saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tècniques d'Orientació Individual

a) Entrevista:

En aquesta tècnica es dirigeix l'atenció directament a la indagació d'un problema específic per elaborar després, amb les dades obtingudes, un programa d'intervenció educativa i conductual. És la part essencial del procés d'assessorament, i constitueix una forma adient per abordar una situació des d'altres punts de vista.

L'entrevista és una situació de comunicació dinàmica que s'estableix per mitjà de la paraula, per obtenir i donar certa informació,  i ajudar l'estudiant a desenvolupar una actitud positiva davant les situacions de relació interpersonal.

b) Tècnica del qüestionari:

Consisteix a obtenir informació a través de preguntes per escrit respecte a un tema d'estudi, un individu o un grup d'individus. Són un conjunt de preguntes prèviament seleccionades per perseguir la descripció d'alguns aspectes o trets de la conducta.

c) Diaris:

És un instrument cronològic dels successos significatius en la vida d'una persona: pot ser escrit de manera espontània o a sol·licitud de l'orientador. Els diaris poden revelar informacions com sentiments, desitjos, aspiracions, idees, hàbits, etc. També contenen observacions, sentiments, actituds, reflexions, anàlisis i comentaris. El diari personal es pot emprar per fomentar la descripció, la interpretació, la reflexió i l'avaluació d'un estudiant.

d) Autobiografia:

És una tècnica destinada a possibilitar un millor coneixement de l'estudiant a través del relat de la seva vida. Aquest és un relat sistemàtic escrit per l'alumne sobre la seva vida i constitueix un mitjà valuós per obtenir informació.

e) Tests psicotècnics o proves estandarditzades:

Són instruments destinats a registrar dades sobre la realitat de l'estudiant  que permeten fer diagnòstics i pronòstics per a una veritable intervenció psicopedagògica. Els tests poden ser d'intel·ligència general, inventaris d'interès professional, de personalitat, d’aptitud, etc.
Mitjançant aquesta tècnica es pot determinar objectivament la conducta o la manca d'un dels components essencials per aconseguir un millor aprenentatge.