saltar al contingut principal
Cercar
URV

Erasmus+ Staff Mobility for Training (STT): programa de mobilitat del personal de les institucions d'ensenyament superior amb finalitat de formació


Aquesta convocatòria té per finalitat facilitar al personal de la Universitat Rovira i Virgili la realització d’estades de formació en empreses o institucions d’ensenyament superior d’altres països europeus mitjançant la participació en l’acció Erasmus+ Formació (STT) de la Comissió Europea.

Tanmateix, compleix amb l’objectiu 3 del Pla Estratègic d’Internacionalització per tal d’internacionalitzar els programes docents, l’alumnat, PAS i PDI de la URV i desenvolupar una cultura d’internacionalització a casa ( Internacionalization at Home, IaH) corresponent a l’acció 1 del mateix pla.

Objectiu del Programa Erasmus+ STT

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a accions de mobilitat de personal docent (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS) de la URV, per tal de facilitar el seu desenvolupament professional i contribuir a les estratègies definides en el Pla Estratègic d’Internacionalització de la URV, realitzant estades curtes de formació en empreses o institucions situades en algun dels països participants en el programa Erasmus+.

Les característiques d’aquesta acció són les següents:

·       -  Aprendre de les experiències i les bones pràctiques del centre de destí.

·    - Transferència de coneixements o competències de l’empresa o institució on es rebrà la formació.

·       -  Millorar les aptituds que requereix el seu lloc de treball actual

·       -  Millorar les habilitats lingüístiques i multiculturals

·       -  Contribuir a l’enfortiment de les relacions amb les universitats o empreses de destí.

Les estades podran consistir en l’assistència a Erasmus Staff Weeks, International Weeks, job shadowing programmes (períodes d’observació en el lloc de treball) seminaris o tallers. Queden exclosos congressos i jornades.

Per més informació, llegiu la convocatòria.

International Staff Weeks

Moltes universitats organitzen les anomenades International Staff Weeks, que generalment inclouen jornades i activitats sobre la universitat, a més de l'intercanvi d'experiències amb una unitat específica. El valor afegit és que l'intercanvi no es limita als membres de la universitat d'acollida, sinó que s'amplia a tots els participants en les jornades, així l'experiència és més enriquidora i la possibilitat de fer contactes més gran.