saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS ERASMUS PRÀCTIQUES 2017-18


Tràmits Mobilitat Pràctiques

Fulletó informatiu - Descarrega-te'l

Abans de marxar

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució provisional de la convocatòria, has d'acceptar la plaça de mobilitat que se t’ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). 

Has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte, adjuntant la documentació següent:  

  • Còpia del DNI/NIE vigent (arxiu pdf) - No s'accepta el passaport!
  • Còpia de la primera pàgina de la llibreta bancària on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent, el número IBAN i codi SWIFT/BIC i l'adreça de l'oficina bancària (arxiu pdf)

2.- Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa Erasmus pràctiques.

3.- Learning agreement for traineeships (Training Agreement): És el document on s’exposa les tasques que faràs a la institució d’acollida, el seguiment i com t’avaluaran. L’has d'enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) una còpia de l'acord del Training agreement signat almenys per tu i el coordinador de mobilitat, en el termini màxim d'un mes abans de l'inici previst de les pràctiques. Si les pràctiques són curriculars, recorda que les has de matricular en concepte de mobilitat.

4.- Online Linguistic Support: Prova online per determinar el nivell de la llengua en què es desenvolupa la mobilitat. Tota la informació sobre el suport lingüístic del programa Erasmus+.

5.- Conveni de subvenció: abans de marxar, has de signar aquest document, que fa referència a les condicions de la participació en el programa Erasmus+. El rebràs al correu electrònic de la universitat.

6.- Qüestionari online: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online.
La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia. 

Admissió a l'empresa de destinació: és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.

Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.

Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que ho sol·liciti. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la institució de destí has d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic a: mobility.internship(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la institució de destí, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut.

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-te durant la teva estada. 

Training Agreement degudament signat per la institució de destí.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

Certificat d’estada (original) signat per la institució de destí. En aquest document s’especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l’ajut.

Training Agreement signat per totes les parts, si no l’has entregat abans.

Online Linguistic Support: Segona prova online per determinar el nivell de la llengua que s'ha assolit després de la mobilitat. Tota la informació sobre el suport lingüístic del programa Erasmus+.

EU Survey: rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar-lo online.

Enquesta d’avaluació de mobilitat: facilitada pel Centre Internacional(ELIMINAR). La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia.

La teva institució de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Traineeship certificate, un document on consta la teva qualificació i que serveix per fer el reconeixement de les pràctiques a l'estranger.

Models dels documents Erasmus+