saltar al contingut principal
Cercar
URV

TECHNIP


TECHNIP

Activitat de l'empresa

Technip és una de les principals empreses d'enginyeria i construcció d'Espanya, especialitzada en desenvolupar serveis d'assessoria i consultoria per a projectes de plantes i instal.lacions industrials.

El grup internacional Technip amb més de 50 anys d'experiència, es líder mundial en enginyeria i construcció de plantes industrials, amb seu central a França i delegacions en tot el món.

El grup compta amb més de 34.000 col.laboradors en tot el món i té una facturació anual de més de 12.000 M€.

Localització geogràfica

Barcelona, Tarragona, Madrid i A Corunya

Nombre de treballadors

 600

Perfils professionals sol·licitats

  • Química (procés, medi ambient, farmacia i biotecnologia)
  • Mecànica (equips, tuberies i estructures)
  • Electricitat (instrumentació i control)

Sistema de captació de candidats i processos de selecció

El procés de selecció que realitza RRHH es basa en un estudi exhaustiu de les candidatures de la base da dades amb del departament així com de les rebudes específicament en resposta al lloc ofertat.

Darrera la selecció d'aquelles que millor responen a les característiques de la plaça vacant, les persones preseleccionades son convocades a una primera entrevista personal amb un membre de l'equip de RRHH i realitzen un test laboral on-line.

A partir dels informes de valoració de les proves, es manté una segona entrevista per a constatar l'apreciació del potencial i capacitat tècnica dels candidats per part dels responsables tècnics i de projectes de l'empresa.

Observacions