saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS I-NETWORKS PDI/PAS 2016


Tràmits Programa I-Networks

Abans de marxar

Acceptació de l'ajut mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d'acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. Aquest tràmit l'heu de realitzar mitjançant l'ANNEX I (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria)

Carta d'admissió de la institució/xarxa de destinació: és responsabilitat del sol·licitant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

Renúncia: si decidiu no realitzar l'estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el vostre ajut econòmic a una persona que ho sol·liciti. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l'inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Durant la mobilitat

Durant l'estada de mobilitat per la qual s'assigna l'ajut, el beneficiari ha de fer signar al responsable de l'activitat, xarxa o institució el Certificat d'Estada (Annex III). Caldrà que el beneficiari presenti els originals d'aquest documents per rebre l'ajut de mobilitat.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

  • Certificat d’estada signat per l'empresa de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la vostra estada, que serveix per liquidar el pagament de l’ajut.
  • Informe de mobilitat de la URV on es descriu la tasca realitzada
  • Els justificants econòmics originals tal i com estipulat a la convocatòria

Models dels documents I-NETWORKS