saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació per als candidats de la Borsa de Treball

Els usuaris del la Borsa de Treball disposen d’un conjunt d’eines per gestionar directament el seu currículum i la documentació relacionada (cartes de presentació, expedients acadèmics, currículums en diferents idiomes, etc ). L’accés a les ofertes de treball és directe i el candidat pot fer el seguiment dels processos de selecció als quals s’ha presentat, amb coneixement immediat de quin és l’estat en què es troba.

D'altra banda, els usuaris registrats a la Borsa de Treball de la URV formaran part de la comunitat Trabajando.com. A més de les ofertes que gestionem des de la Borsa de Treball de la URV, l'usuari pot accedir a totes les ofertes de treball disponibles a tots els portals de la xarxa.

AVÍS IMPORTANT: les ofertes de pràctiques externes extracurriculars dels ensenyaments que gestionem des de la Borsa de Treball es troben al tauler d'ofertes de pràctiques, i no pas al portal.

  

Normes d'accés al portal

Poden formar part de la Borsa de Treball i, per tant, donar-se d'alta a la plataforma informàtica:

  • Els estudiants amb matrícula vigent a la URV.
  • Les persones que hagin obtingut el seu títol a la URV.
  • Els estudiants d’altres universitats, nacionals o estrangeres, que estiguin cursant estudis a la URV fruit d’un programa de mobilitat.
  • Els estudiants de la Fundació URV matriculats en cursos de postgrau conduents a obtenir títols propis amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic, així com les persones que hagin assolit aquests títols.

Per donar-vos d'alta a la Borsa de Treball, heu d'emplenar el registre d’usuari. El programa validarà que formeu part d’algun dels col•lectius descrits anteriorment i us facilitarà l’accés al portal perquè empleneu la resta de dades personals, acadèmiques i professionals.

ACCÉS A LA BORSA DE TREBALL