saltar al contingut principal
Cercar
URV

La gestió segons el tipus d'ofertes

Totes les etapes i situacions de la carrera professional tenen un tipus diferent d'activitat que encaixa millor i dóna sentit al currículum. A l'Àrea d'Orientació i Inserció Professional en som conscients i gestionem les diverses possibilitats de desenvolupament professional. Cadascuna pot suposar un moment diferent durant l'estada a la URV o un cop finalitzats els estudis, però totes són recomanables i profitoses.

     

Ofertes de treball qualificades

Són les ofertes de treball que requereixen perfils professionals amb estudis universitaris. Principalment corresponen a perfils per a graduats recents, però també s'hi troben perfils molt qualificats en què es requereix molta experiència i/o una elevada especialització.

Per accedir a aquestes ofertes els candidats han d'estar inscrits al portal de la Borsa de Treball.

  

Ofertes de pràctiques externes extracurriculars

A més de les pràctiques curriculars (assignatures obligatòries o optatives) dels ensenyaments, els estudiants tenen l'oportunitat de realitzar pràctiques voluntàries extracurriculars. No s'obté reconeixement de crèdits, però són de gran utilitat com a experiència professional, aportant valor al currículum. Són una gran oportunitat per adquirir una primera experiència laboral i, en molts casos, deriven en una contractació a l'empresa on s'han realitzat.

Tot i que les pràctiques externes són gestionades des cada facultat o escola, a la Borsa de Treball gestionem ofertes de pràctiques extracurriculars d'alguns centres de la URV: Lletres, Ciències Jurídiques, Ciències de l'Educació i Psicologia, Turisme i Geografia, i Enologia.

Per accedir a les ofertes de pràctiques extracurriculars d'aquests centres els estudiants també han d'estar inscrits a la Borsa de Treball, però les ofertes s'hi troben al TAULER D'OFERTES DE PRÀCTIQUES.

D'altra banda, a la Borsa de Treball també hi ha ofertes de pràctiques de qualsevol ensenyament provinents de la resta de portals de la comunitat Trabajando.com. Són pràctiques que les empreses ofereixen per iniciativa pròpia, però que cal que siguin autoritzades per la facultat o escola, segons la seva normativa pròpia.

Per a més informació sobre les pràctiques, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

      

Ofertes de pràctiques internacionals

Si es vol fer pràctiques, i aprofitar per realitzar una estada a l'estranger, podeu visitar la pàgina on la URV publica les ofertes de pràctiques internacionals que rebem fruit dels convenis amb organismes, empreses i associacions internacionals.

També hi ha informació sobre l'Erasmus Pràctiques i altres programes de pràctiques internacionals a la web del Centre Internacional.

   

Beques de col·laboració amb la URV

Durant els estudis, els alumnes poden participar d’una forma activa a la vida universitària com a becari de col·laboració. A més dels guanys econòmics, és una magnífica oportunitat per adquirir competències professionals. Hi ha moltes beques diferents, algunes amb relació amb els estudis, i es convoquen al llarg de tot el curs.

Són convocatòries públiques i l'adjudicació es realitza pels criteris objectius establerts a cada convocatòria. Hi ha més informació a la web de beques i les convocatòries hi són al següent tauler de beques.

   

Ofertes de treball sense qualificació universitària

Aquestes ofertes de treball no tenen una relació directa amb els ensenyaments universitaris, però poden ser d'interès per als estudiants mentre realitzen els seus estudis. Per accedir a aquest tipus t'ofertes, ara també heu d'estar inscrits a la Borsa de Treball.

INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

A la Borsa de Treball volem donar resposta a les necessitats especials d'aquest col·lectiu, posant en contacte les empreses que desitgen incorporar professionals amb discapacitat i els graduats de la URV. Per això hem creat un web específic on incloure tots els continguts relacionats.