saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS MOU 2016-17


Tràmits Mobilitat Pràctiques

Fulletó informatiu - Descarrega-te'l

Abans de marxar

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. Aquest tràmit l'heu de realitzar mitjançant un correu electrònic a mobility.internship(ELIMINAR)@urv.cat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). 

(ELIMINAR)

2.- Quan els resultats siguin definitius, has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte, adjuntant la documentació següent:  

  • Còpia del NIF/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom del beneficiari on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent, el número IBAN i SWIFT code i l’adreça de l’oficina bancària (arxiu pdf)

3.- Training Agreement: heu d'enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) una còpia de l'acord de formació (Training Agreement) signat per l'estudiant, el/la coordinador/a de mobilitat i el/la representant de l'empresa. Podeu presentar l'acord de formació en el termini màxim d'un mes abans de l'inici previst de les pràctiques. Si les pràctiques són curriculars, recorda que les has de matricular en concepte de mobilitat

4.- Qüestionari online: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online.
La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia. 

Admissió a l'empresa de destinació: és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.

Visat i tràmits legals: els països on es realitzen les estades del programa MOU no pertanyen a la Unió Europea, per la qual cosa heu de conèixer quins són els tràmits que heu de realitzar per poder-hi fer una estada.

Renúncia: si decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el vostre ajut econòmic a una persona que ho sol·liciti. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l’inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a la institució de destinació heu d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic a mobility.internship(ELIMINAR)@urv.cat.

Certificat d’arribada signat per l'empresa de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l’ajut. 

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-vos durant la vostra estada. 

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR).

Certificat d’estada signat per l'empresa de destinació.

Training Agreement original signat per totes les parts

Enquesta d’avaluació de mobilitat: la teva opinió ens ajuda a millorar cada dia.

Models dels documents MOU