el Plan de Infraestructuras de alcance internacional. Una aproximación a la conexión con Francia a través de la Red de Carreteras de Alta Capacidad

  Principal Investigator: Rafael Myro

  Members: Arauzo Carod, Josep Maria; monica.martin

  Reference: Start Year: 2004 End Year: 2005

  Entity: MFOM - Ministerio de Fomento, Secretaría Técnica de Transportes

 • Title:

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: Start Year: 2016 End Year: 2016

  Entity: Fundació Privada Mútua Catalana

 • Title: Anàlisi de l’abast i importància del sector de la fotografia a Catalunya

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: Start Year: 2008 End Year: 2008

  Entity: Generalitat de Catalunya

 • Title: Demografia empresarial en l'àmbit de l'euroregió

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: 2007EUROREGIO-2/URV Start Year: 2007 End Year: 2007

  Entity: DPRE - Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya

 • Title: Demografía empresarial en l'àmbit de l'Euroregió

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: Start Year: 2007 End Year: 2007

  Entity: Departament d’Economia i Finances (Generalitat de Catalunya)

 • Title: Determinants de la localització d'establiments industrials a Catalunya: anàlisi empírica i formulació de polítiques públiques

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: Start Year: 2005 End Year: 2006

  Entity: CIDEM - Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial

 • Title: Impacte econòmic de la construcció de la Capsa Gaudí a l’economia de Reus

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members: Llop Llop, Maria

  Reference: Start Year: 2004 End Year: 2004

  Entity: Ajuntament de Reus

 • Title: Red Euro-Latinoamericana para la formación y la investigación sobre políticas para el desarrollo industrial

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: Start Year: 2004 End Year: 2007

  Entity: Comissió de la Comunitat Europea


Aids
 • Title: XII EUNIP International Conference

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: ECO2009-05739-E Start Year: 2010 End Year: 2010

  Entity: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

 • Title: XII EUNIP International Conference

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: 2010OCO-10 Start Year: 2010 End Year: 2010

  Entity: URV - Universitat Rovira i Virgili

 • Title: XII EUNIP International Conference

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: 2009 ARCS1 00082 Start Year: 2010 End Year: 2010

  Entity: DIUE – Departament d’innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya

 • Title: 12th International Conference of EUNIP

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: ECO2009-05739-E/ECON Start Year: 2009 End Year: 2009

  Entity: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

 • Title: Programa general de intensificació de la investigació

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: 2008PGIR/05 Start Year: 2008 End Year: 2011

  Entity: URV - Universitat Rovira i Virgili

 • Title: DARE graduate school in economic governance, development and public policy & DARE research workshop in economic organisation, development and public policy

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: SEJ2007-29546-E Start Year: 2007 End Year: 2007

  Entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia

 • Title: Workshop on firm demography and industrial location

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: SEJ2005-24700-E Start Year: 2005 End Year: 2005

  Entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia

 • Title: Workshop on firm demography and industrial location

  Principal Investigator: Arauzo Carod, Josep Maria

  Members:

  Reference: 2005OCO-33 Start Year: 2005 End Year: 2005

  Entity: URV - Universitat Rovira i Virgili


Curriculum
See in PDF format

Informació