saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts de mobilitat per al personal d'administració i serveis del sector universitari i de la recerca


L'AGAUR convoca aquest ajuts per tal de facilitar, mitjançant la mobilitat a altres institucions de fora de Catalunya, el desenvolupament professional del PAS de les universitats catalanes, els centres de recerca, els hospitals i del personal de les administracions públiques competents o executives en matèries relacionades amb les universitats i la recerca.

Aquests ajuts han de contribuir a assolir els objectius institucionals relacionats amb la promoció i l’adaptació als canvis originats per les innovacions tecnològiques i de gestió, com també amb les demandes culturals i socials que requereix l’entorn universitari i de recerca.

La mobilitat objecte d’aquesta convocatòria no s’entén com a desplaçament per necessitats de treball, sinó per millorar el desenvolupament professional dels treballadors i les treballadores.
Tampoc no es consideraran objecte d’aquesta convocatòria els cursos de formació.

Podeu consultar les bases de la convocatòria i la documentació necessària al web de l'AGAUR