saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS ERASMUS 2015-16


Tràmits Mobilitat Pràctiques

Descarrega't el fulletó informatiu

Abans de marxar

Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. Aquest tràmit l'heu de realitzar l’acceptació de la plaça de mobilitat assignada mitjançant l’aplicació on-line disponible al següent enllaç: (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria)

Quan els resultats siguin definitius, has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte (convocatòria 2015-16), a través del teu ESPAI DE L'ESTUDIANT DE MOBILITAT, amb la següent documentació

  • Còpia del NIF/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom del beneficiari on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent i l’adreça de l’oficina bancària (arxiu pdf)

Admissió a l'empresa de destinació: és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

Training Agreement: heu d'enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) una còpia de l’acord de formació (Training Agreement) signat per l’estudiant, el/la coordinador/a de mobilitat i el/la representant de l’empresa. Podeu presentar l'acord de formació en el termini màxim d'un mes abans de l’inici previst de les pràctiques. Si les pràctiques són curriculars, recorda que les has de matricular en concepte de mobilitat.

Online Linguistic Support: Prova online per determinar el nivell de la llengua en què es desenvolupa la mobilitat. Tota la informació sobre el suport lingüístic del programa Erasmus+.

Contracte de subvenció: abans de marxar, heu de signar aquest document, que fa referència a l’ajut econòmic que rebreu de la Unió Europea a través de la OAPEE.

Renúncia: si decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el vostre ajut econòmic a una persona que ho sol·liciti. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l’inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a la institució de destinació heu d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic a: mobility.internship(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d’arribada signat per l'empresa de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l’ajut.

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-vos durant la vostra estada.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

Certificat d’estada signat per l'empresa de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la vostra estada, que serveix per liquidar el pagament de l’ajut.

Qüestionari UE: rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar-lo online.

Enquesta d’avaluació de mobilitat: facilitada pel Centre Internacional(ELIMINAR). La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia.

Training Agreement original signat per totes les parts

La vostra universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Traineeship certificate, un document on consten la vostra qualificació i que serveix per fer el reconeixement de les pràctiques a l'estranger.

Models dels documents Erasmus+