saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informes Ensenyaments URV


A partir de dades administratives pròpies de la URV i les dades de l'AQU sobre la inserció laboral dels titulats universitaris hem preparat, per a tots els ensenyaments de la URV, un informe tècnic de caràcter estadístic sobre la inserció laboral dels titulats. Per a cada titulació es comparen dades sociodemogràfiques, acadèmiques i laborals per a tots els anys disponibles (perspectiva longitudinal). Addicionalment, per a la última cohort disponible (enquesta 2011, referent als titulats de l'any acadèmic 2006/2007) es comparen els resultats dels titulats procedents de la URV amb els de titulats que van cursar el mateix ensenyament en altres universitats públiques catalanes que l'ofereixen (perspectiva transversal).

A continuació podràs trobar els informes detallats de tots els ensenyaments de les diferents facultats i escoles de la URV (fitxers comprimits):

Facultats

Escoles Tècniques Superiors*

Escoles Universitàries

*No ha estat possible elaboral els càlculs per als ensenyaments de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura per manca de dades.