saltar al contingut principal
Cercar
URV

Bases Menció M. Encarna Sanahuja

Bases reguladores

La Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya ha promogut la creació de la menció M. Encarna Sanahuja, dins de les distincions Jaume Vicens Vives. Aquest guardó pretén premiar l'excel·lència en la pràctica docent universitària mitjançant la inclusió de la perspectiva de gènere.

Aquesta convocatòria es presenta per escollir la candidatura de la URV a la menció esmentada, i té per finalitat identificar i reconèixer l'esforç del professorat de la URV per incorporar la perspectiva de gènere en les matèries o en els plans d'estudis de qualsevol disciplina, preferentment des de l'entrada en vigor de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Condicions


  1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal docent i investigador de la URV.
  2. Els treballs presentats s'han d'haver aplicat en ensenyaments de la URV amb anterioritat.
  3. Aquesta convocatòria és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals, estatals o internacionals.
  4. El contingut dels treballs és responsabilitat de les autores i dels autors respectius. Cal tenir cura sobre els drets d'imatge i les dades de caràcter personal.

Consulta les bases