saltar al contingut principal
Cercar
URV

Beques Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa 2016

Convocatòria 2016 de Beques Santander CRUE CEPYME de Pràctiques en empresa

Sessions informatives per estudiants que es van realitzar

Data Campus Hora Aula Adreçat a
Dimarts 26 gener 2016 Bellissens 12.00 h Aula Magna Estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa
Dimarts 26 gener 2016 Catalunya 17.00 h 312 Tots els estudiants
Dijous 28 gener 2016 Sescelades 12.00 h 118 ETSE/ETSEQ Tots els estudiants

Característiques de les pràctiques

 • Núm. de beques a la URV: 65.
 • Inscripció tancada per empreses i per estudiants.
 • Data límit d'inscripció: 31 de gener de 2016 per empreses i estudiants.
 • Obligatòriament jornada parcial. Només jornada completa (màxim 8 h/dia) si la disponibilitat horària de l'estudiant així li permet o les pràctiques es realitzen en períodes no lectius (mesos d'estiu). La jornada pot ser continuada o partida. La realització d'aquestes pràctiques ha de ser compatible amb la seva activitat acadèmica dels estudiants.
 • Duració de les pràctiques: mínim 3 mesos i màxim 6 mesos. La data límit de finalització de les pràctiques serà el 31 d'agost pels estudiants matriculats al curs 2015-2016 (finalitzen estudis), o el 30 de setembre pels estudiants que es matriculin a la URV en el curs 2016-2017 (continuen estudis).
 • La realització d'aquestes pràctiques ha de començar obligatòriament el primer dia de mes.
 • No es poden portar a terme la realització de les pràctiques de manera fraccionada en el temps. En canvi, sí es poden interrompre per motiu de període vacacional de l'empresa, i això no implica obligatòriament la recuperació d'aquest temps per part de l'estudiant.
 • Import de les beques: 565,28 €/mes/bruts en el cas de beca a jornada completa (35-40 hores setmanals) o 265,28 €/mes/bruts en el cas de beca a mitja jornada (17,5-20 hores setmanals). L'aportació d'aquestes beques les finança el Banc Santander i el pagament ho realitza la URV, però, d'aquest imports bruts es descomptarà la tributació a Hisenda i la cotització a la Seguretat Social cosa que sumarà aproximadament entre 50-55 €.

Aquestes Beques Santander són incompatibles amb altres beques que així ho estableixi la seva normativa, com per exemple, la realització simultània d'aquesta Beca Santander i alguna Beca de col·laboració o Beca de Projecte de la URV.

Participació dels estudiants

 • Tenir la condició d'alumnes matriculats en el present curs 2015-2016 en alguna de les titulacions que imparteix la URV o FURV.
 • Trobar-se preferentment a la segona meitat del pla d'estudis de grau (no aplicable a màsters).
 • No haver participat com alumne receptor de beca en alguna convocatòria anterior del programa (2012, 2013, 2014 ó 2015).
 • No mantenir relació contractual de caràcter laboral, de prestació de serveis o assimilable amb empresa, institució o entitat alguna durant la realització de la beca.
 • S'aplicaran preferentment les pràctiques d'estudiants que siguin obligatòries o reconegudes amb crèdits.

Com a documentació addicional la URV només demana que empleneu aquest formulari (desactivat)

Participació de les empreses

 • Ser PIME o autònom ubicada en territori nacional, entenent les primeres com aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions € o el balanç general anual no excedeix de 43 milions €.
 • Assegurar els mecanismes i procediments necessaris per a la realització de la pràctica.
 • D'entre els criteris de selecció de les ofertes de pràctiques proposades destaquem els següents:
  • Empreses que es comprometin a ampliar els tres mesos de durada inicial de les pràctiques, assumint el pagament corresponent a aquesta ampliació almenys pel mateix import dels tres primers mesos.
  • Ofertes rebudes de spin-offs universitaris.

Opcionalment podeu enviar-nos per correu electrònic un pla de formació (cat)(esp) per cada un dels àmbits proposats que complementarà al que constis a la web del Santander.

Procediment d'assignació

 • Una vegada finalitzat el període de sol·licituds, des de la URV es realitzarà la selecció de les propostes de pràctiques segons els criteris determinats.
 • Una vegada confirmades les places de pràctiques s'assignaran als estudiants que reuneixen els requisits establerts i estan cursant les titulacions a les que va destinada cada plaça. Aquest llistat serà prioritzat segons els següents criteris:
  • Expedient acadèmic: nota mitja i crèdits per finalitzar.
  • Valoració del currículum.
  • Criteris específics de la plaça de pràctiques: idiomes, coneixements tècnics, etc.
  • Qualsevol altre que des de la URV es consideri rellevant.

Si la URV o l'empresa ho consideren, poden realitzar entrevistes als candidats.

CONVOCATÒRIA 2016

Resolucions:

Edicions anteriors

A la primera convocatòria d'aquestes beques la URV va fer difusió i gestió de 28 beques de Pràctiques professionals en PIME i autònoms. A més, es van rebre 7 noves beques en forma de pròrroga, consulteu aquí tota la informació relativa a la convocatòria 2012:

Bases convocatòria 2012

Resolució primera convocatòria 2012

Bases pròrroga convocatòria 2012

Resolució pròrroga convocatòria 2012 

A la segona convocatòria d'aquestes beques la URV confirma la resolució de les beques següents durant l'any 2013:

Bases convocatòria 2013

Resolució febrer 2013

Resolució març 2013

Resolució abril 2013

Resolució maig 2013

Resolució juny 2013

A la tercera convocatòria d'aquestes beques la URV confirma la resolució de les beques següents durant l'any 2014:

Bases convocatòria, estudiants

Preguntes freqüents, estudiants

Bases convocatòria, empreses

Preguntes freqüents, empreses

Resolució març 2014

Resolució abril 2014

Resolució maig 2014

Resolució juny 2014

A la cuarta convocatòria d'aquestes beques la URV confirma la resolució de les beques següents durant l'any 2015:

Bases convocatòria, estudiants

Bases convocatòria, empreses

Preguntes freqüents

Resolució març i abril 2015

Resolució maig 2015

Resolució juny 2015

Resolució juliol 2015

Informació i contacte