saltar al contingut principal
Cercar
URV

UNI.DIS.CAT


El projecte Universitat i Discapacitat de Catalunya (UNDISCAT) és el Pla d'acció per a la integració de persones amb discapacitat a la universitat. Es basa en un estudi molt detallat sobre els aspectes legals referents a les adaptacions curriculars i sobre la situació actual de l'alumnat amb discapacitat matriculat a les Universitats Catalanes. En el present projecte, a més a més, es fan propostes i suggeriments en relació a les adaptacions curriculars per a aquest tipus d'alumnat.

A continuació, podeu consultar la Guia d'atenció dels estudiants amb discapacitat a la universitat, amb informació útil i de gran interès.

La Comissió d'Accés i Afers Estudiantils, en sessió de 26 de Setembre de 2006, va acordar crear una comissió tècnica que treballi en la implantació de les accions proposades al projecte UNIDISCAT. 

La URV participa en aquesta comissió tècnica encarregada de realitzar estudis i documents per a l'assessorament dels vicerectorats d'estudiants de les diferents universitats de Catalunya. El projecte al qual es fa referència, té com a objectiu "crear les condicions objectives per garantir la igualtat d'oportunitats als estudiants amb discapacitat", tant pel que fa a l'accés i la inclusió a les universitats de Catalunya com a la realització dels estudis universitaris" i, al mateix temps, mirar d'establir unes normes i unes pautes generals mínimes, comunes a totes les universitats de Catalunya, sobre els criteris per dur a terme les adaptacions curriculars, les propostes docents i les d'avaluació per a tots els casos en què fos necessari".

A continuació es mostra l'enllaç on podreu consultar el projecte:

Projecte

IV Jornada UNIDISCAT 9 d'octubre de 2015

Ja fa alguns anys que UNIDISCAT ha anat organitzant jornades i tallers a la cerca d'actualitzar diferents aspectes de les tasques pròpies dels serveis universitaris implicats. La concepció transversal d'UNIDISCAT ha portat a la coordinació entre universitats i serveis que fan del sistema universitari català un exemple de treball en aquest àmbit que cal remarcar. Després d'aquesta anys de treball, pensem que ha arribat el moment de fer un pas més en aquest trajecte i començar a donar un èmfasis internacional en el tema dels serveis i polítiques de seguiment a la comunitat universitària amb necessitats educatives especials. Pera això aquesta IV Jornada vol oferir una primera ullada al nostre entorn internacional i contrastar allò que fem amb serveis i persones especialistes per tal de disposar d'un marc conceptual i de treball molt més ample. Us invitem a compartir aquesta iniciativa.

Podeu consultar el tríptic de la IV Jornada UNIDISCAT fent clic aquí