saltar al contingut principal
Cercar
URV

Repsol Petróleo, S.A.


Activitat de l'empresa

REPSOL a Tarragona:
El complex industrial de Tarragona poden processar una gran varietat de productes provinents del Petroli. Ocupant més de 500 hectàrees, el Complex es divideix en instal·lacions d'exploració, refinació, química i GLP

Els productes que es fabriquen són emprats en el dia a dia per milions de persones. El gas butà o propà que dóna calor a la llar, els combustibles que fan funcionar milions de vehicles, el querosè emprat en avions, la base per crear productes químics i asfalts, etc. La producció és molt elevada, amb xifres de gran magnitud.

Localització geogràfica

 La Pobla Mafumet s/n 43140    

Núm. de treballadors

1.243

Perfils professionals sol·licitats

A.Grados Técnicos

B.Técnicos Medios   ( Producción, Fiabilidad y  Mantenimiento)

C.FPII

D.CFGS

Sistema de captació de candidats i processos de selecció

El nostre objectiu en Selecció és comptar amb un equip de professionals divers, expert i compromès. És per això que els nostres processos de selecció estan orientats a la recerca de diferents perfils, amb diferent nivell d'experiència, en un àmbit global i alineats amb la visió i la cultura de la Companyia.
Repsol té un conveni amb la Generalitat de Catalunya per poder cobrir les necessitats de personal de la seva plantilla actual de personal d'operacions.
 Per ells s'han organitzats dos tipus de formació:
· FORMACIÓ DUAL CFGS QUÍMICA INDUSTRIAL
CFGS en format DUAL (Integrat i a demanda)
                      Edats = 18 - 25 anys.
Durada = 12 mesos (Mòduls teòrics + Mòduls pràctics)
6 mesos de beca / salari en l'àrea de treball.
18 mesos de formació reglada.
· FORMACIÓ OCUPACIONAL QUÍMICA INDUSTRIAL
Formació mixta SOC + Ensenyament, s'obté doble titulació.
Edats = 25 - 35 anys.
Experiència i formació acadèmica prèvia
Durada = 10 mesos (Mòduls teòrics + Mòduls pràctics)
10 mesos de formació reglada.
Segons rendiment de l'alumne, s'ofereix un 6 mesos de contracte de treball de pràctiques (1200h)
Els alumnes s'incorporen a les borses de treball amb l'àrea de treball completa.
Addicionalment a aquests cursos formatius, també oferim:
· FORMACIÓ MÀSTER EN REFINAMENT
     Formació que es realitza en el Centre Superior de Formació a Móstoles, el qual té una durada d'1 any. Segons el rendiment de l'alumne, s'ofereix un contracte de treball per de pràctiques per dos anys.
Procés de selecció:
Primer filtre:
· Test psicotècnic
Segon filtre: Assesment Centre.
Model d'entrevista grupal on s'administren exercicis seleccionats per la Companyia amb l'objecte d'identificar les compentències que corresponen al Nou Professional i establir el perfil del candidat. Consta de:
· Qüestionari de personalitat
· Exercici de grup
· Entrevista per competències
· Entrevista amb el Avaluador de Línia

Observacions

A Repsol al desenvolupament professional l'entenem com el procés d'evolució que viu la persona des que s'incorpora a la companyia, assumint funcions diferents o de major complexitat. Es tracta d'un procés continu basat en l'aprenentatge, on la implicació de cada persona tant en la definició dels seus propis objectius professionals, com en l'esforç i interès per créixer en el seu propi desenvolupament, és una peça fonamental. Però no l'única. A més de la implicació de la persona, protagonista del desenvolupament, també és fonamental el paper del responsable d'equip, promotor del desenvolupament, i de les característiques del lloc, funcions i responsabilitats assignades, motor del desenvolupament.

Un model alineat i orientat a cobrir les necessitats de companyia, tenint en compte els interessos i motivacions de la persona i preparat per respondre als canvis que l'entorn demanda amb un estil d'actuació basat en els nostres valors.